Zakład Kartografii i Geomatyki

Zakład Kartografii i Geomatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
English

Wstęp

Witamy na stronie Zakładu Kartografii i Geomatyki

Zakład Kartografii i Geomatyki został powołany 1. lutego 2010 roku. Funkcjonowanie zakładu opiera się na wykształconych kierunkach badań w dziedzinach kartografii, geomatyki, topografii i geodezji oraz prowadzonych zajęciach dydaktycznych z tego zakresu. Zakład koordynuje kierunek inżynierski "Geodezja i Kartografia" oraz specjalność "Kartografia i Teledetekcja" na kierunku "Geografia" (studia magisterskie).

W naszym zakładzie jest rozwijanych kilka zasadniczych kierunków badawczych. Jako kontynuację osiągnięć ośrodka poznańskiego należy traktować podjęcie problemu kartograficznej metody badań w kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Drugi nurt dotyczy geomatycznych podstaw pozyskiwania i zarządzania danymi przestrzennymi, ich przydatności i jakości oraz rozwijania geomatycznej metody badań przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych (UAV).

Kolejny temat skierowaliśmy na wizualizację kartograficzną i geowizualizację dostępności przestrzennej i zachowań przestrzennych. Szczególnie badania prowadzone z użytkownikami map i wizualizacji dla wskazania efektywności i skuteczności rozwiązań graficznych i technologicznych. Są one także podejmowane w tematyce kartografii animowanej, mobilnej i multimedialnej z włączeniem takich systemów jak rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality) i wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality). Natomiast w ramach kartografii internetowej prace badawcze koncentrują się na projektowaniu efektywnych responsywnych (RWD) graficznych interfejsów użytkownika (GUI).

W zakładzie podjeliśmy także kierunek związany z historią kartografii w aspekcie tworzenia reguł kartograficznych i określania potencjału dawnych map do badań nad środowiskiem przyrodniczym. Interdyscyplinarne badania są realizowane w projektach: wizualizacja przedindustrialnej przestrzeni topograficznej w XIX wieku (historia gospodarcza), wizualizacja europejskiej przestrzeni topograficznej na wieloarkuszowych rękopiśmiennych mapach z XVIII wieku (historia sztuki); multimedialny serwis internetowy rozwoju centrów przemysłowych od 1820 roku (krajobraz kulturowy).

Beata Medyńska-Gulij z Zespołem

Tym sie zajmujemy

Proces Geomatyczny Geowizualizacja
Kartografia Animowana Historia Kartografii
Kartografia Internetowa 3D Kartografia Tematyczna
Rozszerzona Rzeczywistość Wirtualna Rzeczywistość
Wizualizacja Kartograficzna Kartografia Multimedialna
Topograficzne dzieła sztuki Ewaluacja technik mapowania

Książki

Beata Medyńska-Gulij and Tadeusz J. Żuchowski: European Topography in Eighteenth-Century Manuscript Maps

2018, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 215.
ISBN 978-83-7986-204-7

Dariusz Lorek, Frank Dickmann, Beata Medyńska-Gulij, Nils Nannemann, Paweł Cybulski, Łukasz Wielebski, Tymoteusz Horbiński: Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich ośrodków przemysłowych

2018, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Bochum-Poznań, 96.
ISBN 978-83-7986-195-8

Beata Medyńska-Gulij: Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji

2015, 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 228.
ISBN 978-83-01-18328-8
z przedmową Prezydenta Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Radzym Ławniczak: Źródła kartograficzne jako podstawa analizy wybranych form rzeźby ternu Polski

2018, Studia i Prace z Geografii nr 66, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 167.
ISBN 978-83-7986-188-0

Łukasz Wielebski: Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym

2015, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 135.
ISBN 978-83-7986-073-9


Paweł Cybulski: Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzenianie zmian przez użytkownika mapy animowanej

2017, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
ISBN 978-83-7986-159-0


Łukasz Halik: Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości

2014, Zakład kartografii i Geomatyki UAM, Poznań, 181.
ISBN 978-83-938868-2-1


Pragmatyka w kartografii; B. Medyńska-Gulij i J. Kubiak, redakcja

2013, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 217.
ISBN 978-83-63400-52-1

Lech Kaczmarek: Potencjał informacyjny krajowych baz danych przestrzennych w kartograficznych badaniach środowiska przyrodniczego

2013, UAM w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach, 152.
ISBN: 978-83-920562-9-4 (rozprawa doktorska napisana w Zakładzie Kartografii i Geomatyki)


Beata Medyńska-Gulij: Kartografia i geowizualizacja

2011, 2012 dodruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 216.
ISBN: 978-83-01-16716-5


Beata Medyńska-Gulij: Graphic Design Techniques on Maps from World Atlases 1570-1662 and Their Influence on the Creation of Cartographic Principles

2011, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 105.
ISBN: 978-83-62662-92-0

Dariusz Jakub Lorek: Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822-33 z terenu Wielkopolski

2011, Zakład Kartografii i Geomatyki UAM, Poznań, 132.
ISBN: 978-83-920562-3-2
Artykuły

Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2019, Graphically supported evaluation of mapping techniques used in presenting spatial accessibility, Cartography and Geographic Information Science, 46:4, 311-333, DOI: 10.1080/15230406.2018.1479311
Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2019, Scope of information in the legends of topographical maps in the nineteenth century - Urmesstischblätter, The Cartographic Journal; DOI:10.1080/00087041.2018.1541204 (w druku)
Cybulski P., Wielebski Ł., 2019, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal; DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183 (w druku)
Medyńska-Gulij, B., Żuchowski T.J., 2018, An Analysis of Drawing Techniques used on European Topographic Maps in the Eighteenth Century, The Cartographic Journal; 55(4), 309-325, DOI:10.1080/00087041.2018.1558021
Halik Ł., 2018, Challenges in converting Polish topographic database of built-up areas into 3D virtual reality geovisualization, The Cartographic Journal; 55(4), 391-399, DOI: 10.1080/00087041.2018.1541204
Horbiński T., Cybulski P., 2018, Similarities of global web mapping services functionality in the context of responsive web design , Geodesy & Cartography, 67, 2, 2018, 159-177, DOI: https://doi.org/10.24425/118707
Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2018, Cartographic redundancy in detecting extreme values in spatio-temporal maps, ISPRS International Journal of Geo-Information 2018, 7(1), 8; doi:10.3390/ijgi7010008 http://www.mdpi.com/2220-9964/7/1/8/htm
Medyńska-Gulij B., 2018, Educating tomorrow's cartographers, in: The Routledge Handbook of Mapping and Cartography, Ed. Alexander J. Kent and Peter Vujakovic, Routledge, 561-568. ISBN-13: 978-1138831025
Halik Ł., Smaczyński M., 2017, Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low aerial images Pure and Applied Geophysics, doi.org/10.1007/s00024-017-1755-z
Halik Ł., Medynska-Gulij B., 2017, The differentiation of point symbols using selected visual variables in the mobile augmented reality system, The Cartographic Journal, 54(2), 147-156. doi.org/10.1080/00087041.2016.1253144
Horbiński T., Medyńska-Gulij B., 2017, Geovisualisation as a process of creating complementary visualisations: static two-dimensional, surface three-dimensional, and interactive, Geodesy & Cartography, 66, 1, 2017, 45-58, DOI: 10.1515/geocart-2017-0009
Smaczyński M., Medyńska-Gulij B., 2017, Low aerial imagery - an assessment of georeferencing errors and the potential for use in environmental inventory, Geodesy & Cartography; 66, 1, 2017, 89-104, DOI: 10.1515/geocart-2017-0005
Cybulski P., 2016, Desing Rules and Practices for Animated Maps Online, Journal Journal of Spatial Science 61/2: 461-471, DOI: 10.1080/14498596.2016.1147394
Kubiak J., Ławniczak R., 2016, The propagation of noise in a built-up area (on the example of a housing estate in Poznan), Journal of Maps, 12/2: 231-236, DOI: 10.1080/17445647.2014.1001801
Kubiak J., Ławniczak R., 2016, Geometric accuracy of topographical objects at Polish topographic maps, Geodesy and Cartography, 65/1: 55-66, DOI: 10.1515/geocart-2016-0003
Lorek D., 2016, Multimedia integration of cartographic source materials for researching and presenting phenomena from economic history Geodesy and Cartography; 65/2:271-281, DOI: 10.1515/geocart-2016-0015
Medynska-Gulij B., Cybulski P., 2016, Spatio-temporal dependencies between hospital beds, physicians and health expenditure using visual variables and data classification in statistical table, Geodesy and Cartography, 65(1), 67-80. http://www.degruyter.com/view/j/geocart.2016.65.issue-1/geocart-2016-0002/geocart-2016-0002.xml.
Bielecka E., Medyńska-Gulij B., 2015, Zur Geodateninfrastruktur in Polen. Geodata Infrastructure in Poland, Kartographische Nachrichten, 65/4:201-208.
Medyńska-Gulij B., Dickmann F., Halik Ł., Wielebski Ł., 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329. https://www.geographie.ruhr-uni-bochum.de
Cybulski P., 2014, Presentation of spatio-temporal data in the context of information capacity and visual suggestiveness, Geodesy and Cartography; 63 (2), pp. 147-159
Ławniczak R., Kubiak J., 2013, Implementation of the 1: 10 000 Scale for Visualisation of Environmental Changes, The Cartographic Journal,50/1: 82-90, DOI: 10.1179/1743277412Y.0000000009
Medyńska-Gulij B., 2013, How the Black Line, Dash and Dot Created the Rules of Cartographic Design 400 Years Ago, The Cartographic Journal, 50/4:356-368, DOI: 10.1179/1743277413Y.0000000035
Halik Ł., 2012, The analysis of selected point-symbol visual variables of the Augmented Reality system for smartphone-type mobile devices, Geodesy and Cartography, 61:19-30,
Medyńska-Gulij B., 2012, Pragmatische Kartographie in Google Maps API, Pragmatical Cartography in Google Maps API, Kartographische Nachrichten, 5:250-255, DOI: 10.19212/kn-2012-05-01
Medyńska-Gulij B., 2010, Map compiling, map reading and cartographic design in "Pragmatic pyramid of thematic mapping", Quaestiones Geographicae, 29/1:57-63, DOI: 10.2478/v10117-010-0006-5
Ławniczak R., Kubiak J., 2009, Cartographic Presentation of Forms of Protection and Degradation of the Natural Environment: Sozological Map on a Scale of 1: 50 000, Cartographic Journal, The, 46/3: 228-232, DOI: 10.1179/000870409X12472347560669
Ławniczak R., 2008, Use of Cartographic Analysis for Determining the Morphometric Features of Selected Groups of Glacial Configuration Forms The Cartographic Journal, 45/4: 286-295, DOI: 10.1179/174327708X347782
Medynska-Gulij B., 2008, Point Symbols: Investigating Principles and Originality in Cartographic Design, The Cartographic Journal, 45/1:62-67, DOI: 10.1179/000870408X276602
Medyńska-Gulij B., 2003, The effect of cartographic content on tourist map users, Cartography, 32:47-52, DOI:10.1080/00690805.2003.9714252.

Kadra

dr inż. Paweł Cybulski

dr inż. PAWEŁ CYBULSKI - adiunkt

pokój: 323; telefon: +48 61 829 6307; e-mail: p.cybulski@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2017: doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2017: inżynier geodezji i kartografii; 2013: magister geografii

Problematyka badawcza: wizualizacja czasowo-przestrzenna; dostrzeganie zmian przez użytkowników na mapach animowanych; generalizacja kartograficzna; geodezja inżynieryjna

Książki
 • Lorek D., Dickmann F., Medyńska-Gulij B., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., 2018, Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich ośrodków przemysłowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Bochum-Poznań. ISBN 978-83-7986-195-8
 • Cybulski P., 2017, Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzeganie zmian przez użytkownika mapy animowanej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-159-0
Artykuły
 • Krassanakis, V., Cybulski, P., 2019, A review on eye movement analysis in map reading process: the status of the last decade, Geodesy & Cartography, 68, 1, 17-35, DOI:10.24425/gac.2019.126088.
 • Cybulski, P., Wyczałek, I. 2018, Metoda trygonometrczyna w pomiarach przemieszczeń mostowej przeprawy miejskiej sieci ciepłowniczej, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 27, 61-74, DOI: 10.21008/j.1897-4007.2018.27.05. free PDF
 • Cybulski P., 2018, Porównanie wyników zastosowania algorytmów generalizacji kartograficznej do uproszczenia linii brzegowej wybranych wód powierzchniowych z bazy BDOT10k, Badania Fizjograficzne, Seria A, 69, 35-44.
 • Horbiński T., Cybulski P., 2018, Similarities of global web mapping services functionality in the context of responsive web design, Geodesy & Cartography, 67, 2, 2018, 159-177, DOI: https://doi.org/10.24425/118707. free PDF
 • Cybulski P., Wielebski Ł., 2018, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal; DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183. PDF
 • Cybulski P., Medyńska-Gulij B. 2018, Cartographic Redundancy in Reducing Change Blindness in Detecting Extreme Values in Spatio-Temporal Maps, ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (1), 8, DOI: 10.3390/ijgi7010008. free PDF
 • Cybulski P., 2016, Design rules and practices for animated maps online, Journal of Spatial Science 61 (2): 461-471, DOI: 10.1080/14498596.2016.1147394 PDF
 • Medyńska-Gulij B., Cybulski P., 2016, Spatio-temporal dependencies between hospital beds, physicians and health expenditure using visual variables and data classification in statistical table, Geodesy and Cartography. Volume 65: 67-80, DOI: 10.1515/geocart-2016-0002. free PDF
 • Cybulski P., 2014, Presentation of spatio-temporal data in the context of information capacity and visual suggestiveness, Geodesy and Cartography, Volume 63/2:147-159, DOI: 10.2478/geocart-2014-0011. free PDF
 • Cybulski P., 2014, Rotating Point Symbols on Animated Maps for the Presentation Quantitative Data, Kartographische Nachrichten, tom. 4, 198-203
 • Cybulski P., 2014, Prezentacja dynamiki stężenia fosforu całkowitego w jeziorach reperowych w Polsce w latach 2000-2008 za pomocą sygnatur animowanych, Badania Fizjograficzne, Seria A, 65: 85-94. DOI: 10.14746/bgf.2014.5.7 free PDF
 • Cybulski P., 2013, Długość trwania w animacjach czasowych typu frame-by-frame, Prace i studia kartograficzne, tom 4, 31-36
Konferencje:
 • Poznań - 13-14.04.2018, State of the Map Referat: Dokładność geomertyczna danych OSM w porównaniu z BDOT10k
 • Wrocław - 19-20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Referat: Mapy animowane w Internecie – teoria projektowania a dominująca praktyka
 • Waszyngton - 02.07.2017, 28th International Cartographic Conference Referat: Highlighting the spatio-temporal information on maps with dynamic variables
 • Poznań - 07.05.2016, Wiosna w geodezji i kartografii Referat: Pomiary odkształceń przeprawy mostowej CO przez Wartę
 • Wiedeń - 10-12.11.2015, ICA European Symposium on Cartography Referat: Visual Suggestiveness and Change Blindness in Dynamic Cartographic Visualizations
 • Lublin - 17-21.06.2015, Kongres Geografów Polskich Referat: Wyzwania i możliwości wizualizacji kartograficznej - projekty badawcze w Zakładzie Kartografi i Geomatyki
 • Toruń - 23-24.10.2014, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Referat: Wizualizacja dynamiki danych przestrzennych przy użyciu "rotacji" symboli punktowych
 • Poznań - 25-26.10.2012, XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Referat: Zmienne dynamiczne animacji kartograficznej na przykładzie prezentacji bezrobocia w województwie wielkopolskim
Nagrody:
 • 2013: II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z zakresu Kartografii i Geoinformacji

dr inż. Łukasz Halik

dr inż. ŁUKASZ HALIK - adiunkt

- członek Grupy Roboczej przy Ministrze Cyfryzacji ds. rejestrów rozproszonych oraz blockchain - zespół ds. rynku nieruchomości

- członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

- członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

- członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Problemy Rynku Nieruchomości"

pokój: 330; telefon: +48 61 829 6246; e-mail: lhalik@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2014: Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2010: Magister Geografii w specjalności Geoinformacja

Problematyka badawcza: wizualizacja obiektów w systemie rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości; wykorzystanie urządzeń mobilnych w prezentowaniu obiektów świata realnego; metody kartograficznej prezentacji informacji w Internecie; zastosowanie geomatyki oraz technologii blockchain w gospodarce nieruchomościami

Książki
 • HALIK Ł., 2014, Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości, UAM, Poznań S. 181.
Artykuły
 • HALIK Ł., 2019, Analysis of County Geoportals in Terms of Opportunities to Purchase Data of the Register of Real Estate Prices and Values Online, Real Estate Management and Valuation, 27(1):69-78 DOI:
 • HALIK Ł., 2018, Challenges in converting Polish topographic database of built-up areas into 3D virtual reality geovisualization,,The Cartographic Journal; 55(4), 391-399, DOI: 10.1080/00087041.2018.1541204
 • HALIK Ł., Smaczyński M., 2018, Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low aerial images., Pure and Applied Geophysics, 175, 9, 3209-3221. link
 • HALIK Ł., 2018, Information and Communication Systems Used for Keeping the Register of Real Estate Prices and Values (RREPV) in Poland, Real Estate Management and Valuation, 26(4):43-51 DOI: 10.2478/remav-2018-0035
 • HALIK Ł., 2018, Portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości - https://maparciwn.pl, Problemy rynku nieruchomości, 50:43-47
 • HALIK Ł., Medyńska-Gulij B., 2017, The differentiation of point symbols using selected visual variables in the mobile augmented reality system,
  The Cartographic Journal, 54, 2, 147-156, DOI: 10.1080/00087041.2016.1253144 (w druku).
 • HALIK Ł., 2016, Zastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych, Problemy rynku nieruchomości, 46:76-87 free PDF
 • HALIK Ł. Medyńska-Gulij B., 2016, Geoportale szczebla krajowego jako potencjalne źródło informacji o nieruchomościach - web SIP, Problemy rynku nieruchomości, 45:61-71. free PDF
 • HALIK Ł., 2015, Stopień znajomości i wykorzystania systemów informacji przestrzennej (SIP) przez rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego, Problemy rynku nieruchomości, 44:84-93. free PDF
 • HALIK Ł., Lorek D., Medyńska-Gulij B.,2015, Kartowanie terenowe w technologi GPS-GIS, Badania Fizjograficzne, 66A:95-104.
 • HALIK Ł., Tanaś J., 2015, Dostępność usług rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego, Problemy rynku nieruchomości, 43:86-97.
 • Medyńska-Gulij B., Dickmann F., HALIK Ł., Wielebski Ł., 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329.
 • HALIK Ł., 2012,The analysis of selected point-symbol visual variables of the Augmented Reality system for smartphone-type mobile devices, Geodesy and Cartography, 61:19-30.
 • HALIK Ł., 2012,Wykorzystanie mobilnego systemu rozszerzonej rzeczywistości w robotach geodezyjnych - wywiad terenowy, Geodeta - Magazyn Geoinformacyjny, 209:20-25. free PDF
 • HALIK Ł., 2012,Dokładność prezentacji i zakres informacji na mapach katastralnych z XIX w. oraz na współczesnej mapie ewidencyjnej - na przykładzie historii jednej parceli w Tarnowie Podgórnym, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, 3:113-119.
 • HALIK Ł., 2011, Zastosowanie Google Maps API do multimedialnej wizualizacji informacji o obiektach przestrzennych w Internecie. Badania Fizjograficzne, 61:27-35.
 • HALIK Ł., Medyńska-Gulij B., 2008, Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego i techniki GPS. [W:]Problemy ekologii krajobrazu, PAEK, 22:32-45.
Opracowania Kartograficzne
Konferencje
 • Warszawa - 06.12.2018, Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami
  Referat: "Mapa RCiWN" (https://maparciwn.pl) - portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości
 • Poznań - 14.11.2018, GISday 2018
  Referat: Wizualizacja geoinformacji czyli nowe technologie w kartografii i geomatyce
 • Bydgoszcz - 18-19.10.2018, Nieruchomości w przestrzeni 4
  Referat: Portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości - maparciwn.pl
 • Poznań - 13.04.2018, OpenStreetMap - State of the Map
  Referat: Potencjał OSM w tworzeniu wizualizacji typu wirtualna rzeczywistość
 • Wrocław - 19-20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Geowizualizacja rzeźby terenu i jej zmian w czasie w systemie wirtualnej rzeczywistości
 • Waszyngton (USA) - 02-07.07.2017, International Cartographic Conference 2017
  Referat: Visualizing changes in land use over time in a virtual reality system
 • Poznań - 27-28.10.2016, Nieruchomości w przestrzeni 2
  Referat: Zastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych
 • Poznań - 07.05.2016, Wiosna w geodezji i kartografii
  Referat: Możliwości zastosowania darmowych danych oferowanych przez GUGiK w związku z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Wiedeń (Austria) - 10-12.11.2015, ICA European Symposium on Cartography
  Referat: The Cartographic Visualizations of the Population Movements during Mass Events with the Use of Drone (UAV)
 • Wiedeń (Austria) - 10-12.11.2015, ICA European Symposium on Cartography
  Referat: The Multiperspective Visualisation of the Spatial Behaviour of Smartphone Users Presentation
 • Toruń - 23-24.10.2014, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Różnorodność znaków punktowych w kontekście wybranych zmiennych wizualnych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości
 • Drezno (Niemcy) - 25-30.08.2013, XXVI Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna
  Referat: The perception of information conveyed by graphic variables building point signatures in the Augmented Reality system on mobile devices
 • Poznań - 25-26.10.2012, XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Wykorzystanie mobilnego systemu rozszerzonej rzeczywistości w robotach geodezyjnych - wywiad terenowy
 • Hanower (Niemcy) - 9-11.10.2012, konferencja naukowa INTERGEO - 60.Deutscher Kartographentag
  Poster: The perception of visual variables in Augmented Reality on smartphone type mobile devices
 • Humań (Ukraina) - 26-27.04.2012, konferencja naukowa "Inter- dyscyplinarność jako metodologia nauk humanistycznych: język, edukacja, kultura"
  Referat: Wykorzystanie urządzeń mobilnych z systemem Rozszerzonej Rzeczywistości w procesie edukacyjnym
 • Sandomierz - 18-19.04.2012, konferenca naukowa "M@py w sieci. Kartograficzna wizualizacja przestrzeni miejskiej"
  Referat: Symbolizacja obiektów przestrzeni miejskiej w smartfonach z przeglądarkami Rozszerzonej Rzeczywistości
 • Wiedeń (Austria) - 21-23.11.2011, 8th Symposium on Location Based Services
  Referat/Artykuł: The Point Object Symbology in Augmented Reality on Mobile Devices
 • Drezno (Niemcy) - 14.10.2011, Reliefdarstellung gestern und heute. Kolloquium anlässlich des 200. Todestages von Johann Georg Lehmann (1765 - 1811)
  Poster: The point signatures of relief in a variety of perspectives on Augmented Reality on smartphones
 • Poznań - 15-17.09.2011, Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii "Przestrzeń na dawnych mapach"
  Referat: "Historia jednej parceli w odniesieniu do dokładności prezentacji i zakresu informacji katastralnej"
 • Zakopane, 29.09-01.10.2010, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "M@py w sieci - sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych",
  Referat: "Internetowa mapa zabytków oparta na Google Maps API"
 • Poznań, 18-20.09.2008, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy środowiska przyrodniczego miast i terenów poprzemysłowych"- współorganizacja
  Referat: "Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego i techniki GPS"
Nagrody
Szkolenia, Warsztaty, Kursy, Staże
 • Hel, 02-06.10.2017, szkolenie: Programowanie w QGIS za pomocą Pythona,
 • Warszawa, 13-14.10.2016, szkolenie: Statystyki i reklamy w Unity,
 • Warszawa, 18-20.07.2016, szkolenie: Unity - wirtualny spacer,
 • Warszawa, 20-22.06.2016, szkolenie: Unity - wizualizacja produktu,
 • Warszawa, 13-17.06.2016, szkolenie: Unity - moduł I i II,
 • Warszawa, 23.11.2015, szkolenie: "Procedury i czynności geodezyjne i administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości", Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie,
 • Poznań, 16.10.2015, szkolenie: "Standard KSWS 'Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych'", Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego,
 • Kalisz, 16.04.2015, szkolenie: "Związane z pomiarami GNSS oraz zagadnieniami pokrewnymi a także DRON-y w geodezji", Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu,
 • Poznań, 15.04-15.07.2014, staż: Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, Dział Kontroli,
 • Humań (Ukraina), 27.04-06.05.2012, wyjazd badawczy w ramach międzynarodowego projektu naukowego: "EURO 2012 Polska-Ukraina. Sport, kultura, społeczeństwo",
 • Poznań, 28.09-02.10.2011, kurs: "Podstawy e-learningu" w ramach projektu: "Unikatowy + Absolwent = Możliwości",
 • Poznań, 30.07-30.11.2010, staż absolwencki: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, Dział unacześnienia Wielkoskalowej Mapy Numerycznej,
 • Zakopane, 29.09-01.10.2010, warsztaty: "Quantum GIS w procesie przygotowywania map cyfrowych",
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "M@py w sieci - sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych",
 • Portsmouth (Wielka Brytania), 01.10.2009-20.02.2010, kursy: "Spatial Data Acquisition" oraz "Database Management Systems",
 • Portsmouth (Wielka Brytania), 01.10-21-11.2009, szkolenie: "English for Academic Purposes"
 • Jeziory, 2-4.04.2009, warsztaty specjalistyczne GIS: "Technologie GIS i GPS w badaniach środowiska przyrodniczego",
Stypendia
 • Stypendium International Cartographic Association for young scientists or professionals - Participation in the bi-annual International Cartographic Conference (ICC 2019 Tokyo),
 • Stypendysta programu: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów studiujących na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski" Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Stypendium projakościowe 2012/2013 - przyznawane 30% najlepszych studentów,
 • Stypendium programu Erasmus na University of Portsmouth w Wielkiej Brytanii. (wrzesień 2009 - luty 2010),
 • Stypendium pomostowe 2005/2006 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacyjna Przedsiębiorczość.

dr Jarosław Kubiak

dr JAROSŁAW KUBIAK - starszy wykładowca

pokój: 335; telefon: +48 61 829 6250; e-mail: jkubiak@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2001: Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 1996: Magister geografii

Problematyka badawcza: Propagacja fali akustycznej w obszarach zabudowanych; wizualizacja zjawisk i obiektów akustycznych; wykorzystanie systemów GIS i GPS do opracowania map; wykorzystanie map akustycznych

Publikacje
 • Kubiak J., The third dimension (3D) in the presentation of noise distribution on building facades ? as shown by the example of a fragment of a residential estate in Poznań. Badania Fizjograficzne (artykuł przyjęty do druku, 2015)
 • Kubiak J., Ławniczak R., Geometric accuracy of topographical objects at Polish topographic maps. Geodesy and Cartography (artykuł przyjęty do druku, 2015)
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2014, The propagation of noise in a built-up area (on the example of a housing estate in Poznań). Journal of Maps, Taylor & Francis Online, DOI:10.1080/17445647.2014.1001801. link: do artykułu
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2014, Położenie, powierzchnia i kształt wybranych jezior Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego na mapach topograficznych [W:] Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A (A65), 193-204 Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2014, Die Mapa Sozologiczna ? eine komplexe Karte zu Umweltschutz und Umweltbelastung in Polen. Kartographische Nachrichten Journal of Cartography and Information, Bonn, 5: 251-257
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J. (red.), 2013, Prace i Studia Kartograficzne, tom 4, Pragmatyka w kartografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2013, Implementation of the 1:10 000 Scale for Visualisation of Environmental Changes. The Cartographic Journal, 50, 1: 82-90
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2013, Dokładność geometryczna map topograficznych i tematycznych na przykładzie wybranych obiektów. [W:] Pragmatyka w kartografii , Medyńska-Gulij B., Kubiak J. (red.). Prace i Studia Kartograficzne, 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 89-98, ISBN 978-83-63400-52-1
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2012, Implementation of the 1:10 000 scale for visualization of environmental changes. The Cartographic Journal (in publishing)
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2012, Protection and degradation of environment - presentation at the thematic map. Quaestiones Geographicae (in publishing)
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2012, Dokładność położenia linii brzegowej wybranych jezior zachodniej części Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego na mapach topograficznych w skali 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000. Polski Przegląd Kartograficzny, 44, 4, Warszawa: 342-348
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2011, Mapa sozologiczna obszarów zurbanizowanych w skali 1:10 000. Polski Przegląd Kartograficzny, 43, 3, Warszawa: 252-262
 • Kijowski A., Kubiak J., Ławniczak R., Mania W., 2010, Cartographic and remote-sensing data as a source landscape ecological information on the Poznań metropolitan area. The Problems of Landscape Ecology, Implementation of landscape ecological knowledge in practice, vol. 28: 261-270
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2010, Praktyczne wykorzystanie zasobów kartograficznych w regionie poznańskim [W:] Prace i Studia Kartograficzne, tom 2, Kartografia w regionie, Redakcja: J. Ostrowski, J. Siwek, Oddział Kartograficzny PTG, Słupsk-Warszawa: 171-182
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2010, Przemiany metodyczne i technologiczne w dydaktyce kartografii na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [W:] Prace i Studia Kartograficzne, tom 3, Polska Kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych, Redakcja: J. Korycka-Skorupa, J. Ostrowski, J. Siwek, Oddział Kartograficzny PTG, Warszawa: 179-186
 • Kijowski A., Kubiak J., Ławniczak R., Mania W., 2010, Zasoby kartograficzne i teledetekcyjne [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Redakcja: A. Mizgajski, Wydawca Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań: 129-148
 • Kubiak J., 2010, Dźwięk w krajobrazie miejskim [W:] Człowiek w krajobrazie miasta Poznania, Redakcja: I. Piotrowska, M. Cichoń, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 73-86
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2009, Zastosowanie kartograficznego systemu informacji w waloryzacji przyrodniczej na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne. [W:] Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A - geografia fizyczna, t. 60. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 107-114
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2009, Cartogarphic Presentation of Forms of Protection and Degradation of the Natural Environment: Sozological Map on a Scale of 1:50 000. The Cartographic Journal, 46: 228-232
 • Kubiak J., 2009, Mapy akustyczne. Polski Przegląd Kartograficzny, t. 41, 1: 34-38
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2008, Wykorzystanie systemu informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym gmin powiatu poznańskiego. [W:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni jakość życia, Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 467-478
 • >Kubiak J., 2007, Kartograficzne sposoby prezentacji zjawisk akustycznych na przykładzie wybranych map tematycznych. [W:] Prace i studia kartograficzne, 1. Sirko M., Cebrykow P. (red.), Oddział Kartograficzny PTG, Lublin: 101-109
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2007, Propagacja fali akustycznej na wybranych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych miasta Poznania. [W:] Badania regionalne - wybrane problemy, Strzyż M., Świercz A. (red.). Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce: 357-366
 • Kubiak J., 2007, Komentarz do Mapy Sozologicznej Arkusz Pobierowo N-33-66-D, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
 • Kubiak J., 2007, Komentarz do Mapy Sozologicznej Arkusz Rewal N-33-67-C, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
 • Kubiak J., 2006, Badania nad propagacją fali akustycznej w środowisku miejskim. [W :] Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XVI/2, Richling A. (red.), Wydawnictwa Przemysłowe WEMA, Warszawa : 279-286
 • Kubiak J., 2006, Komentarz do Mapy Sozologicznej Arkusz Strzelno N-34-121-A, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
 • Forycka-Ławniczak H., Kubiak J., Ławniczak R., 2006, Komentarz do Mapy Sozologicznej Arkusz Piotrków Kujawski N-34-121-B, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
 • Bodzioch A., Kubiak J., 2005, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000 Arkusz M-34-54-B Chmielnik. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
 • Bodzioch A., Kubiak J., 2005, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000 Arkusz M-34-54-D Stopnica. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
 • Kubiak J., 2005, Przestrzenny rozkład i natężenie hałasu w wybranych geosystemach Wielkopolski. W: Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej. Wybrane zagadnienia. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Poznań: 205-210
 • Kubiak J., 2005, Rozprzestrzenianie hałasu w obszarze zabudowanym (na przykładzie osiedla mieszkaniowego w Poznaniu). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 56: 73-81
 • Kubiak J., 2005, Badania nad propagacją fali akustycznej w środowisku miejskim. W: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce: 120-121

dr Dariusz Lorek

dr DARIUSZ LOREK - adiunkt

pokój: 333; telefon: +48 61 829 6249; e-mail: kubal@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2011: Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2007: Magister geografii

Problematyka badawcza: Mapy topograficzne z XVIII/XIX wieku dla obszaru wielkopolski; potencjał informacyjny Urmesstischblätter; tworzenie baz danych na podstawie dawnych map topograficznych

Książki
 • Lorek D., 2011, Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822-33 z terenu Wielkopolski, Zakład Graficzny UAM, Poznań: 132
Artykuły
 • Lorek D., 2016, Multimedia integration of cartographic source materials for researching and presenting phenomena from economic history, Geodesy and Cartography, Vol. 65 (2): 271-281, ISSN 2080-6736.
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J., Wielebski Ł., Lorek D., 2016, Zróżnicowanie hipsometryczne PN "Bory Tucholskie", [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego Bory Tucholskie, A. Choiński, M. Kochanowska, W. Marszelewski (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 43-52, ISBN 978-83-935112-9-7.
 • Halik Ł., Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2015, Kartowanie terenowe w technologii GPS-GIS, Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna R. V (A66): 95-104.
 • Lorek D., 2014, Twierdza Poznań - kartograficzne ślady przemian, Architektura Krajobrazu, Krajobraz Forteczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, Nr 2/2014: 62-77.
 • Lorek D., 2014, Kartograficzny obraz Poznania w okresie zaborów, [W:] Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, Z dziejów kartografii tom XVIII, Redakcja Beaty Konopskiej i Jerzego Ostrowskiego, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa: 169-180, ISBN: 978-83-86062-18-8, ISBN: 978-83-60024-19-5.
 • Lorek D., 2014, Kartograficzny zapis przestrzeni historycznej w korelacji ze źródłami pisanymi, Badania Fizjograficzne R. IV SERIA A (A65) / 2014, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 205-214.
 • Lorek D., 2013, Fortyfikacje Poznania jako determinanta rozwoju miasta i ich obraz na dawnych planach, [W:] Z Dziejów Kartografii, T. XVII, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński, IHN Warszawa: 271-284, ISSN 0138-0850.
 • Lorek D., 2012, Die Verwendung der Geoinformations-Technologie in Forschungen zur Landschaftsveränderung aufgrund von topographischen Landkarten Preußens des 19. Jahrhunderts, [In:] 15. Kartographiehistorisches Colloquium, red. K. Brunner, T. Horst, Kirschbaum -Verlag, Bonn: 159-163
 • Lorek D., 2012, Nazwy własne na dawnych mapach - na podstawie wybranych miejscowości w dolinie Warty, [W:] Turystyka i Rekreacja, studia i prace, Uwarunkowania i planu rozwoju turystyki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 202-210
 • Lorek D., 2012, Informacja topograficzna na Urmesstischblätter a objaśnienia w legendzie, [W:] Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, Warszawa: 55-61
 • Lorek D., 2011, Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822-33 z terenu Wielkopolski,Zakład Graficzny UAM, Poznań: 132
 • Lorek D., 2011, Mapa topograficzna Urmesstischblätter z lat 1828-1832 jako Ľródło informacji o przestrzeni miejskiej w Wielkopolsce, [W:] Dawna kartografia miast, Z dziejów kartografii tom XV, Redakcja Jerzy Ostrowski i Paweł Weszpiński, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa: 411-420
 • Lorek D., 2011, Zakres informacji geograficznej i nazewniczej o obszarze Wielkopolski w Atlasie Orteliusa, [W:] Od atlasu do kolekcji w 440 rocznicę I wydania Atlasu Abrahama Orteliusa, Ostrowski J., Skrycki R. (red.) Z dziejów kartografii, tom XVI, Wydawnictwo IHN PAN, Warszawa : 77-83.
 • Lorek D., 2009, Kartograficzny obraz stanu przedindustrialnego na przykładzie wybranych miast Wielkopolski, [W:] Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Bródka S., Markuszewska I. (red.). Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXII, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Poznań : 183-188,
 • Lorek D., 2009, Prezentacja rzeĽby terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego metodą kreskową na mapach z 1830 roku, [W:] Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.), Poznań, Jeziory: 253-263,
 • Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2008, Pruskie mapy topograficzne dla Wielkopolski do 1803 roku, Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią, Seria A _ Geografia Fizyczna, t.59/2008: 29-42.
 • Lorek D., 2007, Stan i zagospodarowanie zieleni miejskiej w zachodnim klinie Poznania jako podstawa wytyczenia szlaku turystycznego. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.58/2007: 31-46.

dr Radzym Ławniczak

dr RADZYM ŁAWNICZAK - starszy wykładowca

pokój: 336; telefon: +48 61 829 6252; e-mail: radzym@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2000: Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 1989: Magister geografii

Problematyka badawcza: Kartograficzna metoda badań; kartografia tematyczna; GIS

Publikacje
 • 2014 - Położenie, powierzchnia i kształt wybranych jezior Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego na mapach topograficznych. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią
 • 2014 - Die Mapa Sozologiczna in Polen, Kartographische Nachrichten, 64, 5, 251-257
 • 2013 - Dokóadność geometryczna map topograficznych i tematycznych na przykładzie wybranych obiektów. [W:] Pragmatyka w kartografii, Medyńska-Gulij B., Kubiak J. (red.). Prace i Studia Kartograficzne, 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 89-98, ISBN 978-83-63400-52-1
 • 2013 - Implementation of the 1:10 000 Scale for Visualisation of Environmental Changes. The Cartographic Journal, 50, 1: 82-90
 • 2012 - Dokładność położenia linii brzegowej wybranych jezior zachodniej części Pojezierza Międzychodzko _ Sierakowskiego na mapach topograficznych w skali 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000. Polski Przegląd Kartograficzny, 44.4: 342-248.
 • 2009 - Cartographic Presentation of Forms of Protection and Degradation of the Natural Environment: Sozological Map on a Scale of 1 : 50000. The Cartographic Journal, vol. 46 s. 228-232 (współautorstwo)
 • 2008 - Wykorzystanie systemu informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym gmin powiatu poznańskiego. [W:] Powiat poznański. Jakość Przestrzeni jakość życia, Kaczmarek T., Mazgajski A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: s. 467-478, ISBN 978-83-61320-07-4 (współautorstwo)
 • 2008 - Use of Cartographic Analysis for Determining the Morphometric Features of Selected Groups of Glacial Configuration Forms. The Cartographic Journal, vol. 45, s. 286-295
 • 2008 - Morfometryczne cechy rzeźby a geneza wybranych zespołów form Polski Północno-Zachodniej. Wydawnictwa Naukowe UAM. Poznań, s. 130, ISBN 978-83-232189-5-1
 • 2007 - Znaczenie opracowań ekofizjograficznych w kształtowaniu i restytucji korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym (na przykładzie fragmentu doliny rzeki Kani) W: U. Myga-Piątek (red.), Doliny rzeczne. Przyroda- krajobraz-człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7, Sosnowiec (współautorstwo)
 • 2007 - Zastosowanie numerycznej mapy hipsometrycznej do określania morfometrycznych cech rzeźby terenu. [W:] Prace i studia kartograficzne, 1. Sirko.M,, Cebrykow P. (red.), Oddział Kartograficzny PTG, Lublin: 233-242, ISBN 978-83-924797-4-1
 • 2007 - Propagacja fali akustycznej na wybranych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych miasta Poznania. [W] Badania Regionalne - Wybrane problemy, Strzyń M., Świercz A. (red.), Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce (współautorstwo)
 • 2005 - Morfometryczne cechy rzeźby a jej geneza na wybranych zespołach form Polski Północno-Zachodniej. [W]: Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej, Kijowski A. i inni (red), Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania środowiska Przyrodniczego UAM, Poznań s. 211-218, ISBN 83-60301-00-X

dr inż. Łukasz Wielebski

dr inż. ŁUKASZ WIELEBSKI - adiunkt

pokój: 323; telefon: +48 61 829 6307; e-mail: lukwiel@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2017: Inżynier geodezji i kartografii; 2015: Doktor Nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2011: Magister geografii w specjalności geoinformacja

Problematyka badawcza: geowizualizacja czasu i przestrzeni na potrzeby służb ratowniczych; efektywność metod prezentacji kartograficznej; ocena przydatności metod wizualizacji pod kątem ich funkcjonalności w określonych zastosowaniach; optymalizacja przekazu graficznego map tworzonych na potrzeby podmiotów decyzyjnych

Publikacje
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2019, Graphically supported evaluation of mapping techniques used in presenting spatial accessibility, Cartography and Geographic Information Science, 46:4, 311-333, DOI: 10.1080/15230406.2018.1479311
 • Cybulski P., Wielebski Ł., 2018, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal; DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183. Published online
 • WIELEBSKI Ł., 2017, Geowizualizacja wpływu czasów wschodu i zachodu Słońca na godziny dyżurowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna, A68: 235-246.
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J., WIELEBSKI Ł., Lorek D., 2016, Zróżnicowanie hipsometryczne PN „Bory Tucholskie”, [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (red. Choiński A., Kochanowska M., Marszelewski W.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 43-52.
 • Medynska-Gulij B., F. Dickmann, Ł. Halik, Ł. WIELEBSKI, 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329.
 • WIELEBSKI Ł., 2015, Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 135.
 • WIELEBSKI Ł., 2014, Mapping tecniques of spatio-temporal relatioships for a centric road network model, Kartographische Nachrichten, 64 (5): 269-276.
 • WIELEBSKI Ł., Medyńska-Gulij B., 2013, Cartographic visualization of fire hydrants accessibility for the purpose of decision making, [W:] Geodesy and Cartography, 62 (2): 183-198.
 • WIELEBSKI Ł., 2013, Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej dla służb ratowniczych, [W:] Pragmatyka w kartografii, Prace i studia kartograficzne, tom 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 151-162.
 • WIELEBSKI Ł., 2012, Dostępność czasowa sieci drogowej gminy Rokietnica dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie modelu sieciowego, Badania Fizjograficzne, 63:167-186.
 • WIELEBSKI Ł., Medyńska-Gulij B., Lis M., 2012, Wizualizacja wymiernych i plastycznych cech rzeźby na podstawie numerycznego modelu terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, Badania Fizjograficzne, 63:187-208.
Konferencje
 • Wrocław - 19–20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki”,
  Referat: Filmowa prezentacja kartograficzna przestrzennych aspektów działania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • Waszyngton (USA) - 02-07.07.2017, 28th International Cartographic Conference,
  Referat: Visualization of stable and mobile objects at mass events recorded with UAVs.
 • Wiedeń (Austria) - 10-12.11.2015,
  Referat: The graphical attractiveness and perceived effectiveness of cartographic presentations of spatio-temporal accessibility.
 • Toruń - 23-24.10.2014, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Poster: Efektywność i atrakcyjność graficzna metod prezentacji dostępności przestrzennej.
 • Drezno (Niemcy) - 25-30.10.2013, 26th International Cartpgraphic Conference
  Poster: Cartographic visualization of the spatial location of external hydrants for the fire brigade purposes.
 • Poznań - 25-26.10.2012, XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Wizualizacja kartograficzna zależności czasowo-przestrzennych.
 • Hanower (Niemcy) - 9-11.10.2012, konferencja naukowa INTERGEO - 60.Deutscher Kartographentag
  Poster: Kartographische Visualisierung der zeitlichen Zugänglichkeit des Straßennetzes für die Rettungsdienste.
 • Drezno (Niemcy)- 14.10.2011, Reliefdarstellung gestern und heute. Kolloquium anlässlich des 200. Todestages von Johann Georg Lehmann (1765 - 1811)
  Poster: Visualisierung messbarer und "plastischer" Eigenschaften des jungglazialen Reliefs auf der Grundlage von Digitalen Geländemodellen (DTM).
Nagrody
 • II miejsce w III ogólnopolskim konkursie prac magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji dla studentów wyższych uczelni na rok 2011.
  Temat pracy: "Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej sieci drogowej dla działań ratowniczych (na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rokietnica przy wykorzystaniu aplikacji ArcGIS z rozszerzeniem Network Analyst)"

mgr inż. Maciej Smaczyński

mgr inż. MACIEJ SMACZYŃSKI - doktorant

pokój: 323; telefon: +48 61 829 6307; e-mail: maciej.smaczynski@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2016: Magister geografii; 2018: Inżynier Geodezji i Kartografii

Problematyka badawcza: Algorytm pozyskiwania danych przestrzennych z wykorzystaniem UAV; Technologia UAV w monitoringu ciągów komunikacyjnych i obiektów inżynierskich; Geodezja satelitarna i inżynieryjna; Geodezyjny monitoring przemieszczeń i odkształceń konstrukcji inżynierskich

Publikacje
 • Halik, SMACZYŃSKI, 2017 - Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low-level aerial imagery. Pure and Applied Geophysics, Published online. DOI: 10.1007/s00024-017-1755-z
 • SMACZYŃSKI, 2017 - Porównanie procesu kartowania elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem technologii GPS i UAV. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.68/2017: 159-172.
 • SMACZYŃSKI, Medyńska-Gulij, 2017 - Low aerial imagery – an assessment of georeferencing errors and the potential for use in environmental inventory. Geodesy and Cartography, Vol. 66, No 1: 89-104. DOI: 10.1515/geocart-2017-0005
 • SMACZYŃSKI, 2016 - Pozyskiwanie danych przestrzennych do rejestracji wydarzenia o charakterze masowym z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.67/2016: 195-203.
 • SMACZYŃSKI, 2015 - Wizualizacja dynamiki zmian liczby uczestników imprezy masowej z wykorzystaniem dronów. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.66/2015: 157-172.
 • Bakowski, Caputa, Galoch, Karpiński, Simińska, SMACZYŃSKI, Urbanek, Walczak, 2013, Propozycja uogólnionej legendy dokumentacji jaskiń na potrzeby badań Sekcji Speleologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. W: Geoforum, red. Andrzej Kostrzewski, Tom 1: 97-102, ISBN 978-83-63400-57-6
Konferencje
 • Poznań - 21.04.2018, "Wiosna w Geodezji i Kartografii" pt. "Technika GPS/RTK w dwadzieścia lat później” Referat: Porównanie pomiaru metodą GNSS i biegunową w aspekcie błędu pomiaru punktu.
 • Wrocław - 19-20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Referat: Kartometryczne zobrazowania z niskiego pułapu lotniczego jako materiał do celów aktualizacji treści map wielkoskalowych w zakresie obiektów infrastruktury drogowej.
 • Swieradów-Zdrój - 8-10.06.2016, 23rd Cartographic School - Applications of UAVs in Geosciences Poster: UAV Technology in Data Acquisition and The Cartographic Visualisation of the Population Movements During Mass Event.
Nagrody
 • 2016: I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z Zakresu Kartografii i Geoinformacji.

Dydaktyka

Nagrodzone Prace Magisterskie opiekun prof. Beata Medyńska-Gulij

2018
Marcin Spiralski: Wirtualne wejście na Pik Młodzieży w Kazachstanie w wirtualnej rzeczywistości na smartfony - II miejsce na X Ogólnopolskim Konkursie na prace dyplomowe z kartografii, geoinformacji i geomatyki

2017
Dominik Winiecki: Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej powiatu szamotulskiego - III miejsce na IX Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii, geoinformacji i geomatyki 2017

2016
Maciej Smaczyński: Technologia UAV w pozyskiwaniu danych i wizualizacji imprezy masowej - I miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2016
Tymoteusz Horbiński: Geowizualizacja wydobycia kruszywa naturalnego w powiecie gnieźnieńskim w latach 2005 - 2015 - III miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2016

2015
Ewa Nowakowska: Baza Danych Ogólnogeograficznych jako podstawa wizualizacji tematycznej powiatu konińskiego - Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2015
Klaudia Gapińska: Wizualizacja zmian areału lasu w Nadleśnictwie Kaczory na podstawie źródeł kartograficznych w latach 1935-2000 - Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2015

2014
Marcin Klecha: Multimedialna wizualizacja barokowej przestrzeni miejskiej Rydzyny w trzecim wymiarze - II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2014; oraz nagroda specjalna Stowarzeszenia Kartografów Polskich
Kamil Jawgiel: Geowizualizacja danych VGI i profesjonalnych na przykładzie pomiarów odoru w Tarragonie (Hiszpania) - II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2014

2013
Paweł Cybulski: Zmienne dynamiczne w animacjach kartograficznych na przykładzie bezrobocia w województwie wielkopolskim - II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2013
Paulina Pietkiewicz: Multimedialny serwis centralnego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU odcinek centralny) II miejsce w XI edycji Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską

2012
Sylwia Turowska: Wizualizacja kartograficzna szlaków turystycznych Gminy Ślesin w Google Maps Api - Nagroda specjalna Ministra Sportu i Rekreacji w konkursie na prace magisterskie TERAZ POLSKA

2011
Tomasz Szczepanek: Geowizualizacja zabudowy miejskiej zgodnie ze standardem CityGML na przykładzie "Wirtualnej Mosiny" - II miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Łukasz Wielebski: Dostępność czasowa sieci drogowej Gminy Rokietnica dla działań Ochotniczych Straży Pożarnych - drugie miejsce w II ogólnopolskim konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2011

2010
Łukasz Halik: Multimedialna wizualizacja obiektów w Google Maps API na przykładzie "Mapy Zabytków Powiatu Poznańskiego" (Mapa Zabytków Powiatu Poznańskiego)
- I miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Zofia Sarnowska: Interaktywna prezentacja kartograficzna produktu agroturystycznego na przykładzie mapy powiatu poznańskiego (Gospodarstwa Agroturystycze Powiatu Poznańskiego)
- II miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Alicja Włodarz: Wykorzystanie Systemów Informacji o Terenie do budowy bazy danych obiektów danych ogrodów dendrologicznych
- II miejsce w II Ogólnopolskim konkursie z kartografii i geoinformacji w 2010

2009
Dawid Pyrdal: Koncepcja mapy potencjalnych miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych
- III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie z kartografii w 2009

2007
Marcin Kantanista: Pedosfera Wielkopolskiego Parku Narodowego
- I miejsce w konkursie na poster - V Ogólnopolska Konferencja "Wiosna w geodezji i kartografii"
Krzysztof Kuśnierek: Kartograficzna prezentacja ochrony przyrody na dynamicznych mapach internetowych na przykładzie "Mapy ochrony przyrody województwa wielkopolskiego"
- I miejsce w konkursie na prace magisterskie Wojewody Wielkopolskiego

Tematy Prac Magisterskich na kierunku Kartografia i Geomatyka

promotor: prof. Beata Medyńska-Gulij


1. Multimedialna rekonstrukcja krajobrazu wybranej jednostki geograficznej

2. Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej powiatu lub gminy

3. Technologia UAV (drony) w pozyskiwaniu danych i wizualizacji obiektu x lub zjawiska y

4. Multimedialna wizualizacja przestrzeni miejskiej w trzecim wymiarze

5. Wizualizacja kartograficzna szlaków turystycznych w gminie x

6. Multimedialny serwis atrakcji turystycznych lub zabytków na smartfony

7. Wizualizacja obiektów lub krajobrazu w wirtualnej rzeczywistości

8. Wizualizacja kartograficzna zmian użytkowania terenu w gminie x

9. Mapy animowane zjawisk ekstremalnych

10. Geowizualizacja dostępności przestrzennej i czasowej

oraz wiele innych tematów zgodnie z zainteresowaniami magistrantki/ magistrantaTematy Prac Inżynierskich na kierunku Geodezja i Kartografia

promotor: dr Jarosław Kubiak lub dr Radzym Ławniczak


1. Kartowanie tematyczne w różnych skalach wybranego obszaru

2. Ocena dokładności pomiaru wybranych obiektów topograficznych

3. Badanie dokładności wybranych instrumentów geodezyjnych

4. Analiza dokładności metod obliczania powierzchni i objętości

5. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne

promotor: dr Dariusz Lorek

1. Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowania map podmiotów
gospodarczych

2. Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowania map turystycznych

3. Kartowanie terenowe jako pozyskiwanie danych tematycznych dla baz urzędowych

4. Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa aktualizacji stanu środowiska

5. Wykorzystanie topograficznych baz danych w inwentaryzacji wybranych elementów
środowiska przyrodniczego


promotor: dr inż. Łukasz Halik

1. Interaktywna internetowa mapa tematyczna wybranego obszaru

2. Geowizualizacji 3D wybranych obiektów zabytkowych/przyrodniczych ze zdjęć naziemnych

3. Geowizualizacji 3D wybranych obiektów zabytkowych/przyrodniczych ze zdjęć pozyskanych
za pomocą UAV (dron)

4. Systemy informacji przestrzennej – tworzenie, analizy przestrzenne
i bazodanowe


promotor: dr inż. Paweł Cybulski

1. Wyznaczanie osiadania obiektów budowlanych na przykładzie budynku N

2. Analiza deformacji konstrukcji mostowych na przykładzie obiektu M

3. Badanie oddziaływania inwestycji N na geometrię budynku M

4. Badanie dobowych zmian w geometrii obiektu N

5. Pomiary przemieszczeń obiektu budowlanego M

GEODEZJA i KARTOGRAFIA - trzy semestry, studia pierwszego stopnia inżynierskie.

Program studiów został dopasowany do Rozporządzenia Ministra Admnistracji i Cyfryzacji z dnia 31.01.2014 roku w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii: zakres 1,2,3,6

INFOFILM
Program Studiów
  I semestr
 • Odwzorowania kartograficzne
 • Matematyka
 • Grafika inżynierska i rysunek techniczny
 • Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne w geodezji i kartografii
 • Podstawy fizyki w geodezji
 • Zasady wykonywania prac topograficznych
  II semestr
 • Podstawy geodezji
 • Mapoznawstwo
 • Rachunek wyrównawczy
 • Ćwiczenia terenowe z podstaw geodezji
 • Oprogramowanie geodezyjne
 • Podstawy systemów informacji przestrzennej
 • Podstawy astronomii
 • Instrumentoznawstwo geodezyjne
  III semestr
 • Ewidencja gruntów i budynków - kataster
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
 • Standardowe kartograficzne opracowania tematyczne
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Projektowanie map
 • Epokowe odkrycia i dzieła w kartografii i geodezji
 • Podstawy programowania
  IV semestr
 • Kartowanie środowiska przyrodniczego
 • Mapa zasadnicza
 • Ćwiczenia terenowe - Kartowanie środowiska przyrodniczego
 • Ćwiczenia terenowe - Pomiary szczegółowe
 • Praktyka zawodowa
 • Bazy i rejestry danych przestrzennych
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Infrastruktura Informacji Przestrzennej
 • Planowanie przestrzenne
  V semestr
 • Geodezja inżynieryjna
 • Kartografia internetowa i mobilna
 • Metody prezentacji kartograficznej
 • Seminarium dyplomowe
 • Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Budownictwo
 • Eksploracja baz danych przestrzennych
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Zasady generalizacji kartograficznej
  VI semestr
 • Systemy i usługi w ramach Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
 • Geodezja satelitarna i grawimetria
 • Seminarium dyplomowe
 • Laboratorium dyplomowe
 • Ćwiczenia terenowe - Geodezja inżynieryjna i satelitarna
 • Mediacje w geodezji
 • Fotogrametria
 • Kartografia animowana i multimedialna
 • Projektowanie urbanistyczne
  VII semestr
 • Laboratorium dyplomowe
 • Seminarium dyplomowe i złożenie pracy dyplomowej
 • Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • EGZAMIN INŻYNIERSKI

Ważne terminy

1-14 lutego - termin składania dokumentów
1-13 lutego - termin rejestracji
13 lutego - ostateczny termin opłaty rekrutacyjnej
15 lutego - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - 9:00, sala 316, Collegium Geographicum
25 lutego 2019 - Rozpoczęcie zajęć

UWAGA!
Kandydat przed złożeniem dokumentów musi posiadać tytuł inżyniera

Program Studiów
  I semestr
 • Kartograficzna metoda badań oraz proces geomatyczny
 • Projektowanie i produkcja map
 • Teorie obliczeniowe w geomatyce
 • Język obcy
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie
 • Transformacje źródeł kartograficznych
 • Web-Geowizualizacja 3D
 • Ćwiczenia terenowe z Geomatyki (8 dni po 8 h)
 • Projektowanie responsywnych map internetowych
 • Modelowanie 3D
 • Technologia bezzałogowych statków latających (UAV)
  II semestr
 • Statystyczne i graficzne podstawy geowizualizacji
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
 • Zaawansowane metody pomiarów GNSS
 • Język obcy
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie
 • Geoanimacja
 • Skanowanie laserowe – ALS, TLS, LiDAR
 • Kartowanie sozologiczne i hydrograficzne
  III semestr
 • Nauki o Ziemii - teorie i technologie
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie i złożenie pracy dyplomowej
 • Użyteczność i efektywność produktów kartograficznych
 • Geodezyjne i kartograficzne dane IIP w Polsce oraz Unii Europejskiej
 • Etyka zawodowa w kartografii i geomatyce
 • Programowanie w Pythonie
 • EGZAMIN MAGISTERSKI
  Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną
 • Charakterystyka odwzorowań kartograficznych stosowanych w Polsce
 • Mapy i bazy topograficzne
 • Kartowanie komponentów środowiska przyrodniczego w technologii GiS i GPS
 • Zasady opracowania, zasób i treść mapy zasadniczej
 • Globalne systemy nawigacji satelitarnej
 • Mapy i bazy tematyczne, urzędowe w Polsce
 • Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce - charakterystyka, zadania i podstawy prawne
 • Metody mapowania danych statystycznych
 • Reguły projektowania map
 • Geoportal – cele, zakres informacyjny, możliwości użytkowania, hierarchiczność treści i formy mapy
 • Klasyfikacja map
 • Generalizacja kartograficzna
 • Kartografia internetowa
Zakład Kartografii i Geomatyki - 2019