Department of Cartography and Geomatics

Department of Cartography and Geomatics
Faculty of Geographical and Geological Sciences
Institute of Physical Geography and Environmental Planning
Polish

Jakub Zawadzki MSc

JAKUB ZAWADZKI, MSc Eng.

room: 324; phone: +48 61 829 6242; e-mail: jakzaw1@amu.edu.pl

Qualifications: 2023: Master's degree of Cartography and Geomatics; 2022: Geodesy and Cartography - Engineer;

Major research interests: Historical geography, Cartographic representation of topographic terrain change, Modelling of historical sites, Analysis of terrain evolution;

Find me on: ORCID iD iconORCID: 0009-0007-1854-6895; SCOPUS ID: 58044382400 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate; AMU Research Portal


Publications and chapters
  • Zawadzki J., 2023,Źródła referencyjne i rekonstrukcyjne do geowizualizacji porównawczej grodu w Gieczu w XII i XXI wieku, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 13(A 73), 227–239, DOI: 10.14746/bfg.2022.13.13.
  • Medyńska-Gulij B., Gulij J., Cybulski P., Zagata K., Zawadzki J., Horbiński T., 2022, Map Design and Usability of a Simplified Topographic 2D Map on the Smartphone in Landscape and Portrait Orientations, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 577, DOI: 10.3390/ijgi11110577 .

Professor Beata Medyńska-Gulij

PhD Paweł Cybulski

PhD Łukasz Halik

PhD Tymoteusz Horbiński


PhD Maciej Smaczyński

PhD Łukasz Wielebski

MSc Krzysztof Zagata

MSc Jakub Zawadzki

Department of Cartography and Geomatics - 2024