logo

Kontakt:
tel. 061 829 6249
tel. 061 829 6239

Adres pocztowy:
Zakład Kartografii i Geomatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Geografii Fizycznej i KŚP
ul. B. Krygowskiego 10
61-680 Poznań

Witamy na stronie
Zakładu Kartografii i Geomatyki

Zakład Kartografii i Geomatyki został powołany 1. lutego 2010 roku. Funkcjonowanie zakładu opiera się na wykształconych kierunkach badał w dziedzinach kartografii, geomatyki, topografii i geodezji oraz prowadzonych zajęciach dydaktycznych z tego zakresu. Zakład koordynuje kierunek inżynierski "Geodezja i Kartografia" oraz specjalność "Kartografia i Teledetekcja" na kierunku "Geografia" (studia magisterskie).

W naszym zakładzie jest rozwijanych kilka zasadniczych kierunków badawczych. Jako kontynuację osiągnięć ośrodka poznańskiego należy traktować podjęcie problemu kartograficznej metody badań w kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Drugi nurt dotyczy geomatycznych podstaw pozyskiwania i zarządzania danymi przestrzennymi, ich przydatności i jakości oraz rozwijania geomatycznej metody badań przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych (UAV).

Kolejny temat skierowaliśmy na wizualizację kartograficzną i geowizualizację dostępności przestrzennej i zachowań przestrzennych. Szczególnie badania prowadzone z użytkownikami map i wizualizacji dla wskazania efektywności i skuteczności rozwiązań graficznych i technologicznych. Są one także podejmowane w tematyce kartografii animowanej, mobilnej i multimedialnej z włączeniem takich systemów jak rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality) i wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality). Natomiast w ramach kartografii internetowej prace badawcze koncentrują się na projektowaniu efektywnych responsywnych (RWD) graficznych interfejsów użytkownika (GUI).

W zakładzie podjeliśmy także kierunek związany z historią kartografii w aspekcie tworzenia reguł kartograficznych i określania potencjału dawnych map do badań nad środowiskiem przyrodniczym. Interdyscyplinarne badania są realizowane w projektach: wizualizacja przedindustrialnej przestrzeni topograficznej w XIX wieku (historia gospodarcza), wizualizacja europejskiej przestrzeni topograficznej na wieloarkuszowych rękopiśmiennych mapach z XVIII wieku (historia sztuki); multimedialny serwis internetowy rozwoju centrów przemysłowych od 1820 roku (krajobraz kulturowy).

Beata Medyńska-Gulij z ZespołemZaklad Kartografii i Geomatyki 2019 .