Zakład Kartografii i Geomatyki

Zakład Kartografii i Geomatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
English

Wstęp

Witamy na stronie Zakładu Kartografii i Geomatyki

Zakład Kartografii i Geomatyki został powołany 1 lutego 2010 roku. Funkcjonowanie zakładu opiera się na badaniach naukowych związanych z kartografią, geomatyką, topografią, geodezją i geomediami oraz prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi z tego zakresu. Zakład koordynuje kierunek inżynierski "Geodezja i Kartografia" oraz kierunek magisterski „Kartografia i Geomatyka” oraz specjalność magisterską "Kartografia i Teledetekcja" na kierunku "Geografia".

Realizujemy kilka kierunków badawczych, w których ważne jest technologiczne podejście poprzez geomatyczne podstawy pozyskiwania danych przestrzennych i zarządzania nimi w ramach procesu geomatycznego. Następnym kierunkiem badawczym jest wizualizacja dostępności przestrzennej i zachowań przestrzennych z oceną efektywności, wydajności i użyteczności wielu rozwiązań graficznych i technologicznych. Zajmujemy się również kartografią animowaną i prezentacją dynamicznych danych czasowo-przestrzennych. W wypracowywaniu zasad projektowania kartograficznego posiłkujemy się empirycznymi badaniami z zakresu percepcji map.

W ramach badań nad rozszerzoną (AR) i wirtualną rzeczywistością (VR) sprawdzamy możliwości implementacji wielorozdzielczych baz danych przestrzennych do systemów immersyjnych typu HMD. Pozyskujemy dane przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych (AUV) oraz lotniczego skanowania laserowego (ALS) do trójwymiarowej wizualizacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

Odnośnie do kartografii internetowej nasze badania dotyczą efektywności interaktywnych serwisów mapowych oraz responsywnego projektowania map (RMD) w standardzie HTML5 dla graficznego interfejsu użytkownika (GUI). W naszych zainteresowaniach mieści się również kartografia w grach komputerowych, w kontekście symboli na mapach w grach oraz projektowania mini-mapy.

Interdyscyplinarne badania są realizowane w następujących naszych projektach: preatentywne atrybuty dynamicznych symboli punktowych w mapowaniu ilościowym (psychologia); wizualizacja europejskiej przestrzeni topograficznej na wieloarkuszowych rękopiśmiennych mapach z XVIII wieku (historia sztuki); multimedialny serwis internetowy rozwoju centrów przemysłowych od 1820 roku (krajobraz kulturowy); geomedia do prezentacji zjawisk geograficznych (media społeczne) oraz kształtowania zasad projektowania map od XVI wieku (historia kartografii).

Beata Medyńska-Gulij z Zespołem

Tym sie zajmujemy

Książki

Autor: Beata Medyńska-Gulij
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Data premiery: 22.02.2021
ISBN: 978-83-01-21554-5
Liczba stron: 286 SPIS TREŚCI

Kartografia i geomedia jest spojrzeniem na kartografię, jako połączenie techniki, nauki i sztuki, przejawiające się w zarządzaniu zasobem danych przestrzennych w procesie geomatycznym. Proces ten jest ukierunkowany na naukową geowizualizację i rozwijanie geomediów w wymiarze technologicznym i artystycznym. Książka – będąca zarazem podręcznikiem akademickim i monografią naukową – prezentuje aktualny stan badań i technologicznych rozwiązań. Adresowana jest do studiujących kartografię, geodezję, geografię, geoinformację i inne kierunki związane z przestrzenią i środowiskiem oraz specjalistów z tych dziedzin. Podręcznik cechuje sprawdzony już w dwóch poprzednich kartograficznych książkach autorki sposób przekazu wiedzy w postaci sekwencji tekstu, z odwołaniem do poglądowych schematów, barwnych rycin i specjalnie opracowanych przykładów map i wizualizacji.
Beata Medyńska-Gulij, David Forrest and Paweł Cybulski: Multimedia Cartography

2022, MDPI, Basel, 276.
ISBN 978-3-0365-3680-4 (Hbk)
ISBN 978-3-0365-3679-8 (PDF)

Łukasz Wielebski: Wizualizacja kartograficzna w ratownictwie

2019, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 116.
ISBN: 978-83-7986-223-8.

Beata Medyńska-Gulij and Tadeusz J. Żuchowski: European Topography in Eighteenth-Century Manuscript Maps

2018, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 215.
ISBN: 978-83-7986-204-7, prywatna kopia do pobrania.

Dariusz Lorek, Frank Dickmann, Beata Medyńska-Gulij, Nils Hannemann, Paweł Cybulski, Łukasz Wielebski, Tymoteusz Horbiński: Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich ośrodków przemysłowych

2018, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Bochum-Poznań, 96.
ISBN: 978-83-7986-195-8.

Beata Medyńska-Gulij: Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji

2015, 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 228.
ISBN: 978-83-01-18328-8,
z przedmową Prezydenta Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.

Paweł Cybulski: Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzenianie zmian przez użytkownika mapy animowanej

2017, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
ISBN: 978-83-7986-159-0.


Łukasz Wielebski: Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym

2015, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 135.
ISBN: 978-83-7986-073-9.


Łukasz Halik: Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości

2014, Zakład kartografii i Geomatyki UAM, Poznań, 181.
ISBN: 978-83-938868-2-1.


Beata Medyńska-Gulij: Kartografia i geowizualizacja

2011, 2012 dodruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 216.
ISBN: 978-83-01-16716-5.


Beata Medyńska-Gulij: Graphic Design Techniques on Maps from World Atlases 1570-1662 and Their Influence on the Creation of Cartographic Principles

2011, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 105.
ISBN: 978-83-62662-92-0.
Publikacje

2024
Medyńska-Gulij B., Szoszkiewicz K., Cybulski P., Wielebski Ł., 2024, Permanent areas and changes in forests, grasslands, and wetlands in the North European Plain since the eighteenth century—a case study of the Kościan Plain in Poland, Sci Rep 14, 10305, DOI: 10.1038/s41598-024-61086-3.
Medyńska-Gulij B., 2024, Kartografia geomatycznie i geomedialnie, (in Polish), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 344, ISBN: 9788301235888.
Cybulski P., 2024, Animating Cartographic Meaning: Unveiling the Impact of Pictorial Symbol Motion Speed in Preattentive Processing, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 13, 118, DOI: 10.3390/ijgi13040118.
Woźniak J., Rymarkiewicz W., Łyszczasz D., Horbiński T., 2024, Effectiveness Study on the Correct Interpretation of Point Symbols Using the Online Survey Method on the Example of the Witcher 3: Wild Hunt, KN J. Cartogr. Geogr. Inf., DOI: 10.1007/s42489-023-00158-2.
Rymarkiewicz W., Cybulski P., Horbiński T.,2024, Measuring Efficiency and Accuracy in Locating Symbols on Mobile Maps Using Eye Tracking, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 13(2), 42, DOI: 10.3390/ijgi13020042.
2023
Krassanakis V., Skopeliti A., Keskin M., Cybulski P., 2023, Geovisualization: Current Trends, Challenges, and Applications, Geographies, 3, 801-805, DOI: 10.3390/geographies3040043.
Cybulski P., Medyńska-Gulij B., Horbiński, T., 2023, Users’ Visual Experience During Temporal Navigation in Forecast Weather Maps on Mobile Devices, Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 7, 32, DOI: 10.1007/s41651-023-00160-2.
Cartography and Geomedia, 2023, Medyńska-Gulij B., Forrest D., Kersten T.P., Eds., MDPI, Basel, Switzerland,384, ISBN 978-3-0365-9006-6 (hardback); ISBN 978-3-0365-9007-3 (PDF), DOI: 10.3390/books978-3-0365-9007-3.
Cybulski P., Krassanakis V., 2023, Motion velocity as a preattentive feature in cartographic symbolization, Journal of Eye Movement Research, 16(4), DOI: 10.16910/jemr.16.4.1.
Cybulski P., Krassanakis V., 2023, Examining the distribution of motion velocity during visual search towards designing effective dynamic point symbols for quantitative mapping, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 45, DOI: 10.5194/ica-abs-6-45-2023.
Medyńska-Gulij B., Ostrowski B., 2023, How to Design Map of ‘Utopiae’ for Game Players?, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 161, DOI: 10.5194/ica-abs-6-161-2023.
Halik Ł., Kent A.J., 2023, Extended Realities (XR), in: The Routledge Handbook of Geospatial Technologies and Society, Ed. Alexander J. Kent, Doug Specht, Routledge, 236-245. ISBN-13: 978-0367855765, DOI: 10.4324/9780367855765.
Medyńska-Gulij B., Forrest D., Kersten T.P., 2023, Cartography and Geomedia in Pragmatic Dimensions, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 326, DOI: 10.3390/ijgi12080326.
Horbiński T., Smaczyński M., 2023, Interactive Thematic Map as a Means of Documenting and Visualizing Information about Cultural Heritage Objects, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12(7), 257, DOI: 10.3390/ijgi12070257.
Horbiński T., Zagata K., 2023, The Cognitive Skills in Interpretation of Spatial Situations in the League of Legends game, Simulation & Gaming, 54(3), DOI: 10.1177/10468781231165616.
Zagata K., Medyńska-Gulij B., 2023, Mini-Map Design Features as a Navigation Aid in the Virtual Geographical Space Based on Video Games, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 58, DOI: 10.3390/ijgi12020058.
Halik Ł., Wielebski Ł., 2023, Usefulness of Plane-Based Augmented Geovisualization—Case of “The Crown of Polish Mountains 3D”, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 38, DOI: 10.3390/ijgi12020038.
Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2023, User Evaluation of Thematic Maps on Operational Areas of Rescue Helicopters, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 30, DOI: 10.3390/ijgi12020030.
2022
Multimedia Cartography, 2022, Medyńska-Gulij B., Forrest D., Cybulski P., Eds., MDPI, Basel, Switzerland, 276, ISBN 978-3-0365-3680-4 (Hbk), ISBN 978-3-0365-3679-8 (PDF), DOI: 10.3390/books978-3-0365-3679-8.
Medyńska-Gulij B., Gulij J., Cybulski P., Zagata K., Zawadzki J., Horbiński T., 2022, Map Design and Usability of a Simplified Topographic 2D Map on the Smartphone in Landscape and Portrait Orientations, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 577, DOI: 10.3390/ijgi11110577.
Medyńska-Gulij B., 2022, Geomedia Attributes for Perspective Visualization of Relief for Historical Non-Cartometric Water-Colored Topographic Maps, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 554, DOI: 10.3390/ijgi11110554.
Smaczyński M., Lorek D., Zagata K., Horbiński T., 2022, Cultural Heritage with the Use of Low-Level Aerial Survey Techniques, Space Modelling and Multimedia Reconstruction of the Topographic Landscape (Example of a Windmill in Western Poland), KN J. Cartogr. Geogr. Inf., DOI: 10.1007/s42489-022-00122-6.
Cybulski P., 2022, Preattentive features of cartographic symbols in animated mapping, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 5, 97, DOI: 10.5194/ica-abs-5-97-2022.
Zagata K., Horbiński T., 2022, Valheim – Interpretation of Cartographic Symbols on the Map Based on the Characteristics of the Respondents, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 5, 116, DOI: 10.5194/ica-abs-5-116-2022.
Horbiński T., Zagata K., 2022, League of Legends – Interpretation of Spatial Situations, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 5, 106, DOI: 10.5194/ica-abs-5-106-2022.
Cybulski P.,2022, An Empirical Study on the Effects of Temporal Trends in Spatial Patterns on Animated Choropleth Maps, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11 (5), 273, DOI: 10.3390/ijgi11050273.
Horbiński T., Zagata K., 2022, View of Cartography in Video Games: Literature Review and Examples of Specific Solutions, KN J. Cartogr. Geogr. Inf., DOI: 10.1007/s42489-022-00104-8.
Horbiński T., Zagata K., 2022, Interpretation of Map Symbols in the Context of Gamers’ Age and Experience, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 150, DOI: 10.3390/ijgi11020150.
Cybulski P., Krassanakis V., 2022, The effect of map label language on the visual search of cartographic point symbols, Cartography and Geographic Information Science, DOI: 10.1080/15230406.2021.2007419.
2021
Medyńska-Gulij B., 2021, Kartografia i geomedia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 286, ISBN: 978-83-01-21554-5.
Halik Ł., Kent A.J., 2021, Mapping Wayfinding Behaviour in a Topographic Immersive Virtual Environment (TopoIVE), Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 99, DOI: 10.5194/ica-abs-3-99-2021.
Forrest D., Medyńska-Gulij B., 2021, Which mapping technique for population density is effective, attractive, and suggestive?, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 82, DOI: 10.5194/ica-abs-3-82-2021.
Medyńska-Gulij B., 2021, Field sketching – today and at the beginning of professional military mapping, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 201, DOI: 10.5194/ica-abs-3-201-2021.
Medyńska-Gulij B., Bielecka E., Wielebski Ł., 2021, Quantitative, orderly and qualitative visualisation of urban environment, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 202, DOI: 10.5194/ica-abs-3-202-2021.
Medyńska-Gulij B., Tegeler T., Bauer H., Zagata K., Wielebski Ł., Brunnbauer U., 2021, Story from Realm of Maps in Regensburg, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 203, DOI: 10.5194/ica-abs-3-203-2021.
Medyńska-Gulij B., Tegeler T., Bauer H., Zagata K., Wielebski Ł., 2021, Filming the Historical Geography: Story from the Realm of Maps in Regensburg, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 764, DOI: 10.3390/ijgi10110764.
Halik Ł., Kent A.J., 2021, Measuring user preferences and behaviour in a topographic immersive virtual environment (TopoIVE) of 2D and 3D urban topographic data, International Journal of Digital Earth, DOI: 10.1080/17538947.2021.1984595.
Horbiński T., Zagata K., 2021, Map Symbols in Video Games: the Example of "Valheim", KN J. Cartogr. Geogr. Inf. 71, 269–283, DOI: 10.1007/s42489-021-00085-0.
Medyńska-Gulij B., Forrest D., Cybulski P., 2021, Modern Cartographic Forms of Expression: The Renaissance of Multimedia Cartography, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 484, DOI: 10.3390/ijgi10070484.
Krassanakis, V., Cybulski P., 2021, Eye Tracking Research in Cartography: Looking into the Future, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 411, DOI: 10.3390/ijgi10060411.
Medyńska-Gulij B., 2021, Linear and painterly expression in topographic works of art during the Enlightenment, International Journal of Cartography, 7:2, 158-163, DOI: 10.1080/23729333.2021.1911469.
Cybulski P., 2021, Effectiveness of Memorizing an Animated Route—Comparing Satellite and Road Map Differences in the Eye-Tracking Study, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 159, DOI: 10.3390/ijgi10030159.
Horbiński T., Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2021, Web Map Effectiveness in the Responsive Context of the Graphical User Interface, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 134, DOI: 10.3390/ijgi10030134.
Zagata K., Gulij J., Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2021, Mini-Map for Gamers Who Walk and Teleport in a Virtual Stronghold, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10, 96, DOI: 10.3390/ijgi10020096.
Cybulski P., Krassanakis V., 2021, The Role of the Magnitude of Change in Detecting Fixed Enumeration Units on Dynamic Choropleth Maps, The Cartographic Journal, DOI: 10.1080/00087041.2020.1842146.
Smaczyński M., Horbiński T., 2021, Creating 3D Model of the Existing Historical Topographic Object Based on Low-Level Aerial Imagery, KN J. Cartogr. Geogr. Inf. 71, 33–43, DOI: 10.1007/s42489-020-00061-0.
2020
Smaczyński M., Medyńska-Gulij B., Halik Ł., 2020, The Land Use Mapping Techniques (Including the Areas Used by Pedestrians) Based on Low-Level Aerial Imagery, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 9(12), 754, DOI: 10.3390/ijgi9120754.
Medyńska-Gulij B.; Zagata K., 2020, Experts and Gamers on Immersion into Reconstructed Strongholds, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9, 655, DOI: 10.3390/ijgi9110655.
Lorek D., Horbiński T., 2020, Interactive Web-Map of the European Freeway Junction A1/A4 Development with the Use of Archival Cartographic Sources, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 9(7), 438, DOI: 10.3390/ijgi9070412.
Cybulski P., Horbiński T., 2020, User Experience in Using Graphical User Interfaces of Web Maps, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 9, 412, DOI: 10.3390/ijgi9070412.
Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2020, Scope of information in the legends of topographical maps in the nineteenth century - Urmesstischblätter, The Cartographic Journal, 57:2, 113-129, DOI: 10.1080/00087041.2018.1547471.
Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Halik D., Dickmann F., 2020, Time, Spatial, and Descriptive Features of Pedestrian Tracks on Set of Visualizations, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(6), 348, DOI: 10.3390/ijgi9060348.
Cybulski P., Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lorek D., Horbiński T., 2020, Spatial visualization of quantitative landscape changes in an industrial region between 1827 and 1883. Case study Katowice, southern Poland, Journal of Maps, 16(1), 77-85, DOI: 10.1080/17445647.2020.1746416.
Medyńska-Gulij B., Wielebski Ł., Halik Ł., Smaczyński M., 2020, Complexity Level of People Gathering Presentation on an Animated Map—Objective Effectiveness Versus Expert Opinion, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(2), 117, DOI: 10.3390/ijgi9020117.
Horbiński T., Lorek D., 2020, The use of Leaflet and GeoJSON for creating the interactive web map of the preindustrial state of the natural environment, Journal of Spatial Science, 67:1, 61-77, DOI: 10.1080/14498596.2020.1713237.
Cybulski P., 2020, Spatial distance and cartographic background complexity in graduated point symbol map reading task, Cartography and Geographic Information Science, 47:3, 244-260, DOI: 10.1080/15230406.2019.1702102.
Horbiński T., Cybulski P., Medyńska-Gulij B.,2020, Graphic design and placement of buttons in mobile map application, The Cartographic Journal, 57 (3), 196-208, DOI: 10.1080/00087041.2019.1631008.
2019
Horbiński T., 2019, Progressive Evolution of Designing Internet Maps on the example of Google Maps, Geodesy & Cartography, 68, 1, 177-190, DOI: 10.24425/gac.2019.126095.
Medyńska-Gulij B., Lorek D., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., Dickmann F., 2019, Die kartographische Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung des Oberschlesischen Industriegebiets (Polen) und des Ruhrgebiets (Deutschland), Cartographic reconstruction of the landscape development of the Upper Silesian industrial area (Poland) and the Ruhr area (Germany), KN - Journal of Cartography and Geographic Information, DOI: 10.1007/s42489-019-00018-y.
Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2019, Graphically supported evaluation of mapping techniques used in presenting spatial accessibility, Cartography and Geographic Information Science, 46:4, 311-333, DOI: 10.1080/15230406.2018.1479311.
Krassanakis V., Cybulski P., 2019, A review on eye movement analysis in map reading process: the status of the last decade, Geodesy & Cartography, 68, 1, 191-205, DOI:10.24425/gac.2019.126088.
Cybulski P., Wielebski Ł., 2019, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal; 56(2), 146-160, DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183.
2018
Medyńska-Gulij B., Żuchowski T.J., 2018, European Topography in Eighteenth-Century Manuscript Maps, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 215, ISBN: 978-83-7986-204-7, download free private copy (Charles W. J. Withers: Eighteenth-century Europe was a continent at once divided yet united...).
Medyńska-Gulij B., Żuchowski T.J., 2018, An Analysis of Drawing Techniques used on European Topographic Maps in the Eighteenth Century, The Cartographic Journal; 55(4), 309-325, DOI: 10.1080/00087041.2018.1558021.
Halik Ł., 2018, Challenges in converting Polish topographic database of built-up areas into 3D virtual reality geovisualization, The Cartographic Journal; 55(4), 391-399, DOI: 10.1080/00087041.2018.1541204.
Horbiński T., Cybulski P., 2018, Similarities of global web mapping services functionality in the context of responsive web design , Geodesy & Cartography, 67, 2, 2018, 159-177, DOI: 10.24425/118707.
Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2018, Cartographic redundancy in detecting extreme values in spatio-temporal maps, ISPRS International Journal of Geo-Information 2018, 7(1), 8, DOI: 10.3390/ijgi7010008.
Medyńska-Gulij B., 2018, Educating tomorrow's cartographers, in: The Routledge Handbook of Mapping and Cartography, Ed. Alexander J. Kent and Peter Vujakovic, Routledge, 561-568, ISBN-13: 978-1138831025, DOI: 10.4324/9781315736822.ch42.
2017
Halik Ł., Smaczyński M., 2017, Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low aerial images Pure and Applied Geophysics, DOI: 10.1007/s00024-017-1755-z.
Halik Ł., Medynska-Gulij B., 2017, The differentiation of point symbols using selected visual variables in the mobile augmented reality system, The Cartographic Journal, 54(2), 147-156, DOI: 10.1080/00087041.2016.1253144.
Horbiński T., Medyńska-Gulij B., 2017, Geovisualisation as a process of creating complementary visualisations: static two-dimensional, surface three-dimensional, and interactive, Geodesy & Cartography, 66, 1, 2017, 45-58, DOI: 10.1515/geocart-2017-0009.
Smaczyński M., Medyńska-Gulij B., 2017, Low aerial imagery - an assessment of georeferencing errors and the potential for use in environmental inventory, Geodesy & Cartography; 66, 1, 2017, 89-104, DOI: 10.1515/geocart-2017-0005.
2016 — 2003
Cybulski P., 2016, Desing Rules and Practices for Animated Maps Online, Journal Journal of Spatial Science 61/2: 461-471, DOI: 10.1080/14498596.2016.1147394.
Medynska-Gulij B., Cybulski P., 2016, Spatio-temporal dependencies between hospital beds, physicians and health expenditure using visual variables and data classification in statistical table, Geodesy and Cartography, 65(1), 67-80, DOI: 10.1515/geocart-2016-0002.
Bielecka E., Medyńska-Gulij B., 2015, Zur Geodateninfrastruktur in Polen. Geodata Infrastructure in Poland, Kartographische Nachrichten, 65/4:201-208, DOI: 10.1007/BF03545142.
Medyńska-Gulij B., Dickmann F., Halik Ł., Wielebski Ł., 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten — Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten, j. Cartogr. Geogr. inf. 65, 323–329, DOI: 10.1007/BF03545469.
Cybulski P., 2014, Presentation of spatio-temporal data in the context of information capacity and visual suggestiveness, Geodesy and Cartography; 63 (2), pp. 147-159, DOI: 10.2478/geocart-2014-0011.
Medyńska-Gulij B., 2013, How the Black Line, Dash and Dot Created the Rules of Cartographic Design 400 Years Ago, The Cartographic Journal, 50/4:356-368, DOI: 10.1179/1743277413Y.0000000035.
Medyńska-Gulij B., M. Myszczuk, 2012, TThe geovisualization window of the temporal and spatial variability for Volunteered Geographic Information System Geodesy and Cartography, 61:31-45, DOI: 10.2478/v10277-012-0020-y.
Halik Ł., 2012, The analysis of selected point-symbol visual variables of the Augmented Reality system for smartphone-type mobile devices, Geodesy and Cartography, 61:19-30, DOI: 10.2478/v10277-012-0019-4.
Medyńska-Gulij B., 2012, Pragmatische Kartographie in Google Maps API. Pragmatical Cartography in Google Maps API, j. Cartogr. Geogr. inf. 62, 250–255, DOI: 10.1007/BF03544493.
Medyńska-Gulij B., 2010, Map compiling, map reading and cartographic design in "Pragmatic pyramid of thematic mapping", Quaestiones Geographicae, 29/1:57-63, DOI: 10.2478/v10117-010-0006-5.
Medynska-Gulij B., 2008, Point Symbols: Investigating Principles and Originality in Cartographic Design, The Cartographic Journal, 45/1:62-67, DOI: 10.1179/000870408X276602.
Medyńska-Gulij B., 2003, The effect of cartographic content on tourist map users, Cartography, 32:47-52, DOI: 10.1080/00690805.2003.9714252.

Kadra

prof. Beata Medyńska-Gulij

prof. zw. dr hab. BEATA MEDYŃSKA-GULIJ, kierująca zakładem

pokój: 325; telefon: +48 61 829 6239; e-mail: bmg@amu.edu.pl; beata.medynska-gulij@amu.edu.pl;

Stopnie, tytuły, funkcje: 2018: profesor tytularny; 2018: profesor zwyczajny - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; od 2010: kierująca zakładem; 2009: profesor uczelniany - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2008: doktor habilitowany nauk o Ziemi - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej; 1998: doktor nauk o Ziemi - Uniwersytet Wrocławski; 1990: magister geografii/specjalność kartografia Uniwersytet Wrocławski;

Problematyka badawcza: pragmatyczne zasady projektowania kartograficznego, kartografia multimedialna, historia projektowania kartograficznego, geomedia, proces geomatyczny, graficzne środki wyrazu, topograficzne dzieła sztuki, wizualizacja 2D-3D-VR przestrzeni topograficznej i miejskiej;

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0001-6969-4088; SCOPUS ID: 6507580308; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate; Baza Wiedzy UAM

PROJEKTY
 • Augustin Hirschvogel Fellowship at the Leibniz Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg, 2020, Stories from Realm of Maps in Regensburg.
 • DPWS/PNFN/100328 międzynarodowy projekt z Ruhr-University-Bochum, 2016-2018, Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich centrów przemysłowych (interaktywno-multimedialny serwis kartograficzny), kierownik polskiego zespołu.
 • NCN2013/09/B/HS2/01182, 2014-2017, Wizualizacja przestrzeni topograficznej w Europie na rękopiśmiennych mapach wieloarkuszowych w XVIII wieku, kierownik projektu.
 • NCN2013/11/B/HS3/03905, 2014-2017, Przestrzeń przedindustrialna Wielkopolski w XIX wieku, główny wykonawca.
 • Fundacja Lanckorońskich (Polska Akademia Umiejętności), 2013, Kwerenda kolecji map w British Library London: Rękopiśmienne mapy topograficzne dla historii sztuki graficznej oraz prezentacji przestrzeni geograficznej w XVIII wieku.
 • DAAD A/12/05058, 2012, Kształtowanie się zasad projektowania kolorystycznego w kartografii - przykład map rękopiśmiennych topograficznych z drugiej połowy XVIII wieku.
 • N526/145037, 2009-2011, Wpływ technik graficznych stosowanych w atlasach od "Theatrum Orbis Terrarum" (1570) do "Atlas Maior" (1662) na tworzenie reguł projektowania map, kierownik projektu.
 • N526/205139, 2010-2011, Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter (1822-1833) z terenu Wielkopolski, promotor.
 • Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego), 2010, Zasady projektowania graficznego wczesnych pruskich map topograficznych za panowania Fryderyka II (1740-86).
PROMOTORSTWO DOKTORATÓW
 • Krzysztof Zagata: Wpływ mini-mapy na efektywność nawigacyjną w wirtualnej przestrzeni geograficznej na podstawie gier wideo, w toku; Tymoteusz Horbiński: Wpływ responsywnego projektowania graficznego interfejsu użytkownika na efektywność mapy internetowej, 2020; Maciej Smaczyński: Identyfikacja i wizualizacja rzeczywistego użytkowania gruntów na podstawie dynamiki ruchu pieszych z interwałowych zobrazowań z niskiego pułapu lotniczego (UAV), 2019; Paweł Cybulski: Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzeganie zmian przez użytkownika mapy animowanej, 2017; Łukasz Wielebski: Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym, 2015; Łukasz Halik: Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości, 2014; Lech Kaczmarek: Potencjał informacyjny krajowych baz danych przestrzennych w kartograficznych badaniach srodowiska przyrodniczego, 2011; Dariusz Lorek: Potencjał informacyjny map topograficznych z lat 1822-33 (Urmesstischblätter) z terenu Wielkopolski, 2011.
MONOGRAFIE
 • Medyńska-Gulij B., 2024, Kartografia geomatycznie i geomedialnie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 344, ISBN: 9788301235888. SPIS TREŚCI
 • Medyńska-Gulij B., Forrest D., Kersten T.P., 2023, Cartography and Geomedia, MDPI, Basel, 384, ISBN 978-3-0365-9006-6 (Hbk), ISBN 978-3-0365-9007-3 (PDF).
 • Medyńska-Gulij B., Forrest D., Cybulski P., 2022, Multimedia Cartography, MDPI, Basel, 276, ISBN 978-3-0365-3680-4 (Hbk), ISBN 978-3-0365-3679-8 (PDF).
 • Medyńska-Gulij B., 2021, Kartografia i Geomedia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 286, ISBN: 978-83-01-21554-5. SPIS TREŚCI
 • Medyńska-Gulij B., Żuchowski T. J., 2018, European Topography in Eighteenth-Century Manuscript Maps, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 215, ISBN: 978-83-7986-204-7. prywatna kopia do pobrania
 • Lorek D., Dickmann F., Medyńska-Gulij B., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., 2018, The cultural and landscape development of Polish and German industrial centeres, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN: 978-83-7986-195-8.
 • Medyńska-Gulij B., 2015, 2017(dodruk), Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji, PWN Warszawa, S. 228.
 • Medyńska-Gulij B., 2011, 2012(dodruk), Kartografia i geowizualizacja, PWN Warszawa, S. 216.
 • Medyńska-Gulij B., 2011, Graphic Design Techniques on Maps from World Atlases 1570-1662, and Their Influence on the Creation of Cartographic Principles, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, S. 105.
 • Medyńska-Gulij B., 2007, Pragmatyczne podstawy kompilowania kartograficznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, S. 140.
 • Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B., 2007, Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych w badaniach środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, S. 170.
 • Medyńska-Gulij B., 2002, Mapy księstw śląskich świdnickiego, jaworskiego i legnickiego z drugiej połowy XVII wieku Fryderyka Khünoviusa, Wydawnictwo Gajt, Wrocław, S. 138.
PUBLIKACJE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
 • Medyńska-Gulij B., Szoszkiewicz K., Cybulski P., Wielebski Ł., 2024, Permanent areas and changes in forests, grasslands, and wetlands in the North European Plain since the eighteenth century—a case study of the Kościan Plain in Poland, Sci Rep 14, 10305, DOI: 10.1038/s41598-024-61086-3.
 • Cybulski P., Medyńska-Gulij B., Horbiński, T., 2023, Users’ Visual Experience During Temporal Navigation in Forecast Weather Maps on Mobile Devices, Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 7, 32, DOI: 10.1007/s41651-023-00160-2.
 • Medyńska-Gulij B., Ostrowski B., 2023, How to Design Map of ‘Utopiae’ for Game Players?, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 161, DOI: 10.5194/ica-abs-6-161-2023.
 • Medyńska-Gulij B., Forrest D., Kersten T.P., 2023, Cartography and Geomedia in Pragmatic Dimensions, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 326, DOI: 10.3390/ijgi12080326.
 • Zagata K., Medyńska-Gulij B., 2023, Mini-Map Design Features as a Navigation Aid in the Virtual Geographical Space Based on Video Games, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 58, DOI: 10.3390/ijgi12020058.
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2023, User Evaluation of Thematic Maps on Operational Areas of Rescue Helicopters, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 30, DOI: 10.3390/ijgi12020030.
 • Medyńska-Gulij B., Gulij J., Cybulski P., Zagata K., Zawadzki J., Horbiński T., 2022, Map Design and Usability of a Simplified Topographic 2D Map on the Smartphone in Landscape and Portrait Orientations, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 577, DOI: 10.3390/ijgi11110577 .
 • Medyńska-Gulij B., 2022, Geomedia Attributes for Perspective Visualization of Relief for Historical Non-Cartometric Water-Colored Topographic Maps, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 554, DOI: 10.3390/ijgi11110554.
 • Forrest D., Medyńska-Gulij B., 2021, Which mapping technique for population density is effective, attractive, and suggestive?, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 82, DOI: 10.5194/ica-abs-3-82-2021.
 • Medyńska-Gulij B., 2021, Field sketching – today and at the beginning of professional military mapping, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 201, DOI: 10.5194/ica-abs-3-201-2021.
 • Medyńska-Gulij B., Bielecka E., Wielebski Ł., 2021, Quantitative, orderly and qualitative visualisation of urban environment, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 202, DOI: 10.5194/ica-abs-3-202-2021.
 • Medyńska-Gulij B., Tegeler T., Bauer H., Zagata K., Wielebski Ł., Brunnbauer U., 2021, Story from Realm of Maps in Regensburg, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 203, DOI: 10.5194/ica-abs-3-203-2021.
 • Medyńska-Gulij B., Tegeler T., Bauer H., Zagata K., Wielebski Ł., 2021, Filming the Historical Geography: Story from the Realm of Maps in Regensburg, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 764, DOI: 10.3390/ijgi10110764.
 • Medyńska-Gulij B., Forrest D., Cybulski P., 2021, Modern Cartographic Forms of Expression: The Renaissance of Multimedia Cartography, ISPRS Int. J. Geo-Inf, 10, 484, DOI: 10.3390/ijgi10070484.
 • Medyńska-Gulij B., 2021, Linear and painterly expression in topographic works of art during the Enlightenment, International Journal of Cartography, 7:2, 158-163, DOI: 10.1080/23729333.2021.1911469.
 • Horbiński T., Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2021, Web Map Effectiveness in the Responsive Context of the Graphical User Interface, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 134, DOI: 10.3390/ijgi10030134.
 • Zagata K., Gulij J., Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2021, Mini-Map for Gamers Who Walk and Teleport in a Virtual Stronghold, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10, 96. DOI: 10.3390/ijgi10020096
 • Smaczyński M., Medyńska-Gulij B., Halik Ł., 2020, The Land Use Mapping Techniques (Including the Areas Used by Pedestrians) Based on Low-Level Aerial Imagery, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 9(12), 754, DOI: 10.3390/ijgi9120754.
 • Medyńska-Gulij, B.; Zagata, K., 2020, Experts and Gamers on Immersion into Reconstructed Strongholds, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9, 655, DOI: 10.3390/ijgi9110655.
 • Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2020, Scope of information in the legends of topographical maps in the nineteenth century - Urmesstischblätter, The Cartographic Journal, 57:2, 113-129, DOI: 10.1080/00087041.2018.1547471.
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Halik D., Dickmann F., 2020, Time, Spatial, and Descriptive Features of Pedestrian Tracks on Set of Visualizations, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(6), 348, DOI: 10.3390/ijgi9060348.
 • Cybulski P., Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lorek D., Horbiński T., 2020, Spatial visualization of quantitative landscape changes in an industrial region between 1827 and 1883. Case study Katowice, southern Poland, Journal of Maps, 16(1), 77-85, DOI: 10.1080/17445647.2020.174641.
 • Medyńska-Gulij B., Wielebski Ł., Halik Ł., Smaczyński M., 2020, Complexity Level of People Gathering Presentation on an Animated Map—Objective Effectiveness Versus Expert Opinion, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(2), 117, DOI: 10.3390/ijgi9020117.
 • Horbiński T., Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2020, Graphic design and placement of buttons in mobile map application, The Cartographic Journal, 57 (3), 196-208, DOI:10.1080/00087041.2019.1631008.
 • Medyńska-Gulij B., Lorek D., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., Dickmann F., 2019, Die kartographische Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung des Oberschlesischen Industriegebiets (Polen) und des Ruhrgebiets (Deutschland), Cartographic reconstruction of the landscape development of the Upper Silesian industrial area (Poland) and the Ruhr area (Germany). KN - Journal of Cartography and Geographic Information. DOI: 10.1007/s42489-019-00018-y.
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2019, Graphically supported evaluation of mapping techniques used in presenting spatial accessibility, Cartography and Geographic Information Science, 46:4, 311-333, DOI: 10.1080/15230406.2018.1479311.
 • Medyńska-Gulij B., Żuchowski T.J., 2018, An Analysis of Drawing Techniques used on European Topographic Maps in the Eighteenth Century, The Cartographic Journal; 55(4), 309-325, DOI:10.1080/00087041.2018.1558021.
 • Medyńska-Gulij B., 2018, Educating tomorrow s cartographers, w: The Routledge Handbook of Mapping and Cartography, Red. Alexander J. Kent and Peter Vujakovic, Routledge, 561-568.
 • Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2018, Cartographic redundancy in detecting extreme values in spatio-temporal maps, ISPRS International Journal of Geo-Information, DOI:10.3390/ijgi7010008.
 • Medyńska-Gulij B., 2017, Topographische Manuskriptkarten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Aquarell- und Tuschezeichnung aus dem Haus Hannover, w: 16. Kartographischehistorisches Colloquium, Marbach am Neckar 2012, red: M. Heinz i A. Hüttermann, Kirschbaum Verlag Bonn, 171-180.
 • Medyńska-Gulij B., 2017, Główne nurty w działalności naukowej Profesora Władysława Pawlaka, w: Profesor Władysław Pawlak - współtwórca wrocławskiej szkoły kartograficznej, red: W. Spallek i T. Niedzielski, Sowa-Druk, Wrocław, 15-29.
 • Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2017, The differentiation of point symbols using selected visual variables in the mobile augmented reality system, Cartographic Journal, The,Vol.54/2; 147-156, DOI: 10.1080/00087041.2016.1253144.
 • Horbinski T., Medyńska-Gulij B., 2017, Geovisualisation as a process of creating complementary visualisations: static two-dimensional, surface three-dimensional,and interactive, Geodesy and Cartography, Vol.66/1; 45-58, DOI: 10.1515/geocart-2017-0009.
 • Smaczyński M., Medyńska-Gulij B., 2017, Low aerial imagery - an assessment of georeferencing errors and the potential for use in environmental inventory, Geodesy and Cartography, Vol.66/1; 89-104, DOI: 10.1515/geocart-2017-0005.
 • Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2016, Geoportale szczebla krajowego jako potencjalne źródło informacji o nieruchomościach - web SIP, Problemy rynku nieruchomości, 45:61-71.
 • Medyńska-Gulij B., J. Kubiak, Ł. Wielebski, D. Lorek, 2016, Zróżnicowanie hipsometryczne PN "Bory Tucholskie", w: Przyroda abiotyczna Parku Narodowego Bory Tucholskie, red: A. Choiński, M. Kochanowska, W. Marszelewski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 43-52.
 • Medyńska-Gulij B., 2016, Die Herausbildung von Farbgestaltungsprinzipien in der Kartographie, untersucht am Beispiel topographischer Manuskriptkarten aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, W: 17. Kartographisches Colloquium, Eichstatt, red: M. Heinz; Kirschbaum Verlag GmbH, Bonn. 81-92. ISBN: 978-3-7812-2031-7.
 • Medyńska-Gulij B., P. Cybulski, 2016, Spatio-temporal dependencies between hospital beds, physicians and health expenditure using visual variables and data classification in statistical table, Geodesy and Cartography. Volume 65:67-80, DOI: 10.1515/geocart-2016-0002.
 • Medyńska-Gulij B., 2016, Map, tourism, In: Encyclopedia of Tourism, Ed: J. Jafari and H. Xiao, Springer International, DOI: 10.1007/978-3-319-01669-6_449-1.
 • Medyńska-Gulij B., F. Dickmann, Ł. Halik, Ł. Wielebski, 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten — Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten, j. Cartogr. Geogr. inf. 65, 323–329, DOI: 10.1007/BF03545469.
 • Halik Ł., Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2015, Kartowanie terenowe w technologii GPS-GIS, Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna R. V (A66), 95-103, DOI: 10.14746/bfg.2015.6.7.
 • Bielecka E., Medyńska-Gulij B., 2015, Zur Geodateninfrastruktur in Polen. Geodata Infrastructure in Poland, Kartographische Nachrichten, 65/4:201-208, DOI: 10.1007/BF03545142.
 • Medyńska-Gulij B., 2014, Cartographic sign as a core of multimedia map prepared by non-cartographers in free map services, Geodesy and Cartography. Vol.63:55-64, DOI: 10.2478/geocart-2014-0004.
 • Medyńska-Gulij B., 2013, How the Black Line, Dash and Dot Created the Rules of Cartographic Design 400 Years Ago, Cartographic Journal, The, 50/4:356-368, DOI: 10.1179/1743277413Y.0000000035.
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2013, Cartographic visualization of fire hydrants accessibility for the purpose of decision making, Geodesy and Cartography. Volume 62:183-198, DOI: 10.2478/geocart-2013-0011.
 • Medyńska-Gulij B., 2013, Database of Topographic Objects as a Ground for Creation the Spatial Development Study in Polish Communes, Geoinformatica Polonica. Volume 12:45-52, DOI: 10.2478/v10300-012-0012-3.
 • Koch W.G., Medyńska-Gulij B., 2013, Color cartographiae - wykorzystanie barwy w kartografii, [W:] Pragmatyka w kartografii, Studia i prace kartograficzne, red. B. Medynska-Gulij i J. Kubiak, 4:73-80.
 • Medyńska-Gulij B., 2013, Pragmatyka kartograficzna a otwarte serwisy mapowe, w: Pragmatyka w kartografii, Studia i prace kartograficzne, red. B. Medyńska-Gulij i J. Kubiak, 4:99-108.
 • Medyńska-Gulij B., M. Myszczuk, 2012, The geovisualization window of the temporal and spatial variability for Volunteered Geographic Information System, Geodesy and Cartography. Volume 61:31-45, DOI: 10.2478/v10277-012-0020-y.
 • Medyńska-Gulij B., 2012, Pragmatische Kartographie in Google Maps API. Pragmatical Cartography in Google Maps API, j. Cartogr. Geogr. inf. 62, 250–255, DOI: 10.1007/BF03544493.
 • Medyńska-Gulij B., 2012, Die graphischen Gestaltungsprinzipien der frühen preußischen topographischen Kartenwerke zur Regierungszeit Friedrichs des Zweiten, ed. K. Brunner, T. Horst, 15. Kartographiehistorisches Colloquium, Kirschbaum-Verlag, Bonn, 165-174.
 • Medyńska-Gulij B., 2012, Warum beneidet der Kartograph des 21. Jahrhunderts den Kartographen des 17. Jahrhunderts?, ed. M. Heinz i W.G. Koch, 13. Kartographiehistorisches Colloquium, Kirschbaum-Verlag, Bonn, 215-226.
 • Medyńska-Gulij B., Wielebski Ł., Lis M., 2012, Wizualizacja wymiernych i plastycznych cech rzeźby na podstawie numerycznego modelu terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, Badania Fizjograficzne, 63:187-208, DOI 10.2478/v10116-012-0010-7.
 • Medyńska-Gulij B., 2011, Graficzne techniki projektowania map w atlasach Orteliusa (1570), de Jode (1578) i Merkatora (1595), [W:] Z dziejów Kartografiii-Tom XVI, Od atlasu do kolekcji. 2011, Wydawnictwo IHN PAN Warszawa;101-109.
 • Medyńska-Gulij B., 2011, Potencjał informacyjny map topograficznych z drugiej połowy XVIII wieku dla przestrzeni miast wielkopolskich, [W:] Z dziejów kartografii, Warszawa-Tom XV, Dawna kartografia miast. 2010; Wydawnictwo IHN PAN Warszawa;395-409.
 • Medyńska-Gulij B., 2010, Map compiling, map reading and cartographic design in "Pragmatic pyramid of thematic mapping, Quaestiones Geographicae. 29/1:57-63, DOI: 10.2478/v10117-010-0006-5.
 • Medyńska-Gulij B., 2010, Wytyczne kartowania terenowego w technologiach GIS i GPS przy wykorzystaniu VMap L2, Roczniki Geomatyki, 2010, 8, 1, 79-84.
 • Medyńska-Gulij B., 2010, Wizualizacja kartograficzna w ocenach środowiska przyrodniczego,[W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 228-245.
 • Bródka S., Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B., 2010, Projekty ocen środowiska przyrodniczego w technologii GIS, [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 247-330.
 • Medyńska-Gulij B., 2010, Perspektywa na mapach - konfrontacja dawnych metod prezentacji rzeźby terenu z wizualizacjami 3D, [W:] Numeryczne modele terenu w kartografii. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 14-21.
 • Medyńska-Gulij B., 2010, Wizualizacja kartograficzna na potrzeby ocen środowiska przyrodniczego, [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red). Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 174-196.
 • Medyńska-Gulij B., 2009, Mapowanie tematyczne - zależności pragmatyczne miedzy kompilowaniem, czytaniem i projektowaniem map. [W:] Główne problemy współczesnej kartografii, W. Żyszkowska i W. Spallek (red.), Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, Wrocław, 73-82.
 • Medyńska-Gulij B., 2009, Przestrzeń geograficzna Wielkopolskiego Parku Narodowego na mapach topograficznych z lat 1770-1793. [W:] Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.), Poznań - Jeziory, 239-252.
 • Medyńska-Gulij B., 2008, Point Symbols: Investigating Principles and Originality in Cartographic Design, Cartographic Journal, The, 45/1:62-67, DOI: 10.1179/000870408X276602.
 • Medyńska-Gulij B., 2008, De beoordeling van het ontwerp van oude kaarten. De 16de-eeuwse Europakaarten uit de atlassen van Ortelius, De Jode en Mercator, Caert Thresoor 27, 3:57-65.
 • Medyńska-Gulij B., Halik Ł., 2008, Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego i techniki GPS, Problemy ekologii krajobrazu, PAEK, 22:32-45.
 • Graf R., Kaniecki A., Medyńska-Gulij B., 2008, Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, 59:11-28, DOI: 10.2478/v10116-009-0002-4.
 • Medyńska-Gulij B., Lorek D., 2008, Pruskie mapy topograficzne dla Wielkopolski do 1803 roku, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A-Geografia Fizyczna, 59:29-42, DOI: 10.2478/v10116-009-0003-3.
 • Medyńska-Gulij B., 2007, Podstawy graficznego projektowania treści map przyrodniczych, w: Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Poznań, 88-10.
 • Medyńska-Gulij B., 2007, Legenda i zasady gestaltyzmu w graficznym projektowaniu treści mapy, Polski Przegląd Kartograficzny, 39:137-145.
 • Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B., 2007, Przetwarzanie baz danych źródłowych w celach ochrony środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, [W:] Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa, s. 271-278.
 • Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B., 2006, Krajowy zasób danych przestrzennych i jego wykorzystanie w badaniach środowiska przyrodniczego, W: Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, S. 203-210.
 • Medyńska-Gulij B., 2005, Urzędnik a obecny rozwój kartografii, Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Uniwersytet Warszawski, 177-182.
 • Medyńska-Gulij B., 2005, Powinności kartografa przy redakcji map turystycznych, W: Główne problemy współczesnej kartografii 2005. Co zwie się koncepcją mapy? Pod redakcją W. Pawlaka i W. Spallka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 199-204.
 • Macias A., Medyńska-Gulij B., 2005, Koncepcja mapy tematycznej geografa a jej redakcyjne opracowanie przez kartografa, Polski Przegląd Kartograficzny, 32:189-195.
 • Medyńska-Gulij B., 2004, Kartograficzna prezentacja elementów kształtowania środowiska geograficznego, Materiały XXX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Poznań, 135-141.
 • Medyńska-Gulij B., 2004, Barwy hipsometryczne na przeglądowych mapach ogólnogeograficznych z obrazem lasu, Polski Przegląd Kartograficzny, 36:202-204.
 • Medyńska-Gulij B., 2003, The effect of cartographic content on tourist map users , Cartography, 32:47-52, DOI:10.1080/00690805.2003.9714252.
 • Medyńska-Gulij B., 2003, Wizualizacja treści map turystycznych, Materiały XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Kraków, 101-105.
 • Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B., 2003, Geomatyczna inwentaryzacja dębów rogalińskich, Geodeta - Magazyn Geoinformacyjny, 11:39-40.
 • Medyńska-Gulij B., Spallek W., 2002, Komputerowe opracowanie planu miasta a poziomy jego czytania, Polski Przegląd Kartograficzny, 29:189-195.

dr inż. Paweł Cybulski

dr inż. PAWEŁ CYBULSKI - adiunkt

pokój: 331; telefon: +48 61 829 6251; e-mail: p.cybulski@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2017: doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2017: inżynier geodezji i kartografii; 2013: magister geografii

Problematyka badawcza: wizualizacja czasowo-przestrzenna; dostrzeganie zmian przez użytkowników na mapach animowanych; eye-tracking; geodezja inżynieryjna

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0002-5514-5720; SCOPUS ID: 56464176500 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate; Baza Wiedzy UAM


Projekty
 • NCN2020/39/D/HS6/01993, 2021-2024, Preatentywne atrybuty dynamicznych symboli punktowych w mapowaniu ilościowym, kierownik projektu.
 • DPWS/PNFN/100328 międzynarodowy projekt z Ruhr-University-Bochum, 2016-2018, Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich centrów przemysłowych (interaktywno-multimedialny serwis kartograficzny), wykonawca.
Monografie
 • Medyńska-Gulij B., Forrest D., Cybulski P., 2022, Multimedia Cartography, MDPI, Basel, 276, ISBN 978-3-0365-3680-4 (Hbk), ISBN 978-3-0365-3679-8 (PDF).
 • Lorek D., Dickmann F., Medyńska-Gulij B., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., 2018, The cultural and landscape development of Polish and German industrial centeres, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-195-8
 • Cybulski P., 2017, Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzeganie zmian przez użytkownika mapy animowanej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-159-0.
Publikacje i rozdziały w monografiach
 • Medyńska-Gulij B., Szoszkiewicz K., Cybulski P., Wielebski Ł., 2024, Permanent areas and changes in forests, grasslands, and wetlands in the North European Plain since the eighteenth century—a case study of the Kościan Plain in Poland, Sci Rep 14, 10305, DOI: 10.1038/s41598-024-61086-3.
 • Cybulski P., 2024, Unveiling the Impact of Pictorial Symbol Motion Speed in Preattentive Processing, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 13, 118, DOI: 10.3390/ijgi13040118.
 • Rymarkiewicz W., Cybulski P., Horbiński T., 2024, Measuring Efficiency and Accuracy in Locating Symbols on Mobile Maps Using Eye Tracking, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 13(2), 42, DOI: 10.3390/ijgi13020042.
 • Krassanakis V., Skopeliti A., Keskin M., Cybulski P., 2023, Geovisualization: Current Trends, Challenges, and Applications, Geographies, 3, 801-805, DOI: 10.3390/geographies3040043.
 • Cybulski P., Medyńska-Gulij B., Horbiński, T., 2023, Users’ Visual Experience During Temporal Navigation in Forecast Weather Maps on Mobile Devices, Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 7, 32, DOI: 10.1007/s41651-023-00160-2.
 • Cybulski P., Krassanakis V., 2023, Motion velocity as a preattentive feature in cartographic symbolization, Journal of Eye Movement Research, 16(4), DOI: 10.16910/jemr.16.4.1.
 • Cybulski P., Krassanakis V., 2023, Examining the distribution of motion velocity during visual search towards designing effective dynamic point symbols for quantitative mapping, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 45, DOI: 10.5194/ica-abs-6-45-2023.
 • Medyńska-Gulij B., Gulij J., Cybulski P., Zagata K., Zawadzki J., Horbiński T., 2022, Map Design and Usability of a Simplified Topographic 2D Map on the Smartphone in Landscape and Portrait Orientations, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 577, DOI: 10.3390/ijgi11110577.
 • Cybulski P., 2022, Preattentive features of cartographic symbols in animated mapping, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 5, 97, DOI: 10.5194/ica-abs-5-97-2022.
 • Cybulski P., 2022, An Empirical Study on the Effects of Temporal Trends in Spatial Patterns on Animated Choropleth Maps, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 273, DOI: 10.3390/ijgi11050273.
 • Cybulski P., Krassanakis V., 2022, The effect of map label language on the visual search of cartographic point symbols, Cartography and Geographic Information Science, DOI: 10.1080/15230406.2021.2007419.
 • Medyńska-Gulij B., Forrest D., Cybulski P., 2021, Modern Cartographic Forms of Expression: The Renaissance of Multimedia Cartography, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 484, DOI: 10.3390/ijgi10070484.
 • Krassanakis V., Cybulski P., 2021, Eye Tracking Research in Cartography: Looking into the Future, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 411, DOI: 10.3390/ijgi10060411.
 • Cybulski P., 2021, Effectiveness of Memorizing an Animated Route—Comparing Satellite and Road Map Differences in the Eye-Tracking Study, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 159, DOI: 10.3390/ijgi10030159.
 • Horbiński T., Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2021, Web Map Effectiveness in the Responsive Context of the Graphical User Interface, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 134, DOI: 10.3390/ijgi10030134.
 • Cybulski P., Krassanakis V., 2021, The Role of the Magnitude of Change in Detecting Fixed Enumeration Units on Dynamic Choropleth Maps, The Cartographic Journal, DOI 10.1080/00087041.2020.1842146.
 • Cybulski P., Horbiński T., 2020, User Experience in Using Graphical User Interfaces of Web Maps ISPRS Int. J. Geo-Inf., 9, 412, DOI: 10.3390/ijgi9070412.
 • Cybulski P., Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lorek D., Horbiński T., 2020, Spatial visualization of quantitative landscape changes in an industrial region between 1827 and 1883. Case study Katowice, southern Poland,Journal of Maps, 16(1), DOI: 10.1080/17445647.2020.1746416.
 • Cybulski P., 2020, Spatial distance and cartographic background complexity in graduated point symbol map reading task, Cartography and Geographic Information Science, 47:3, 244-260, DOI:10.1080/15230406.2019.1702102.
 • Horbiński T., Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2020, Graphic design and placement of buttons in mobile map application, The Cartographic Journal, 57 (3), 196-208. DOI: 10.1080/00087041.2019.1631008.
 • Cybulski P., Wielebski Ł., 2019, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal, 56, 2, 146-160, DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183.
 • Medyńska-Gulij B., Lorek D., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., Dickmann F., 2019, Die kartographische Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung des Oberschlesischen Industriegebiets (Polen) und des Ruhrgebiets (Deutschland), KN - Journal of Cartography and Geographic Information. DOI: 10.1007/s42489-019-00018-y.
 • Krassanakis V., Cybulski, P., 2019, A review on eye movement analysis in map reading process: the status of the last decade, Geodesy & Cartography, 68, 1, 17-35, DOI: 10.24425/gac.2019.126088.
 • Cybulski P., Wyczałek I. 2018, Metoda trygonometrczyna w pomiarach przemieszczeń mostowej przeprawy miejskiej sieci ciepłowniczej, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 27, 61-74, DOI: 10.21008/j.1897-4007.2018.27.05.
 • Cybulski P., 2018, Porównanie wyników zastosowania algorytmów generalizacji kartograficznej do uproszczenia linii brzegowej wybranych wód powierzchniowych z bazy BDOT10k, Badania Fizjograficzne, Seria A, 69, 35-44, DOI: 10.14746/bfg.2018.9.4.
 • Horbiński T., Cybulski P., 2018, Similarities of global web mapping services functionality in the context of responsive web design, Geodesy & Cartography, 67, 2, 2018, 159-177, DOI: 10.24425/118707.
 • Cybulski P., Medyńska-Gulij B. 2018, Cartographic Redundancy in Reducing Change Blindness in Detecting Extreme Values in Spatio-Temporal Maps, ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (1), 8, DOI: 10.3390/ijgi7010008.
 • Cybulski P., 2016, Design rules and practices for animated maps online, Journal of Spatial Science 61 (2): 461-471, DOI: 10.1080/14498596.2016.1147394.
 • Medyńska-Gulij B., Cybulski P., 2016, Spatio-temporal dependencies between hospital beds, physicians and health expenditure using visual variables and data classification in statistical table, Geodesy and Cartography. Volume 65: 67-80, DOI: 10.1515/geocart-2016-0002.
 • Cybulski P., 2014, Presentation of spatio-temporal data in the context of information capacity and visual suggestiveness, Geodesy and Cartography, Volume 63/2:147-159, DOI: 10.2478/geocart-2014-0011.
 • Cybulski P., 2014, Rotating Point Symbols on Animated Maps for the Presentation Quantitative Data, Kartographische Nachrichten, tom. 4, 198-203, DOI: 10.1007/BF03544165.
 • Cybulski P., 2014, Prezentacja dynamiki stężenia fosforu całkowitego w jeziorach reperowych w Polsce w latach 2000-2008 za pomocą sygnatur animowanych, Badania Fizjograficzne, Seria A, 65: 85-94, DOI: 10.14746/bgf.2014.5.7.
 • Cybulski P., 2013, Długość trwania w animacjach czasowych typu frame-by-frame, Prace i studia kartograficzne, tom 4, 31-36.

dr inż. Łukasz Halik

dr inż. ŁUKASZ HALIK - adiunkt

- wiceprzewodniczący Commission on Topographic Mapping, International Cartographic Association

- członek Grupy Roboczej przy Ministrze Cyfryzacji ds. rejestrów rozproszonych oraz blockchain - zespół ds. rynku nieruchomości

- członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

- członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Problemy Rynku Nieruchomości"


pokój: 330; telefon: +48 61 829 6246; e-mail: lhalik@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2014: Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2010: Magister Geografii w specjalności Geoinformacja

Problematyka badawcza: wizualizacja obiektów w systemie rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości; wykorzystanie urządzeń mobilnych w prezentowaniu obiektów świata realnego; metody kartograficznej prezentacji informacji w Internecie; zastosowanie geomatyki oraz technologii blockchain w gospodarce nieruchomościami

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0002-2537-0468; SCOPUS ID: 57189045810 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate; Baza Wiedzy UAM


Monografie
 • Halik Ł., 2014, Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości, UAM, Poznań S. 181.
Publikacje i rozdziały w monografiach
 • Halik Ł., Kent A.J., 2023, Extended Realities (XR), in: The Routledge Handbook of Geospatial Technologies and Society, Ed. Alexander J. Kent, Doug Specht, Routledge, 236-245. ISBN-13: 978-0367855765, DOI: 10.4324/9780367855765.
 • Halik Ł., Wielebski Ł., 2023, Usefulness of Plane-Based Augmented Geovisualization—Case of “The Crown of Polish Mountains 3D”, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 38, DOI: 10.3390/ijgi12020038.
 • Halik Ł., Kent A.J., 2021, Mapping Wayfinding Behaviour in a Topographic Immersive Virtual Environment (TopoIVE), Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 99, DOI: 10.5194/ica-abs-3-99-2021.
 • Halik Ł., Kent A.J., 2021, Measuring user preferences and behaviour in a topographic immersive virtual environment (TopoIVE) of 2D and 3D urban topographic data, International Journal of Digital Earth, DOI: 10.1080/17538947.2021.1984595.
 • Zagata K., Gulij J., Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2021, Mini-Map for Gamers Who Walk and Teleport in a Virtual Stronghold, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10, 96, DOI: 10.3390/ijgi10020096.
 • Smaczyński M., Medyńska-Gulij B., Halik Ł., 2020, The Land Use Mapping Techniques (Including the Areas Used by Pedestrians) Based on Low-Level Aerial Imagery, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 9(12), 754, DOI: 10.3390/ijgi9120754.
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Halik D., Dickmann F., 2020, Time, Spatial, and Descriptive Features of Pedestrian Tracks on Set of Visualizations, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(6), 348, DOI: 10.3390/ijgi9060348.
 • Medyńska-Gulij B., Wielebski Ł., Halik Ł., Smaczyński M., 2020, Complexity Level of People Gathering Presentation on an Animated Map—Objective Effectiveness Versus Expert Opinion, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(2), 117, DOI: 10.3390/ijgi9020117.
 • Halik Ł., 2019, Analysis of County Geoportals in Terms of Opportunities to Purchase Data of the Register of Real Estate Prices and Values Online, Real Estate Management and Valuation, 27(1):69-78, DOI: 10.2478/remav-2019-0007.
 • Halik Ł., 2018, Challenges in converting Polish topographic database of built-up areas into 3D virtual reality geovisualization,,The Cartographic Journal; 55(4), 391-399, DOI: 10.1080/00087041.2018.1541204.
 • Halik Ł., Smaczyński M., 2018, Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low aerial images., Pure and Applied Geophysics, 175, 9, 3209-3221, DOI: 10.1007/s00024-017-1755-z.
 • Halik Ł., 2018, Information and Communication Systems Used for Keeping the Register of Real Estate Prices and Values (RREPV) in Poland, Real Estate Management and Valuation, 26(4):43-51, DOI: 10.2478/remav-2018-0035.
 • Halik Ł., 2018, Portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości - https://maparciwn.pl, Problemy rynku nieruchomości, 50:43-47.
 • Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2017, The differentiation of point symbols using selected visual variables in the mobile augmented reality system,
  The Cartographic Journal, 54, 2, 147-156, DOI: 10.1080/00087041.2016.1253144.
 • Halik Ł., 2016, Zastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych, Problemy rynku nieruchomości, 46:76-87.
 • Halik Ł. Medyńska-Gulij B., 2016, Geoportale szczebla krajowego jako potencjalne źródło informacji o nieruchomościach - web SIP, Problemy rynku nieruchomości, 45:61-71.
 • Halik Ł., 2015, Stopień znajomości i wykorzystania systemów informacji przestrzennej (SIP) przez rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego, Problemy rynku nieruchomości, 44:84-93.
 • Halik Ł., Lorek D., Medyńska-Gulij B.,2015, Kartowanie terenowe w technologi GPS-GIS, Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna R. V (A66), 95-103, DOI: 10.14746/bfg.2015.6.7.
 • Halik Ł., Tanaś J., 2015, Dostępność usług rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego, Problemy rynku nieruchomości, 43:86-97.
 • Medyńska-Gulij B., Dickmann F., Halik Ł., Wielebski Ł., 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329, DOI: 10.1007/BF03545142.
 • Halik Ł., 2012, The analysis of visual variables for use in the cartographic design of point symbols for mobile Augmented Reality applications , Geodesy and Cartography, 61:19-30, DOI: 10.2478/v10277-012-0019-4.
 • Halik Ł., 2012, Wykorzystanie mobilnego systemu rozszerzonej rzeczywistości w robotach geodezyjnych - wywiad terenowy, Geodeta - Magazyn Geoinformacyjny, 209:20-25.
 • Halik Ł., 2012, Dokładność prezentacji i zakres informacji na mapach katastralnych z XIX w. oraz na współczesnej mapie ewidencyjnej - na przykładzie historii jednej parceli w Tarnowie Podgórnym, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, 3:113-119.
 • Halik Ł., 2011, Zastosowanie Google Maps API do multimedialnej wizualizacji informacji o obiektach przestrzennych w Internecie, Badania Fizjograficzne, A62, 17-26.
 • Medyńska-Gulij B., Halik Ł., 2008, Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego i techniki GPS, Problemy ekologii krajobrazu, PAEK, 22:32-45.
Projekty i opracowania kartograficzne
AR, 3D print and real size building - ICC 2019: https://youtu.be/KbLzKGYeQi8

Opis: Przedstawiona wizualizacja AR ma na celu porównanie różnych budynków za pomocą AR oraz druku 3D utworzonego w tej samej skali 1:500 z budynkiem o rzeczywistych rozmiarach, aby stworzyć wrażenie wielkości Wieży Eiffla.
TopoVRapp (eye-tracking in VR) - ICC 2019: https://youtu.be/TFcdyX_txfc

Opis: Przedstawiony eksperyment bada preferencje użytkownika dotyczących miejskich geowizualizacji 2D i 3D. Obejmuje oryginalną aplikację "Topographic Immersive Virtual Environment" (TopoIVE), fikcyjnego miasta, które zostało wprowadzone z danych topograficznych w skali 1:10 000.
AR CartoInfoApp - 2018: https://youtu.be/A9yQj-Sn9gI

Opis Celem tego projektu było stworzenie aplikacji AR promującej kurs "Kartografia i Geomatyka" prowadzony od 2018 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
MapaRCiWN - 2018: https://maparciwn.pl

Opis: Celem tego projektu było stworzenie ogólnopolskiej mapy prezentującej informacje pochodzące z rejestru cen i wartości nieruchomościami (RREPV).
Spatio-temporal VRapp - ICC 2017: https://youtu.be/5tz25UDCMQU

Opis: Celem tej aplikacji "Google Cardboard Immersive Virtual Reality" było przedstawienie przestrzenno-czasowych zmian użytkowania terenu w 4 różnych okresach czasu.

dr Tymoteusz Horbiński

dr TYMOTEUSZ HORBIŃSKI - adiunkt

pokój: 323; telefon: +48 61 829 6307; e-mail: tymoteusz.horbinski@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2020: Doktor Nauk o Ziemi i Środowisku; 2016: Magister geografii w specjalności kartografia i teledetekcja

Problematyka badawcza: Mapa internetowa, GUI map, UI/UX, Kartografia w grach, Statystyka

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0002-9681-6762; SCOPUS ID: 57205303617; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate; Baza Wiedzy UAMPublikacje
 • Woźniak J., Rymarkiewicz W., Łyszczasz D., Horbiński T., 2024, Effectiveness Study on the Correct Interpretation of Point Symbols Using the Online Survey Method on the Example of the Witcher 3: Wild Hunt, KN J. Cartogr. Geogr. Inf., DOI: 10.1007/s42489-023-00158-2.
 • Rymarkiewicz W., Cybulski P., Horbiński T., 2024, Measuring Efficiency and Accuracy in Locating Symbols on Mobile Maps Using Eye Tracking, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 13(2), 42, DOI: 10.3390/ijgi13020042.
 • Cybulski P., Medyńska-Gulij B., Horbiński, T., 2023, Users’ Visual Experience During Temporal Navigation in Forecast Weather Maps on Mobile Devices, Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 7, 32, DOI: 10.1007/s41651-023-00160-2.
 • Horbiński T., Smaczyński M., 2023, Interactive Thematic Map as a Means of Documenting and Visualizing Information about Cultural Heritage Objects, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12(7), 257, DOI: 10.3390/ijgi12070257.
 • Horbiński T., Zagata K., 2023, The Cognitive Skills in Interpretation of Spatial Situations in the League of Legends game, Simulation & Gaming, 54(3), DOI: 10.1177/10468781231165616.
 • Medyńska-Gulij B., Gulij J., Cybulski P., Zagata K., Zawadzki J., Horbiński T., 2022, Map Design and Usability of a Simplified Topographic 2D Map on the Smartphone in Landscape and Portrait Orientations, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 577, DOI: 10.3390/ijgi11110577.
 • Smaczyński M., Lorek D., Zagata K., Horbiński T., 2022, Cultural Heritage with the Use of Low-Level Aerial Survey Techniques, Space Modelling and Multimedia Reconstruction of the Topographic Landscape (Example of a Windmill in Western Poland), KN J. Cartogr. Geogr. Inf., 72, 279-291 DOI: 10.1007/s42489-022-00122-6.
 • Horbiński T., Zagata K., 2022, View of Cartography in Video Games: Literature Review and Examples of Specific Solutions, KN J. Cartogr. Geogr. Inf., 72, 117-128 DOI: 10.1007/s42489-022-00104-8.
 • Horbiński T., Zagata K., 2022, Interpretation of Map Symbols in the Context of Gamers’ Age and Experience, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2022, 11, 150, DOI: 10.3390/ijgi11020150.
 • Horbiński T., Zagata K., 2021, Map Symbols in Video Games: the Example of "Valheim", KN J. Cartogr. Geogr. Inf. 71, 269–283, DOI: 10.1007/s42489-021-00085-0.
 • Horbiński T., Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2021, Web Map Effectiveness in the Responsive Context of the Graphical User Interface, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 134, DOI: 10.3390/ijgi10030134.
 • Smaczyński M., Horbiński T., 2021, Creating 3D Model of the Existing Historical Topographic Object Based on Low-Level Aerial Imagery, KN J. Cartogr. Geogr. Inf. 71, 33–43, DOI: 10.1007/s42489-020-00061-0.
 • Lorek D., Horbiński T., 2020, Interactive Web-Map of the European Freeway Junction A1/A4 Development with the Use of Archival Cartographic Sources, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(7), 438, DOI: 10.3390/ijgi9070438.
 • Cybulski P., Horbiński T., 2020, User Experience in Using Graphical User Interfaces of Web Maps, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 9, 412, DOI: 10.3390/ijgi9070412.
 • Cybulski P., Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lorek D., Horbiński T., 2020, Spatial visualization of quantitative landscape changes in an industrial region between 1827 and 1883. Case study Katowice, southern Poland, Journal of Maps, 16(1), 77-85, DOI: 10.1080/17445647.2020.1746416.
 • Horbiński T., Lorek D., 2020, The use of Leaflet and GeoJSON for creating the interactive web map of the preindustrial state of the natural environment, Journal of Spatial Science, DOI: 10.1080/14498596.2020.1713237.
 • Horbiński T., Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2020, Graphic design and placement of buttons in mobile map application, The Cartographic Journal, 57 (3), 196-208, DOI:10.1080/00087041.2019.1631008.
 • Horbiński T., 2019, Progressive Evolution of Designing Internet Maps on the example of Google Maps, Geodesy & Cartography, 68, 1, 2019, 177-190, DOI: 10.24425/gac.2019.126095.
 • Medyńska-Gulij B., Lorek D., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., Dickmann F., 2019, Die kartographische Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung des Oberschlesischen Industriegebiets (Polen) und des Ruhrgebiets (Deutschland), KN - Journal of Cartography and Geographic Information, DOI: 10.1007/s42489-019-00018-y.
 • Horbiński T., Cybulski P., 2018, Similarities of global web mapping services functionality in the context of responsive web design, Geodesy & Cartography, 67, 2, 2018, 159-177, DOI: 10.24425/118707.
 • Horbiński T., Medyńska-Gulij B., 2017, Geovisualisation as a process of creating complementary visualisations: static two-dimensional, surface three-dimensional, and interactive, Geodesy & Cartography, 66, 1, 2017, 45-58, DOI: 10.1515/geocart-2017-0009.
 • Horbiński T., 2016, Cartographic documentation of changes in the extraction of natural aggregate in the Gniezno district in 2005-2015 (in Polish), Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A - Geografia Fizyczna, A67, 41-54, DOI: 10.14746/bfg.2016.7.4.
Rozdziały w monografiach
 • Woźniak J., Horbiński T., Smaczyński M., Historia i działalność Sekcji Kartografii i Geomatyki SKNG UAM, Kostrzewski Andrzej (red.): Stulecie działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstanie, przeszłość i teraźniejszość, Geoprzestrzeń, nr 6, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2023, ISBN: 978-83-7986-455-3.
 • Lorek D., Dickmann F., Medyńska-Gulij B., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., The cultural and landscape development of Polish and German industrial centeres, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2018, ISBN: 978-83-7986-195-8.
Przykładowe opracowania kartograficzne

The use of the library AmCharts Map

dr inż. Łukasz Wielebski

dr inż. ŁUKASZ WIELEBSKI - adiunkt

pokój: 328; telefon: +48 61 829 6310; e-mail: lukwiel@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2017: Inżynier geodezji i kartografii; 2015: Doktor Nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2011: Magister geografii w specjalności geoinformacja

Problematyka badawcza: geowizualizacja czasu i przestrzeni na potrzeby służb ratowniczych; efektywność metod prezentacji kartograficznej; ocena przydatności metod wizualizacji pod kątem ich funkcjonalności w określonych zastosowaniach; optymalizacja przekazu graficznego map tworzonych na potrzeby podmiotów decyzyjnych

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0003-2923-7530; SCOPUS ID: 22434014700; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate; Baza Wiedzy UAMMonografie
 • Wielebski Ł., 2019, Wizualizacja kartograficzna w ratownictwie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 116, ISBN: 978-83-7986-223-8.
 • Lorek D., Dickmann F., Medyńska-Gulij B., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., 2018, The cultural and landscape development of Polish and German industrial centeres, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN: 978-83-7986-195-8.
 • Wielebski Ł., 2015, Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 135, ISBN: 978-83-7986-073-9.
Publikacje i rozdziały w monografiach
 • Medyńska-Gulij B., Szoszkiewicz K., Cybulski P., Wielebski Ł., 2024, Permanent areas and changes in forests, grasslands, and wetlands in the North European Plain since the eighteenth century—a case study of the Kościan Plain in Poland, Sci Rep 14, 10305, DOI: 10.1038/s41598-024-61086-3.
 • Halik Ł., Wielebski Ł., 2023, Usefulness of Plane-Based Augmented Geovisualization—Case of “The Crown of Polish Mountains 3D”, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 38, DOI: 10.3390/ijgi12020038.
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2023, User Evaluation of Thematic Maps on Operational Areas of Rescue Helicopters, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 30, DOI: 10.3390/ijgi12020030.
 • Medyńska-Gulij B., Bielecka E., Wielebski Ł., 2021, Quantitative, orderly and qualitative visualisation of urban environment, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 202, DOI: 10.5194/ica-abs-3-202-2021.
 • Medyńska-Gulij B., Tegeler T., Bauer H., Zagata K., Wielebski Ł., Brunnbauer U., 2021, Story from Realm of Maps in Regensburg, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 203, DOI: 10.5194/ica-abs-3-203-2021.
 • Medyńska-Gulij B., Tegeler T., Bauer H., Zagata K., Wielebski Ł., 2021, Filming the Historical Geography: Story from the Realm of Maps in Regensburg, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 764, DOI: 10.3390/ijgi10110764.
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Halik D., Dickmann F., 2020, Time, Spatial, and Descriptive Features of Pedestrian Tracks on Set of Visualizations, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(6), 348, DOI: 10.3390/ijgi9060348.
 • Cybulski P., Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lorek D., Horbiński T., 2020, Spatial visualization of quantitative landscape changes in an industrial region between 1827 and 1883. Case study Katowice, southern Poland,Journal of Maps, 16(1), DOI: 10.1080/17445647.2020.1746416.
 • Medyńska-Gulij B., Wielebski Ł., Halik Ł., Smaczyński M., 2020, Complexity Level of People Gathering Presentation on an Animated Map—Objective Effectiveness Versus Expert Opinion, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(2), 117, DOI: 10.3390/ijgi9020117.
 • Cybulski P., Wielebski Ł., 2019, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal, 56, 2, 146-160, DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183.
 • Medyńska-Gulij B., Lorek D., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., Dickmann F., 2019, Die kartographische Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung des Oberschlesischen Industriegebiets (Polen) und des Ruhrgebiets (Deutschland), KN - Journal of Cartography and Geographic Information, DOI: 10.1007/s42489-019-00018-y.
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2019, Graphically supported evaluation of mapping techniques used in presenting spatial accessibility, Cartography and Geographic Information Science, 46:4, 311-333, DOI: 10.1080/15230406.2018.1479311.
 • Wielebski Ł., 2017, Geowizualizacja wpływu czasów wschodu i zachodu Słońca na godziny dyżurowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna, A68: 235-246, DOI: 10.14746/bfg.2017.8.17.
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J., Wielebski Ł., Lorek D., 2016, Zróżnicowanie hipsometryczne PN „Bory Tucholskie”, [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (red. Choiński A., Kochanowska M., Marszelewski W.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 43-52.
 • Medyńska-Gulij B., F. Dickmann, Ł. Halik, Ł. Wielebski, 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten — Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten, j. Cartogr. Geogr. inf. 65, 323–329, DOI: 10.1007/BF03545469.
 • Wielebski Ł., 2014, Mapping techniques of spatio-temporal relationships for a centric road network model, Kartographische Nachrichten, 64 (5): 269-276, DOI: 10.1007/BF03544187.
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2013, Cartographic visualization of fire hydrants accessibility for the purpose of decision making, [W:] Geodesy and Cartography, 62 (2): 183-198, DOI: 10.2478/geocart-2013-0011.
 • Wielebski Ł., 2013, Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej dla służb ratowniczych, [W:] Pragmatyka w kartografii, Prace i studia kartograficzne, tom 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 151-162.
 • Wielebski Ł., 2012, Dostępność czasowa sieci drogowej gminy Rokietnica dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie modelu sieciowego, Badania Fizjograficzne, 63:167-186, DOI: 10.2478/v10116-012-0009-0.
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lis M., 2012, Wizualizacja wymiernych i plastycznych cech rzeźby na podstawie numerycznego modelu terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, Badania Fizjograficzne, 63:187-208, DOI: 10.2478/v10116-012-0010-7.

dr inż. Maciej Smaczyński

dr inż. MACIEJ SMACZYŃSKI - adiunkt

pokój: 332; telefon: +48 61 829 6316; e-mail: maciej.smaczynski@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2019: Doktor Nauk o Ziemi i Środowisku; 2018: Inżynier Geodezji i Kartografii; 2016: Magister geografii

Problematyka badawcza: Algorytm pozyskiwania danych przestrzennych z wykorzystaniem UAV; Technologia UAV w monitoringu ciągów komunikacyjnych i obiektów inżynierskich; Geodezja satelitarna i inżynieryjna; Geodezyjny monitoring przemieszczeń i odkształceń konstrukcji inżynierskich

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0002-8569-6013; SCOPUS ID: 57203945268 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate; Baza Wiedzy UAM

Publikacje i rozdziały w monografiach
 • Karsznia K., Książek K., Świerczyńska E., Smaczyński M., Odziemczyk W., 2024, Ocena możliwości zastosowania narzędzi modelowania 3D do określania stanu bezpieczeństwa zabytkowych obiektów budowlanych, Ed. Bazan-Krzywoszańska A., SatGiSPlan 2024, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 7-30. ISBN-13: 978-83-947951-5-3, DOI:.
 • Horbiński T., Smaczyński M., 2023, Interactive Thematic Map as a Means of Documenting and Visualizing Information about Cultural Heritage Objects, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12(7), 257, DOI: 10.3390/ijgi12070257.
 • Smaczyński M., Lorek D., Zagata K., Horbiński T., 2022, Cultural Heritage with the Use of Low-Level Aerial Survey Techniques, Space Modelling and Multimedia Reconstruction of the Topographic Landscape (Example of a Windmill in Western Poland) KN J. Cartogr. Geogr. Inf., DOI: 10.1007/s42489-022-00122-6.
 • Smaczyński M., Horbiński T., 2021, Creating 3D Model of the Existing Historical Topographic Object Based on Low-Level Aerial Imagery, KN J. Cartogr. Geogr. Inf. 71, 33–43, DOI: 10.1007/s42489-020-00061-0.
 • Smaczyński M., Medyńska-Gulij B., Halik Ł., 2020, The Land Use Mapping Techniques (Including the Areas Used by Pedestrians) Based on Low-Level Aerial Imagery, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 9(12), 754, DOI: 10.3390/ijgi9120754.
 • Medyńska-Gulij B., Wielebski Ł., Halik Ł., Smaczyński M., 2020, Complexity Level of People Gathering Presentation on an Animated Map—Objective Effectiveness Versus Expert Opinion, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(2), 117, DOI: 10.3390/ijgi9020117.
 • Halik Ł., Smaczyński M., 2017, Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low-level aerial imagery,. Pure and Applied Geophysics, Published online, DOI: 10.1007/s00024-017-1755-z.
 • Smaczyński M., 2017, Porównanie procesu kartowania elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem technologii GPS i UAV, Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A, Geografia Fizyczna, t.68/2017: 159-172, DOI: 10.14746/bfg.2017.8.12.
 • Smaczyński M., Medyńska-Gulij B., 2017, Low aerial imagery – an assessment of georeferencing errors and the potential for use in environmental inventory, Geodesy and Cartography, Vol. 66, No 1: 89-104, DOI: 10.1515/geocart-2017-0005.
 • Smaczyński M., 2016, Pozyskiwanie danych przestrzennych do rejestracji wydarzenia o charakterze masowym z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego, Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach., Seria A, Geografia Fizyczna, t.67/2016: 195-203, DOI: 10.14746/bfg.2016.7.15.
 • Smaczyński M., 2015, Wizualizacja dynamiki zmian liczby uczestników imprezy masowej z wykorzystaniem dronów, Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach., Seria A, Geografia Fizyczna, t.66/2015: 157-172, DOI: 10.14746/bfg.2015.6.12.
 • Bakowski P., Caputa A., Galoch N., Karpiński P., Simińska E., Smaczyński M., Urbanek P., Walczak D., 2013, Propozycja uogólnionej legendy dokumentacji jaskiń na potrzeby badań Sekcji Speleologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. W: Geoforum, red. Andrzej Kostrzewski, Tom 1: 97-102, ISBN: 978-83-63400-57-6.

mgr inż. Krzysztof Zagata

mgr inż. KRZYSZTOF ZAGATA

pokój: 324; telefon: +48 61 829 6242; e-mail: krzysztof.zagata@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2020: Magister Kartografii i geomatyki; 2019: Inżynier Geodezji i Kartografii;

Problematyka badawcza: Rekonstrukcja obiektów w systemie wirtualnej rzeczywistości; modelowanie 3D obiektów architektonicznych; NMT; NMPT; Mini-mapa w środowisku kartograficznym;

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0002-9374-1873; SCOPUS ID: 57223370426 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate; Baza Wiedzy UAM

Publikacje i rozdziały w monografiach
 • Horbiński T., Zagata K., 2023, The Cognitive Skills in Interpretation of Spatial Situations in the League of Legends game, Simulation & Gaming, 54(3), DOI: 10.1177/10468781231165616.
 • Zagata K., Medyńska-Gulij B., 2023, Mini-Map Design Features as a Navigation Aid in the Virtual Geographical Space Based on Video Games, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12, 58, DOI: 10.3390/ijgi12020058.
 • Medyńska-Gulij B., Gulij J., Cybulski P., Zagata K., Zawadzki J., Horbiński T., 2022, Map Design and Usability of a Simplified Topographic 2D Map on the Smartphone in Landscape and Portrait Orientations, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 577, DOI: 10.3390/ijgi11110577 .
 • Smaczyński M., Lorek D., Zagata K., Horbiński T., 2022, Cultural Heritage with the Use of Low-Level Aerial Survey Techniques, Space Modelling and Multimedia Reconstruction of the Topographic Landscape (Example of a Windmill in Western Poland) KN J. Cartogr. Geogr. Inf., DOI: 10.1007/s42489-022-00122-6.
 • Zagata K., Horbiński T., 2022, Valheim – Interpretation of Cartographic Symbols on the Map Based on the Characteristics of the Respondents, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 5, 116, DOI: 10.5194/ica-abs-5-116-2022.
 • Horbiński T., Zagata K., 2022, League of Legends – Interpretation of Spatial Situations, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 5, 106, DOI: 10.5194/ica-abs-5-106-2022.
 • Horbiński T., Zagata K., 2022, View of Cartography in Video Games: Literature Review and Examples of Specific Solutions, KN J. Cartogr. Geogr. Inf., DOI: 10.1007/s42489-022-00104-8.
 • Horbiński T., Zagata K., 2022, Interpretation of Map Symbols in the Context of Gamers’ Age and Experience, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2022, 11, 150, DOI: 10.3390/ijgi11020150.
 • Medyńska-Gulij B., Tegeler T., Bauer H., Zagata K., Wielebski Ł., Brunnbauer U., 2021, Story from Realm of Maps in Regensburg, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 203, DOI: 10.5194/ica-abs-3-203-2021.
 • Medyńska-Gulij B., Tegeler T., Bauer H., Zagata K., Wielebski Ł., 2021, Filming the Historical Geography: Story from the Realm of Maps in Regensburg, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 764, DOI: 10.3390/ijgi10110764.
 • Horbiński T., Zagata K., 2021, Map Symbols in Video Games: the Example of "Valheim", KN J. Cartogr. Geogr. Inf. 71, 269–283, DOI: 10.1007/s42489-021-00085-0.
 • Zagata K., Gulij J., Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2021, Mini-Map for Gamers Who Walk and Teleport in a Virtual Stronghold, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10, 96, DOI: 10.3390/ijgi10020096.
 • Medyńska-Gulij, B.; Zagata, K., 2020, Experts and Gamers on Immersion into Reconstructed Strongholds, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9, 655, DOI: 10.3390/ijgi9110655.

mgr inż. Jakub Zawadzki

mgr inż. JAKUB ZAWADZKI

pokój: 324; telefon: +48 61 829 6242; e-mail: jakzaw1@amul.edu.pl

Wykształcenie: 2023: Magister Kartografii i geomatyki; 2022: Inżynier Geodezji i Kartografii;

Problematyka badawcza: Geografia historyczna, Kartograficzne ujęcie zmian terenowych, Modelowanie obiektów historycznych, Analiza zmienności terenowej;

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0009-0007-1854-6895; SCOPUS ID: 58044382400 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate; Baza Wiedzy UAM

Publikacje i rozdziały w monografiach
 • Zawadzki J., 2023,Źródła referencyjne i rekonstrukcyjne do geowizualizacji porównawczej grodu w Gieczu w XII i XXI wieku, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 13(A 73), 227–239, DOI: 10.14746/bfg.2022.13.13.
 • Medyńska-Gulij B., Gulij J., Cybulski P., Zagata K., Zawadzki J., Horbiński T., 2022, Map Design and Usability of a Simplified Topographic 2D Map on the Smartphone in Landscape and Portrait Orientations, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 11, 577, DOI: 10.3390/ijgi11110577.

Dydaktyka

Nagrodzone Prace Magisterskie opiekun prof. Beata Medyńska-Gulij

2023

 • Jakub Zawadzki: Geowizualizacja grodu w Gieczu na podstawie danych referencyjnych oraz rekonstrukcyjnych w dwóch ujęciach czasowych XI oraz XXI wieku - II miejsce na konkursie prac magisaterskich WNGiG 2023

2021

 • Krzysztof Zagata: Immersyjna geowizualizacja 3D Ostrowa Lednickiego - rekonstrukcja w systemie VR - I miejsce na VII edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki 2021

 • Piotr Ignaszewski: Immersyjna geowizualizacja 3D Ostrowa Tumskiego w Poznaniu z elementami gamingu na podstawie danych LiDAR w systemie wirtualnej rzeczywistości
  - I miejsce na Wydziałowym Konkursie Prac Dyplomowych 2021 na konkursie prac magisterskich

2018

 • Marcin Spiralski: Wirtualne wejście na Pik Młodzieży w Kazachstanie w wirtualnej rzeczywistości na smartfony - II miejsce na X Ogólnopolskim Konkursie na prace dyplomowe z kartografii, geoinformacji i geomatyki

2017

 • Dominik Winiecki: Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej powiatu szamotulskiego - III miejsce na IX Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii, geoinformacji i geomatyki 2017

2016

 • Maciej Smaczyński: Technologia UAV w pozyskiwaniu danych i wizualizacji imprezy masowej - I miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2016
 • Tymoteusz Horbiński: Geowizualizacja wydobycia kruszywa naturalnego w powiecie gnieźnieńskim w latach 2005 - 2015 - III miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2016

2015

 • Ewa Nowakowska: Baza Danych Ogólnogeograficznych jako podstawa wizualizacji tematycznej powiatu konińskiego - Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2015
 • Klaudia Gapińska: Wizualizacja zmian areału lasu w Nadleśnictwie Kaczory na podstawie źródeł kartograficznych w latach 1935-2000 - Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2015

2014

 • Marcin Klecha: Multimedialna wizualizacja barokowej przestrzeni miejskiej Rydzyny w trzecim wymiarze - II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2014; oraz nagroda specjalna Stowarzeszenia Kartografów Polskich
 • Kamil Jawgiel: Geowizualizacja danych VGI i profesjonalnych na przykładzie pomiarów odoru w Tarragonie (Hiszpania) - II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2014

2013

 • Paweł Cybulski: Zmienne dynamiczne w animacjach kartograficznych na przykładzie bezrobocia w województwie wielkopolskim - II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2013
 • Paulina Pietkiewicz: Multimedialny serwis centralnego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU odcinek centralny) - II miejsce w XI edycji Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską

2012

 • Sylwia Turowska: Wizualizacja kartograficzna szlaków turystycznych Gminy Ślesin w Google Maps Api - Nagroda specjalna Ministra Sportu i Rekreacji w konkursie na prace magisterskie TERAZ POLSKA

2011

 • Tomasz Szczepanek: Geowizualizacja zabudowy miejskiej zgodnie ze standardem CityGML na przykładzie "Wirtualnej Mosiny" - II miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 • Łukasz Wielebski: Dostępność czasowa sieci drogowej Gminy Rokietnica dla działań Ochotniczych Straży Pożarnych - drugie miejsce w II ogólnopolskim konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2011

2010

 • Łukasz Halik: Multimedialna wizualizacja obiektów w Google Maps API na przykładzie "Mapy Zabytków Powiatu Poznańskiego" (Mapa Zabytków Powiatu Poznańskiego)
  - I miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 • Zofia Sarnowska: Interaktywna prezentacja kartograficzna produktu agroturystycznego na przykładzie mapy powiatu poznańskiego (Gospodarstwa Agroturystycze Powiatu Poznańskiego) - II miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 • Alicja Włodarz: Wykorzystanie Systemów Informacji o Terenie do budowy bazy danych obiektów danych ogrodów dendrologicznych - II miejsce w II Ogólnopolskim konkursie z kartografii i geoinformacji w 2010

2009

 • Dawid Pyrdal: Koncepcja mapy potencjalnych miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych
  - III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie z kartografii w 2009

2007

 • Marcin Kantanista: Pedosfera Wielkopolskiego Parku Narodowego- I miejsce w konkursie na poster - V Ogólnopolska Konferencja "Wiosna w geodezji i kartografii"
 • Krzysztof Kuśnierek: Kartograficzna prezentacja ochrony przyrody na dynamicznych mapach internetowych na przykładzie "Mapy ochrony przyrody województwa wielkopolskiego" - I miejsce w konkursie na prace magisterskie Wojewody Wielkopolskiego

Tematy Prac Magisterskich na kierunku Kartografia i Geomatyka

promotor: prof. Beata Medyńska-Gulij


1. Wizualizacja kartograficzna powiatu lub gminy przy wykorzystaniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych

2. Multimedialna wizualizacja fragmentu przestrzeni miejskiej w trzecim wymiarze

3. Wirtualny spacer po obiekcie lub w krajobrazie w mobilnym lub/i stacjonarnym wirtualnej rzeczywistości

4. Internetowy serwis atrakcji turystycznych lub zabytków w miejscowości x w bibliotece Leaflet

5. Geowizualizacja 3D obiektów lub krajobrazu na podstawie danych LIDAR w wirtualnej rzeczywistości

6. Wizualizacja kartograficzna zmian użytkowania terenu w gminie xxx

7. Geowizualizacja 3D fragmentu przestrzeni geograficznej z elementami gamingu w wirtualnej rzeczywistości

8. Wizualizacje czasowo-przestrzenne przy zastosowaniu technologii UAV (drony)

9. Geowizualizacje czasowo-przestrzenne danych statystycznych dla wybranego zjawiska z geografii fizycznej / geografii społeczno-ekonomicznej

10. Mobilna i stacjonarna wizualizacja obiektu przestrzennego xxx w rozszerzonej rzeczywistości

11. Geomedialna prezentacja zamku / starówki / pałacu / obiektu przyrodniczego xxx (dziedzictwa kulturowego)

12. ...oraz wiele innych tematów zgodnie z zainteresowaniami magistrantki/ magistrantaTematy Prac Magisterskich na kierunku Geografia - specjalność Kartografia i Teledetekcja

promotor: prof. Beata Medyńska-Gulij


1. Wizualizacja kartograficzna powiatu lub gminy przy wykorzystaniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych

2. Wizualizacja kartograficzna zmian użytkowania terenu w gminie xxx

3. Internetowy serwis atrakcji turystycznych lub zabytków w miejscowości x w bibliotece Leaflet

4. Multimedialna wizualizacja fragmentu przestrzeni miejskiej w trzecim wymiarze

5. Geomedialna prezentacja zamku / starówki / pałacu / obiektu przyrodniczego xxx (dziedzictwa kulturowego)

6. Wizualizacja starówki w xxx z wykorzystaniem BDOT10k i modelowania trójwymiarowego

7. Geowizualizacje czasowo-przestrzenne danych statystycznych dla wybranego zjawiska z geografii fizycznej / geografii społeczno-ekonomicznej

8. Animacje dynamicznych zjawisk z geografii fizycznej / geografii społeczno-ekonomicznej

9. ...oraz wiele innych tematów zgodnie z zainteresowaniami magistrantki/ magistrantaTematy Prac Inżynierskich na kierunku Geodezja i Kartografia

promotor: dr inż. Paweł Cybulski

1. Pomiar elementów skrajni kolejowej i toku szynowego

2. Pomiary skręcenia i pionowości wież, masztów i kominów

3. Pomiary pionowości ścian budynków zabytkowych

4. Badanie przemieszczeń poziomych i pionowych konstrukcji mostowych

5. Geodezyjne wyznaczanie osiadania budynków

promotor: dr inż. Łukasz Halik

1. Interaktywna internetowa mapa tematyczna wybranego obszaru

2. Geowizualizacji 3D wybranych obiektów zabytkowych/przyrodniczych ze zdjęć naziemnych

3. Systemy informacji przestrzennej – tworzenie, analizy przestrzenne
i bazodanowe


promotor: dr Tymoteusz Horbiński

1. Wykorzystanie biblioteki Leaflet i plików GeoJSON do tworzenia interaktywnej mapy internetowej dla wybranego obszaru

2. Mobilna aplikacja mapowa wybranego zagadnienia tematycznego

3. Interaktywna wizualizacja mapowa danych tematycznych lub statystycznych

4. Aplikacja Webowa w popularyzacji dziedzictwa kulturowego wybranego obszaru

5. Analiza wykorzystania treści kartograficznych w grach komputerowych wybranego typu/ wybranej serii

promotor: dr inż. Artur Plichta

1. Geodezyjne opracowanie projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2. Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym

3. Podział działki w trybie Art.95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami // Podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej // Przeprowadzenie procedury podziału działki budowlanej

4. Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych dla wybranego terenu // Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla fragmentu gminy

5. Techniczne aspekty wykonywania numerycznych map zasadniczych // Geodezyjne aspekty wykonywania mapy do celów projektowych na przykładzie fragmentu jednostki ewidencyjnej

6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego // Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza domu jednorodzinnego wraz z przyłączami

7. Założenie arkuszy danych ewidencyjnych budynków dla potrzeb modernizacji baz danych EGiB

8. Geodezyjny pomiar pionowości masztu telekomunikacyjnego

9. Pomiar inwentaryzacyjny mas ziemnych kruszywa budowlanego średniego na terenie cementowni Górażdze

promotor: dr inż. Maciej Smaczyński

1. Porównanie różnych technik pomiaru geodezyjnego do wyznaczania kubatury mas ziemnych (lub innych celów pomiarowych)

2. Ocena dokładności i warunków realizacji pomiarów GNSS w odniesieniu do pomiaru tachimetrycznego

3. Wykorzystanie technologii UAV w pomiarach inżynierskich

4. Projektowanie sieci punktów osnowy fotogrametrycznej na potrzeby pomiarów inżynierskich z wykorzystaniem technologii UAV

promotor: dr inż. Łukasz Wielebski

1. Kartograficzna prezentacja wybranego zjawiska przestrzennego / zagadnienia tematycznego z wykorzystaniem różnych technik mapowania w oparciu o dane z baz danych przestrzennych / inwentaryzacji terenowej.

2. Opracowanie statycznej mapy wybranego zjawiska przestrzennego z wykorzystaniem referencyjnych baz danych przestrzennych i innych danych przy użyciu narzędzi Systemów Informacji Przestrzennej i aplikacji do grafiki wektorowej.

3. Opracowanie i wizualizacja kartograficzna danych przestrzennych uzyskanych w wyniku integracji danych z wielu źródeł (istniejące bazy danych przestrzennych urzędowe i inne, kartowanie terenowe) z wykorzystaniem narzędzi geoprzetwarzania.

4. Wizualizacja różnic wysokości rzeźby terenu wybranego obszaru w ramach kartograficznych prezentacji 2D/3D uzyskanych różnymi metodami interpolacji z danych punktowych.

5. Wizualizacja kartograficzna dostępności obiektów określonego typu na terenie wybranej jednostki podziału administracyjnego.

GEODEZJA i KARTOGRAFIA UAM - siedem semestrów, studia pierwszego stopnia inżynierskie.

Program studiów został dopasowany do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 1,2,3,4,6

INFOFILM
NOWY PROGRAM STUDIÓW OD 2022/2023
  I semestr
 • Odwzorowania kartograficzne
 • Matematyka w geodezji i kartografii
 • Grafika inżynierska i rysunek techniczny
 • Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne w geodezji i kartografii
 • Najnowsze technologie w geodezji i kartografii
 • Podstawy astronomii w geodezji i kartografii
 • Topografia
 • Formy komunikacji społecznej
 • Przestrzeń geograficzna globalnie i lokalnie
 • Podstawy geodezji I
  II semestr
 • Podstawy geodezji II
 • Narzędzia i technologie kartograficzne
 • Rachunek wyrównawczy
 • Geodezja fizyczna, grawimetria i magnetyzm ziemski
 • Wprowadzenie do fotogrametrii
 • Źródła kartograficzne w naukach humanistycznych i społecznych
 • Ćwiczenia terenowe z podstaw geodezji
 • Historia kartografii
 • Instrumentoznawstwo geodezyjne
 • Podstawy systemów informacji geograficznej
 • Oprogramowanie geodezyjne
  III semestr
 • Ewidencja gruntów i budynków - kataster
 • Kartowanie przestrzeni geograficznej
 • Kartografia internetowa
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
 • Metody prezentacji kartograficznej
 • Podstawy informatyki i programowania
 • Mapy i infografika w komunikacji społecznej i mediach
 • Eksploracja baz danych przestrzennych
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Kartografia planistyczna
  IV semestr
 • Projektowanie map
 • Numeryczne obliczenia geodezyjne
 • Teledetekcja środowiska przyrodniczego
 • Wstęp do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w kartografii
 • Ćwiczenia terenowe - Pomiary szczegółowe
 • Technologia Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)
 • Waloryzacja środowiska przyrodniczego
 • Kartowanie terenowe w technologii GIS i GPS
 • Mapowanie zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych
 • eXtended Reality in Cartography
 • Infrastruktura Informacji Przestrzennej
  V semestr
 • Geodezja inżynieryjna
 • Standardowe kartograficzne opracowania tematyczne
 • Zasady generalizacji kartograficznej
 • Geodezja satelitarna i geodynamika
 • Seminarium dyplomowe
 • Kartografia w grach
 • Klasyfikacja gleb i mapa glebowa
 • Budownictwo
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Mediacje w geodezji
 • Zarządzanie środowiskiem
  VI semestr
 • Zastosowanie skaningu laserowego w kartografii 3D
 • Seminarium dyplomowe
 • Laboratorium dyplomowe
 • Generalizacja Numerycznego Modelu Terenu
 • Mapa zasadnicza
 • Praktyka zawodowa
 • Kartografia animowana
 • Mapoznawstwo i geoportale
 • Ćwiczenia terenowe - geodezja satelitarna
 • Introduction to geomedies
 • Ćwiczenia terenowe - geodezja inżynieryjna
 • Założenie i finansowanie działalności gospodarczej
  VII semestr
 • Laboratorium dyplomowe
 • Seminarium dyplomowe i złożenie pracy dyplomowej
 • Dostępność przestrzeni geograficznej
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ekologia krajobrazu
 • Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
 • Osnowa geodezyjna
 • EGZAMIN INŻYNIERSKI

KARTOGRAFIA I GEOMATYKA studia 3-semestralne magisterskie w trybie stacjonarnym

Ważne terminy:

1-14 lutego 2024 - Termin rejestracji
14 lutego 2024 - Ostateczny termin opłaty rekrutacyjnej
1-16 lutego 2024 - Terminy składania dokumentów
20 lutego 2024 - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - od 9:00 w sali 316, więcej informacji: Agnieszka Cellmer, ines@amu.edu.pl, 61 829 6121
21 lutego 2024 - Data ogłoszenia wyników
26 lutego 2024 - Rozpoczęcie zajęć

NOWY PROGRAM od 2022/2023

Program Studiów
  I semestr
 • Użyteczność i efektywność produktów kartograficznych
 • Projektowania map internetowych
 • Kartograficzna metoda badań oraz proces geomatyczny
 • Statystyczne i graficzne podstawy geowizualizacji
 • Język obcy
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie
 • Projektowanie i produkcja map
 • Konflikty w krajobrazie, ochronie przyrody i użytkowaniu gruntów
 • Web-Geowizualizacja 3D danych topograficznych
 • Ćwiczenia terenowe z geomatyki
  II semestr
 • Geowizualizacje chmur punktów
 • Wprowadzenie do wiedzy o percepcji wizualnej
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w kartografii
 • Język obcy
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie
 • Programowanie zorientowane obiektowo
 • Teorie obliczeniowe w geomatyce
 • Metody badań ankietowych w geowizualizacji
 • Kartowanie sozologiczne i hydrograficzne
 • Inwentaryzacja fotogrametryczna obiektów topograficznych
  III semestr
 • Analiza czasowo-przestrzenna środowiska geograficznego
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie i złożenie pracy dyplomowej
 • Big Data w Naukach o Ziemi
 • Etyka zawodowa w kartografii i geomatyce
 • Zarządzanie kreatywne projektami
 • Geomedia w kartografii
 • Wizualizacja w raportach z zakresu środowiska i gospodarki
 • EGZAMIN MAGISTERSKI
  Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną
 • Charakterystyka odwzorowań kartograficznych stosowanych w Polsce
 • Mapy topograficzne w Polsce
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych
 • Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych
 • Mapy i bazy tematyczne, urzędowe w Polsce
 • Zasób Danych Geodezyjnych i Kartograficznych
 • Metody jakościowe mapowania danych statystycznych
 • Metody ilosciowe mapowania danych statystycznych
 • Reguły projektowania map
 • Etapy projektowania map
 • Geoportal krajowy
 • Klasyfikacja map: skala, zakres treści, funkcja
 • Generalizacja kartograficzna
 • Kartografia internetowa
 • Podstawy wirtualnej rzeczywistości
 • Kameralne i terenowe pozyskiwanie danych przestrzennych
Nagrodzone prace magisterskie:

Geowizualizacja grodu w Gieczu na podstawie danych referencyjnych oraz rekonstrukcyjnych w dwóch ujęciach czasowych XI oraz XXI wieku: II miejsce na konkursie prac magisaterskich WNGiG 2023

Zobacz Film


Immersyjna geowizualizacja 3D Ostrowa Lednickiego - rekonstrukcja w systemie VR: I miejsce w VII edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie turystyki 2021

Zobacz Film


Immersyjna geowizualizacja 3D Ostrowa Tumskiego w Poznaniu z elementami gamingu na podstawie danych LiDAR w systemie wirtualnej rzeczywistości: I miejsce w konkursie WNGiG 2021

Zobacz Film - Zobacz Poster


Wypromowane prace magisterskie na kierunku KARTOGRAFIA I GEOMATYKA, promotor prof. Beata Medyńska-Gulij:


  w 2023 roku:
 • Wizualizacja natężenia ruchu pojazdów silnikowych przy zastosowaniu bezzałogowych statków powietrznych – skrzyżowanie al. Praw Kobiet i ul. Łużyckiej w Poznaniu
 • Geowizualizacja Placu Wolności w Wałczu przy zastosowaniu Unreal Engine z elementami gamingu
 • Wizualizacja cech zabudowy południowej części osiedla Przyjaźni w Poznaniu z wykorzystaniem BDOT10k
 • Multimedialna mapa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Biedrusku wykonana w technologii Leaflet
 • Wirtualny spacer po ogrodzie dendrologicznym w Kórniku w technologii WebGL
 • Wirtualna geowizualizacja systemu informacji wizualnej w Collegium Geographicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Wizualizacja kartograficzna zjawisk związanych z aktywnością zawodową, wykształceniem i warunkami mieszkaniowymi ludności na podstawie Spisów Powszechnych Ludności i Mieszkań 2002, 2011 i 2021
 • Geowizualizacja grodu w Gieczu na podstawie danych referencyjnych oraz rekonstrukcyjnych w dwóch ujęciach czasowych XI oraz XXI wieku
 • Gra strategiczna jako geoprzestrzenne narzędzie wizualizacji mapy krainy idealnej
 • Wizualizacja kartograficzna stanu czytelnictwa w Polsce w latach 1995-2020

  w 2022 roku:
 • Multimedialna wizualizacja 3D walorów turystycznych starej części Turku
 • Mobilna wizualizacja Wiślanej Panoramy Torunia w technologii wirtualnej rzeczywistości
 • Web-geowizualizacja zabytkowych willi w gminie Szklarska Poręba
 • Wizualizacja kartograficzna rozwoju finansowo-sportowego wybranych klubów piłkarskich przed oraz po ich przejęciu przez bogatych właścicieli
 • Wizualizacja czasowo-przestrzenna aktywności klubów piłkarskich z najwyższej klasy w Polsce w latach 1989—2022
 • Wizualizacja kartograficzna wyjazdów studenckich Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019
 • Wizualizacja kartograficzna zmienności czasowo-przestrzennej pandemii Covid-19 w Polsce w latach 2020-2022
 • Interaktywna i analogowa mapa okolic Dziewiczej Góry do orientacji sportowej na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych

  w 2021 roku:
 • Geowizualizacja 3D dawnych zakładów przemysłu jedwabniczego “Silwana” w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wirtualny spacer po terenach Muzeum Okręgowego w Koninie z elementami gamingu
 • Geowizualizcja w wirtualnej rzeczywistości Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie z wykorzystaniem Bazy Danych Obiektów Topograficznych
 • Mapy tematyczne gmin Chodzież i Margonin przy zastosowaniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych
 • Wizualizacja 3D konińskiej starówki z wykorzystaniem BDOT10k
 • Internetowa multimedialna mapa walorów przyrodniczych gminy Białowieża z wykorzystaniem biblioteki Leaflet
 • Wizualizacja 3D byłego kombinatu "Stara Huta" w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Geowizualizacja zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej w systemie wirtualnej rzeczywistości

prof. zw. dr hab. Beata Medyńska-Gulij

dr inż. Paweł Cybulski

dr inż. Łukasz Halik

dr Tymoteusz Horbiński


dr inż. Maciej Smaczyński

dr inż. Łukasz Wielebski

mgr inż. Krzysztof Zagata

MSc Jakub Zawadzki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szkoła Nauk Przyrodniczych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Zakład Kartografii i Geomatyki

Tel.: 0048 618296239, 0048 8296246

Adres: Collegium Geographicum, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, Polska

Zakład Kartografii i Geomatyki - 2024