Zakład Kartografii i Geomatyki

Zakład Kartografii i Geomatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
English

Wstęp

Witamy na stronie Zakładu Kartografii i Geomatyki

Zakład Kartografii i Geomatyki został powołany 1. lutego 2010 roku. Funkcjonowanie zakładu opiera się na wykształconych kierunkach badań w dziedzinach kartografii, geomatyki, topografii i geodezji oraz prowadzonych zajęciach dydaktycznych z tego zakresu. Zakład koordynuje kierunek inżynierski "Geodezja i Kartografia" oraz studia magisterskie na kierunku Kartografia i Geomatyka oraz specjalność "Kartografia i Teledetekcja" na kierunku "Geografia".

Realizujemy kilka kierunków badawczych. Po pierwsze podstawy geomatyczne pozyskiwania danych przestrzennych i zarządzania nimi oraz rozwijanie procesu badań geomatycznych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Kolejnym kierunkiem badawczym jest wizualizacja kartograficzna i geowizualizacja dostępności przestrzennej i zachowań przestrzennych. Obejmuj on prowadzanie badań na użytkownikach, mające na celu ocenę efektywności i skuteczności zróżnicowanych rozwiązań graficznych i technologicznych. Badania obejmują również kartografię animowaną, mobilną i multimedialną, a także rozszerzoną (AR) i wirtualną rzeczywistość (VR). W dziedzinie kartografii internetowej nasze badania dotyczą efektywności responsywnego projektowania (RWD) oraz graficznych interfejsów użytkownika (GUI).

Zajmujemy się także historią kartografii, w szczególności kwestią kształtowania i ewolucji zasad kartograficznych. Ponadto prowadzimy badania potencjału dawnych map do badania zmian w środowisku przyrodniczym. Interdyscyplinarne badania są realizowane w projektach: wizualizacja przedindustrialnej przestrzeni topograficznej w XIX wieku (historia gospodarcza), wizualizacja europejskiej przestrzeni topograficznej na wieloarkuszowych rękopiśmiennych mapach z XVIII wieku (historia sztuki); multimedialny serwis internetowy rozwoju centrów przemysłowych od 1820 roku (krajobraz kulturowy).

Beata Medyńska-Gulij z Zespołem

Tym sie zajmujemy

Proces Geomatyczny Geowizualizacja
Kartografia Animowana Historia Kartografii
Kartografia Internetowa 3D Topografia 3D
Rozszerzona Rzeczywistość Wirtualna Rzeczywistość
Wizualizacja Kartograficzna Kartografia Multimedialna
Topograficzne dzieła sztuki Ewaluacja technik mapowania

Książki

Beata Medyńska-Gulij and Tadeusz J. Żuchowski: European Topography in Eighteenth-Century Manuscript Maps

2018, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 215.
ISBN 978-83-7986-204-7

Łukasz Wielebski: Wizualizacja kartograficzna w ratownictwie

2019, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 116.
ISBN 978-83-7986-223-8

Beata Medyńska-Gulij: Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji

2015, 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 228.
ISBN 978-83-01-18328-8
z przedmową Prezydenta Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Dariusz Lorek, Frank Dickmann, Beata Medyńska-Gulij, Nils Hannemann, Paweł Cybulski, Łukasz Wielebski, Tymoteusz Horbiński: Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich ośrodków przemysłowych

2018, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Bochum-Poznań, 96.
ISBN 978-83-7986-195-8

Łukasz Wielebski: Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym

2015, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 135.
ISBN 978-83-7986-073-9


Beata Medyńska-Gulij: Kartografia i geowizualizacja

2011, 2012 dodruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 216.
ISBN: 978-83-01-16716-5


Łukasz Halik: Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości

2014, Zakład kartografii i Geomatyki UAM, Poznań, 181.
ISBN 978-83-938868-2-1


Paweł Cybulski: Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzenianie zmian przez użytkownika mapy animowanej

2017, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
ISBN 978-83-7986-159-0


Beata Medyńska-Gulij: Graphic Design Techniques on Maps from World Atlases 1570-1662 and Their Influence on the Creation of Cartographic Principles

2011, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 105.
ISBN: 978-83-62662-92-0

Dariusz Jakub Lorek: Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822-33 z terenu Wielkopolski

2011, Zakład Kartografii i Geomatyki UAM, Poznań, 132.
ISBN: 978-83-920562-3-2
Artykuły

Cybulski P., Horbiński T., 2020, User Experience in Using Graphical User Interfaces of Web Maps, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 9, 412. DOI: 10.3390/ijgi9070412
Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2020, Scope of information in the legends of topographical maps in the nineteenth century - Urmesstischblätter, The Cartographic Journal, 57:2, 113-129 DOI: 10.1080/00087041.2018.1547471
Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Halik D., Dickmann F., 2020, Time, Spatial, and Descriptive Features of Pedestrian Tracks on Set of Visualizations, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(6), 348. DOI: 10.3390/ijgi9060348
Cybulski P., Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lorek D., Horbiński T., 2020, Spatial visualization of quantitative landscape changes in an industrial region between 1827 and 1883. Case study Katowice, southern Poland, Journal of Maps, 16(1), 77-85. DOI: 10.1080/17445647.2020.1746416
Medyńska-Gulij B., Wielebski Ł., Halik Ł., Smaczyński M., 2020, Complexity Level of People Gathering Presentation on an Animated Map—Objective Effectiveness Versus Expert Opinion, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(2), 117. DOI: 10.3390/ijgi9020117
Horbiński T., Lorek D., 2020, The use of Leaflet and GeoJSON for creating the interactive web map of the preindustrial state of the natural environment, Journal of Spatial Science. DOI: 10.1080/14498596.2020.1713237
Cybulski P., 2020, Spatial distance and cartographic background complexity in graduated point symbol map reading task, Cartography and Geographic Information Science, 47:3, 244-260. DOI:10.1080/15230406.2019.1702102
Horbiński T., Cybulski P., Medyńska-Gulij B.,2020, Graphic design and placement of buttons in mobile map application, The Cartographic Journal. DOI:10.1080/00087041.2019.1631008
Horbiński T., 2019, Progressive Evolution of Designing Internet Maps on the example of Google Maps, Geodesy & Cartography, 68, 1, 177-190. DOI:https://doi.org/10.24425/gac.2019.126095
Medyńska-Gulij B., Lorek D., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., Dickmann F., 2019, Die kartographische Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung des Oberschlesischen Industriegebiets (Polen) und des Ruhrgebiets (Deutschland), Cartographic reconstruction of the landscape development of the Upper Silesian industrial area (Poland) and the Ruhr area (Germany), KN - Journal of Cartography and Geographic Information. DOI: https://doi.org/10.1007/s42489-019-00018-y
Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2019, Graphically supported evaluation of mapping techniques used in presenting spatial accessibility, Cartography and Geographic Information Science, 46:4, 311-333, DOI: 10.1080/15230406.2018.1479311
Krassanakis V., Cybulski P., 2019, A review on eye movement analysis in map reading process: the status of the last decade, Geodesy & Cartography, 68, 1, 191-205. DOI:10.24425/gac.2019.126088
Cybulski P., Wielebski Ł., 2019, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal; 56(2), 146-160 DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183
Medyńska-Gulij, B., Żuchowski T.J., 2018, An Analysis of Drawing Techniques used on European Topographic Maps in the Eighteenth Century, The Cartographic Journal; 55(4), 309-325, DOI:10.1080/00087041.2018.1558021
Halik Ł., 2018, Challenges in converting Polish topographic database of built-up areas into 3D virtual reality geovisualization, The Cartographic Journal; 55(4), 391-399, DOI: 10.1080/00087041.2018.1541204
Horbiński T., Cybulski P., 2018, Similarities of global web mapping services functionality in the context of responsive web design , Geodesy & Cartography, 67, 2, 2018, 159-177, DOI: https://doi.org/10.24425/118707
Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2018, Cartographic redundancy in detecting extreme values in spatio-temporal maps, ISPRS International Journal of Geo-Information 2018, 7(1), 8; doi:10.3390/ijgi7010008 http://www.mdpi.com/2220-9964/7/1/8/htm
Medyńska-Gulij B., 2018, Educating tomorrow's cartographers, in: The Routledge Handbook of Mapping and Cartography, Ed. Alexander J. Kent and Peter Vujakovic, Routledge, 561-568. ISBN-13: 978-1138831025
Halik Ł., Smaczyński M., 2017, Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low aerial images Pure and Applied Geophysics, doi.org/10.1007/s00024-017-1755-z
Halik Ł., Medynska-Gulij B., 2017, The differentiation of point symbols using selected visual variables in the mobile augmented reality system, The Cartographic Journal, 54(2), 147-156. doi.org/10.1080/00087041.2016.1253144
Horbiński T., Medyńska-Gulij B., 2017, Geovisualisation as a process of creating complementary visualisations: static two-dimensional, surface three-dimensional, and interactive, Geodesy & Cartography, 66, 1, 2017, 45-58, DOI: 10.1515/geocart-2017-0009
Smaczyński M., Medyńska-Gulij B., 2017, Low aerial imagery - an assessment of georeferencing errors and the potential for use in environmental inventory, Geodesy & Cartography; 66, 1, 2017, 89-104, DOI: 10.1515/geocart-2017-0005
Cybulski P., 2016, Desing Rules and Practices for Animated Maps Online, Journal Journal of Spatial Science 61/2: 461-471, DOI: 10.1080/14498596.2016.1147394
Lorek D., 2016, Multimedia integration of cartographic source materials for researching and presenting phenomena from economic history Geodesy and Cartography; 65/2:271-281, DOI: 10.1515/geocart-2016-0015
Medynska-Gulij B., Cybulski P., 2016, Spatio-temporal dependencies between hospital beds, physicians and health expenditure using visual variables and data classification in statistical table, Geodesy and Cartography, 65(1), 67-80. http://www.degruyter.com/view/j/geocart.2016.65.issue-1/geocart-2016-0002/geocart-2016-0002.xml.
Bielecka E., Medyńska-Gulij B., 2015, Zur Geodateninfrastruktur in Polen. Geodata Infrastructure in Poland, Kartographische Nachrichten, 65/4:201-208.
Medyńska-Gulij B., Dickmann F., Halik Ł., Wielebski Ł., 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten — Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten, j. Cartogr. Geogr. inf. 65, 323–329 DOI: 10.1007/BF03545469 - DOWNLOAD
Cybulski P., 2014, Presentation of spatio-temporal data in the context of information capacity and visual suggestiveness, Geodesy and Cartography; 63 (2), pp. 147-159
Medyńska-Gulij B., 2013, How the Black Line, Dash and Dot Created the Rules of Cartographic Design 400 Years Ago, The Cartographic Journal, 50/4:356-368, DOI: 10.1179/1743277413Y.0000000035
Medyńska-Gulij B., M. Myszczuk, 2012, TThe geovisualization window of the temporal and spatial variability for Volunteered Geographic Information System Geodesy and Cartography, 61:31-45, DOI: 10.2478/v10277-012-0020-y
Halik Ł., 2012, The analysis of selected point-symbol visual variables of the Augmented Reality system for smartphone-type mobile devices, Geodesy and Cartography, 61:19-30,
Medyńska-Gulij B., 2012, Pragmatische Kartographie in Google Maps API. Pragmatical Cartography in Google Maps API, j. Cartogr. Geogr. inf. 62, 250–255, DOI: 10.1007/BF03544493
Medyńska-Gulij B., 2010, Map compiling, map reading and cartographic design in "Pragmatic pyramid of thematic mapping", Quaestiones Geographicae, 29/1:57-63, DOI: 10.2478/v10117-010-0006-5
Medynska-Gulij B., 2008, Point Symbols: Investigating Principles and Originality in Cartographic Design, The Cartographic Journal, 45/1:62-67, DOI: 10.1179/000870408X276602
Medyńska-Gulij B., 2003, The effect of cartographic content on tourist map users, Cartography, 32:47-52, DOI:10.1080/00690805.2003.9714252.

Kadra

dr inż. Paweł Cybulski

dr inż. PAWEŁ CYBULSKI - adiunkt

pokój: 323; telefon: +48 61 829 6307; e-mail: p.cybulski@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2017: doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2017: inżynier geodezji i kartografii; 2013: magister geografii

Problematyka badawcza: wizualizacja czasowo-przestrzenna; dostrzeganie zmian przez użytkowników na mapach animowanych; generalizacja kartograficzna; geodezja inżynieryjna

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0002-5514-5720; SCOPUS ID: 56464176500 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate

Książki
 • Lorek D., Dickmann F., Medyńska-Gulij B., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., 2018, Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich ośrodków przemysłowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Bochum-Poznań. ISBN 978-83-7986-195-8
 • Cybulski P., 2017, Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzeganie zmian przez użytkownika mapy animowanej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-159-0
Artykuły
 • Cybulski P., Horbiński T., 2020, User Experience in Using Graphical User Interfaces of Web Maps ISPRS Int. J. Geo-Inf. 9, 412. DOI: 10.3390/ijgi9070412
 • Cybulski P., Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lorek D., Horbiński T., 2020, Spatial visualization of quantitative landscape changes in an industrial region between 1827 and 1883. Case study Katowice, southern Poland,Journal of Maps, 16(1). DOI: 10.1080/17445647.2020.1746416
 • Cybulski P., 2020, Spatial distance and cartographic background complexity in graduated point symbol map reading task, Cartography and Geographic Information Science, 47:3, 244-260. DOI:10.1080/15230406.2019.1702102.
 • Horbiński T., Cybulski P., Medyńska-Gulij B., 2020, Graphic design and placement of buttons in mobile map application, The Cartographic Journal. DOI:10.1080/00087041.2019.1631008
 • Cybulski P., Wielebski Ł., 2019, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal, 56, 2, 146-160. DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183. PDF
 • Medyńska-Gulij B., Lorek D., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., Dickmann F., 2019, Die kartographische Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung des Oberschlesischen Industriegebiets (Polen) und des Ruhrgebiets (Deutschland), KN - Journal of Cartography and Geographic Information. DOI: https://doi.org/10.1007/s42489-019-00018-y
 • Krassanakis, V., Cybulski, P., 2019, A review on eye movement analysis in map reading process: the status of the last decade, Geodesy & Cartography, 68, 1, 17-35, DOI:10.24425/gac.2019.126088. free PDF
 • Cybulski, P., Wyczałek, I. 2018, Metoda trygonometrczyna w pomiarach przemieszczeń mostowej przeprawy miejskiej sieci ciepłowniczej, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 27, 61-74, DOI: 10.21008/j.1897-4007.2018.27.05. free PDF
 • Cybulski P., 2018, Porównanie wyników zastosowania algorytmów generalizacji kartograficznej do uproszczenia linii brzegowej wybranych wód powierzchniowych z bazy BDOT10k, Badania Fizjograficzne, Seria A, 69, 35-44.
 • Horbiński T., Cybulski P., 2018, Similarities of global web mapping services functionality in the context of responsive web design, Geodesy & Cartography, 67, 2, 2018, 159-177, DOI: https://doi.org/10.24425/118707. free PDF
 • Cybulski P., Medyńska-Gulij B. 2018, Cartographic Redundancy in Reducing Change Blindness in Detecting Extreme Values in Spatio-Temporal Maps, ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (1), 8, DOI: 10.3390/ijgi7010008. free PDF
 • Cybulski P., 2016, Design rules and practices for animated maps online, Journal of Spatial Science 61 (2): 461-471, DOI: 10.1080/14498596.2016.1147394 PDF
 • Medyńska-Gulij B., Cybulski P., 2016, Spatio-temporal dependencies between hospital beds, physicians and health expenditure using visual variables and data classification in statistical table, Geodesy and Cartography. Volume 65: 67-80, DOI: 10.1515/geocart-2016-0002. free PDF
 • Cybulski P., 2014, Presentation of spatio-temporal data in the context of information capacity and visual suggestiveness, Geodesy and Cartography, Volume 63/2:147-159, DOI: 10.2478/geocart-2014-0011. free PDF
 • Cybulski P., 2014, Rotating Point Symbols on Animated Maps for the Presentation Quantitative Data, Kartographische Nachrichten, tom. 4, 198-203
 • Cybulski P., 2014, Prezentacja dynamiki stężenia fosforu całkowitego w jeziorach reperowych w Polsce w latach 2000-2008 za pomocą sygnatur animowanych, Badania Fizjograficzne, Seria A, 65: 85-94. DOI: 10.14746/bgf.2014.5.7 free PDF
 • Cybulski P., 2013, Długość trwania w animacjach czasowych typu frame-by-frame, Prace i studia kartograficzne, tom 4, 31-36
Konferencje:
 • Poznań - 13-14.04.2018, State of the Map Referat: Dokładność geomertyczna danych OSM w porównaniu z BDOT10k
 • Wrocław - 19-20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Referat: Mapy animowane w Internecie – teoria projektowania a dominująca praktyka
 • Waszyngton - 02.07.2017, 28th International Cartographic Conference Referat: Highlighting the spatio-temporal information on maps with dynamic variables
 • Poznań - 07.05.2016, Wiosna w geodezji i kartografii Referat: Pomiary odkształceń przeprawy mostowej CO przez Wartę
 • Wiedeń - 10-12.11.2015, ICA European Symposium on Cartography Referat: Visual Suggestiveness and Change Blindness in Dynamic Cartographic Visualizations
 • Lublin - 17-21.06.2015, Kongres Geografów Polskich Referat: Wyzwania i możliwości wizualizacji kartograficznej - projekty badawcze w Zakładzie Kartografi i Geomatyki
 • Toruń - 23-24.10.2014, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Referat: Wizualizacja dynamiki danych przestrzennych przy użyciu "rotacji" symboli punktowych
 • Poznań - 25-26.10.2012, XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Referat: Zmienne dynamiczne animacji kartograficznej na przykładzie prezentacji bezrobocia w województwie wielkopolskim
Nagrody:
 • 2013: II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z zakresu Kartografii i Geoinformacji

dr inż. Łukasz Halik

dr inż. ŁUKASZ HALIK - adiunkt

- wiceprzewodniczący Commission on Topographic Mapping, International Cartographic Association

- członek Grupy Roboczej przy Ministrze Cyfryzacji ds. rejestrów rozproszonych oraz blockchain - zespół ds. rynku nieruchomości

- członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

- członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Problemy Rynku Nieruchomości"


Znajdziesz mnie na ResearchGate

pokój: 330; telefon: +48 61 829 6246; e-mail: lhalik@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2014: Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2010: Magister Geografii w specjalności Geoinformacja

Problematyka badawcza: wizualizacja obiektów w systemie rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości; wykorzystanie urządzeń mobilnych w prezentowaniu obiektów świata realnego; metody kartograficznej prezentacji informacji w Internecie; zastosowanie geomatyki oraz technologii blockchain w gospodarce nieruchomościami

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0002-2537-0468; SCOPUS ID: 57189045810 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate

Książki
 • HALIK Ł., 2014, Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości, UAM, Poznań S. 181.
Artykuły
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Halik D., Dickmann F., 2020, Time, Spatial, and Descriptive Features of Pedestrian Tracks on Set of Visualizations, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(6), 348. DOI: 10.3390/ijgi9060348
 • Medyńska-Gulij B., Wielebski Ł., Halik Ł., Smaczyński M., 2020, Complexity Level of People Gathering Presentation on an Animated Map—Objective Effectiveness Versus Expert Opinion, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(2), 117. DOI: 10.3390/ijgi9020117
 • HALIK Ł., 2019, Analysis of County Geoportals in Terms of Opportunities to Purchase Data of the Register of Real Estate Prices and Values Online, Real Estate Management and Valuation, 27(1):69-78 DOI:
 • HALIK Ł., 2018, Challenges in converting Polish topographic database of built-up areas into 3D virtual reality geovisualization,,The Cartographic Journal; 55(4), 391-399, DOI: 10.1080/00087041.2018.1541204
 • HALIK Ł., Smaczyński M., 2018, Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low aerial images., Pure and Applied Geophysics, 175, 9, 3209-3221. link
 • HALIK Ł., 2018, Information and Communication Systems Used for Keeping the Register of Real Estate Prices and Values (RREPV) in Poland, Real Estate Management and Valuation, 26(4):43-51 DOI: 10.2478/remav-2018-0035
 • HALIK Ł., 2018, Portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości - https://maparciwn.pl, Problemy rynku nieruchomości, 50:43-47
 • HALIK Ł., Medyńska-Gulij B., 2017, The differentiation of point symbols using selected visual variables in the mobile augmented reality system,
  The Cartographic Journal, 54, 2, 147-156, DOI: 10.1080/00087041.2016.1253144 (w druku).
 • HALIK Ł., 2016, Zastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych, Problemy rynku nieruchomości, 46:76-87 free PDF
 • HALIK Ł. Medyńska-Gulij B., 2016, Geoportale szczebla krajowego jako potencjalne źródło informacji o nieruchomościach - web SIP, Problemy rynku nieruchomości, 45:61-71. free PDF
 • HALIK Ł., 2015, Stopień znajomości i wykorzystania systemów informacji przestrzennej (SIP) przez rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego, Problemy rynku nieruchomości, 44:84-93. free PDF
 • HALIK Ł., Lorek D., Medyńska-Gulij B.,2015, Kartowanie terenowe w technologi GPS-GIS, Badania Fizjograficzne, 66A:95-104.
 • HALIK Ł., Tanaś J., 2015, Dostępność usług rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego, Problemy rynku nieruchomości, 43:86-97.
 • Medyńska-Gulij B., Dickmann F., HALIK Ł., Wielebski Ł., 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329.
 • HALIK Ł., 2012,The analysis of selected point-symbol visual variables of the Augmented Reality system for smartphone-type mobile devices, Geodesy and Cartography, 61:19-30.
 • HALIK Ł., 2012,Wykorzystanie mobilnego systemu rozszerzonej rzeczywistości w robotach geodezyjnych - wywiad terenowy, Geodeta - Magazyn Geoinformacyjny, 209:20-25. free PDF
 • HALIK Ł., 2012,Dokładność prezentacji i zakres informacji na mapach katastralnych z XIX w. oraz na współczesnej mapie ewidencyjnej - na przykładzie historii jednej parceli w Tarnowie Podgórnym, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, 3:113-119.
 • HALIK Ł., 2011, Zastosowanie Google Maps API do multimedialnej wizualizacji informacji o obiektach przestrzennych w Internecie. Badania Fizjograficzne, 61:27-35.
 • HALIK Ł., Medyńska-Gulij B., 2008, Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego i techniki GPS. [W:]Problemy ekologii krajobrazu, PAEK, 22:32-45.
Opracowania Kartograficzne
Konferencje
 • Warszawa - 06.12.2018, Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami
  Referat: "Mapa RCiWN" (https://maparciwn.pl) - portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości
 • Poznań - 14.11.2018, GISday 2018
  Referat: Wizualizacja geoinformacji czyli nowe technologie w kartografii i geomatyce
 • Bydgoszcz - 18-19.10.2018, Nieruchomości w przestrzeni 4
  Referat: Portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości - maparciwn.pl
 • Poznań - 13.04.2018, OpenStreetMap - State of the Map
  Referat: Potencjał OSM w tworzeniu wizualizacji typu wirtualna rzeczywistość
 • Wrocław - 19-20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Geowizualizacja rzeźby terenu i jej zmian w czasie w systemie wirtualnej rzeczywistości
 • Waszyngton (USA) - 02-07.07.2017, International Cartographic Conference 2017
  Referat: Visualizing changes in land use over time in a virtual reality system
 • Poznań - 27-28.10.2016, Nieruchomości w przestrzeni 2
  Referat: Zastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych
 • Poznań - 07.05.2016, Wiosna w geodezji i kartografii
  Referat: Możliwości zastosowania darmowych danych oferowanych przez GUGiK w związku z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Wiedeń (Austria) - 10-12.11.2015, ICA European Symposium on Cartography
  Referat: The Cartographic Visualizations of the Population Movements during Mass Events with the Use of Drone (UAV)
 • Wiedeń (Austria) - 10-12.11.2015, ICA European Symposium on Cartography
  Referat: The Multiperspective Visualisation of the Spatial Behaviour of Smartphone Users Presentation
 • Toruń - 23-24.10.2014, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Różnorodność znaków punktowych w kontekście wybranych zmiennych wizualnych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości
 • Drezno (Niemcy) - 25-30.08.2013, XXVI Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna
  Referat: The perception of information conveyed by graphic variables building point signatures in the Augmented Reality system on mobile devices
 • Poznań - 25-26.10.2012, XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Wykorzystanie mobilnego systemu rozszerzonej rzeczywistości w robotach geodezyjnych - wywiad terenowy
 • Hanower (Niemcy) - 9-11.10.2012, konferencja naukowa INTERGEO - 60.Deutscher Kartographentag
  Poster: The perception of visual variables in Augmented Reality on smartphone type mobile devices
 • Humań (Ukraina) - 26-27.04.2012, konferencja naukowa "Inter- dyscyplinarność jako metodologia nauk humanistycznych: język, edukacja, kultura"
  Referat: Wykorzystanie urządzeń mobilnych z systemem Rozszerzonej Rzeczywistości w procesie edukacyjnym
 • Sandomierz - 18-19.04.2012, konferenca naukowa "M@py w sieci. Kartograficzna wizualizacja przestrzeni miejskiej"
  Referat: Symbolizacja obiektów przestrzeni miejskiej w smartfonach z przeglądarkami Rozszerzonej Rzeczywistości
 • Wiedeń (Austria) - 21-23.11.2011, 8th Symposium on Location Based Services
  Referat/Artykuł: The Point Object Symbology in Augmented Reality on Mobile Devices
 • Drezno (Niemcy) - 14.10.2011, Reliefdarstellung gestern und heute. Kolloquium anlässlich des 200. Todestages von Johann Georg Lehmann (1765 - 1811)
  Poster: The point signatures of relief in a variety of perspectives on Augmented Reality on smartphones
 • Poznań - 15-17.09.2011, Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii "Przestrzeń na dawnych mapach"
  Referat: "Historia jednej parceli w odniesieniu do dokładności prezentacji i zakresu informacji katastralnej"
 • Zakopane, 29.09-01.10.2010, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "M@py w sieci - sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych",
  Referat: "Internetowa mapa zabytków oparta na Google Maps API"
 • Poznań, 18-20.09.2008, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy środowiska przyrodniczego miast i terenów poprzemysłowych"- współorganizacja
  Referat: "Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego i techniki GPS"
Nagrody
Szkolenia, Warsztaty, Kursy, Staże
 • Hel, 02-06.10.2017, szkolenie: Programowanie w QGIS za pomocą Pythona,
 • Warszawa, 13-14.10.2016, szkolenie: Statystyki i reklamy w Unity,
 • Warszawa, 18-20.07.2016, szkolenie: Unity - wirtualny spacer,
 • Warszawa, 20-22.06.2016, szkolenie: Unity - wizualizacja produktu,
 • Warszawa, 13-17.06.2016, szkolenie: Unity - moduł I i II,
 • Warszawa, 23.11.2015, szkolenie: "Procedury i czynności geodezyjne i administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości", Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie,
 • Poznań, 16.10.2015, szkolenie: "Standard KSWS 'Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych'", Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego,
 • Kalisz, 16.04.2015, szkolenie: "Związane z pomiarami GNSS oraz zagadnieniami pokrewnymi a także DRON-y w geodezji", Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu,
 • Poznań, 15.04-15.07.2014, staż: Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, Dział Kontroli,
 • Humań (Ukraina), 27.04-06.05.2012, wyjazd badawczy w ramach międzynarodowego projektu naukowego: "EURO 2012 Polska-Ukraina. Sport, kultura, społeczeństwo",
 • Poznań, 28.09-02.10.2011, kurs: "Podstawy e-learningu" w ramach projektu: "Unikatowy + Absolwent = Możliwości",
 • Poznań, 30.07-30.11.2010, staż absolwencki: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, Dział unacześnienia Wielkoskalowej Mapy Numerycznej,
 • Zakopane, 29.09-01.10.2010, warsztaty: "Quantum GIS w procesie przygotowywania map cyfrowych",
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "M@py w sieci - sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych",
 • Portsmouth (Wielka Brytania), 01.10.2009-20.02.2010, kursy: "Spatial Data Acquisition" oraz "Database Management Systems",
 • Portsmouth (Wielka Brytania), 01.10-21-11.2009, szkolenie: "English for Academic Purposes"
 • Jeziory, 2-4.04.2009, warsztaty specjalistyczne GIS: "Technologie GIS i GPS w badaniach środowiska przyrodniczego",
Stypendia
 • Stypendium International Cartographic Association for young scientists or professionals - Participation in the bi-annual International Cartographic Conference (ICC 2019 Tokyo),
 • Stypendysta programu: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów studiujących na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski" Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Stypendium projakościowe 2012/2013 - przyznawane 30% najlepszych studentów,
 • Stypendium programu Erasmus na University of Portsmouth w Wielkiej Brytanii. (wrzesień 2009 - luty 2010),
 • Stypendium pomostowe 2005/2006 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacyjna Przedsiębiorczość.

dr Dariusz Lorek

dr DARIUSZ LOREK - adiunkt

pokój: 333; telefon: +48 61 829 6249; e-mail: kubal@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2011: Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2007: Magister geografii

Problematyka badawcza: Mapy topograficzne z XVIII/XIX wieku dla obszaru wielkopolski; potencjał informacyjny Urmesstischblätter; tworzenie baz danych na podstawie dawnych map topograficznych

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0001-6564-3750; SCOPUS ID: 57192933263 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate

Książki
 • Lorek D., 2011, Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822-33 z terenu Wielkopolski, Zakład Graficzny UAM, Poznań: 132
Artykuły
 • Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2020, Scope of information in the legends of topographical maps in the nineteenth century - Urmesstischblätter, The Cartographic Journal, 57:2, 113-129, DOI: 10.1080/00087041.2018.1547471
 • Cybulski P., Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lorek D., Horbiński T., 2020, Spatial visualization of quantitative landscape changes in an industrial region between 1827 and 1883. Case study Katowice, southern Poland,Journal of Maps, 16(1). DOI: 10.1080/17445647.2020.1746416
 • Horbiński T., Lorek D., 2020, The use of Leaflet and GeoJSON for creating the interactive web map of the preindustrial state of the natural environment, Journal of Spatial Science. DOI: 10.1080/14498596.2020.1713237
 • Medyńska-Gulij B., Lorek D., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., Dickmann F., 2019, Die kartographische Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung des Oberschlesischen Industriegebiets (Polen) und des Ruhrgebiets (Deutschland), KN - Journal of Cartography and Geographic Information. DOI: https://doi.org/10.1007/s42489-019-00018-y
 • Lorek D., 2018, Plan Pleszewa z XIX wieku – wizualizacja tematyczna, Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna R. VIII (A68): 47-60.
 • Lorek D., 2017, Ocena doboru metod implementacji XIX-wiecznych map topograficznych do współczesnego układu współrzędnych w aplikacji QGIS, Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna R. VIII (A68): 47-60.
 • Lorek D., 2016, Multimedia integration of cartographic source materials for researching and presenting phenomena from economic history Geodesy and Cartography; 65/2:271-281, DOI: 10.1515/geocart-2016-0015
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J., Wielebski Ł., Lorek D., 2016, Zróżnicowanie hipsometryczne PN "Bory Tucholskie", [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego Bory Tucholskie, A. Choiński, M. Kochanowska, W. Marszelewski (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 43-52, ISBN 978-83-935112-9-7.
 • Halik Ł., Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2015, Kartowanie terenowe w technologii GPS-GIS, Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna R. V (A66): 95-104.
 • Lorek D., 2014, Twierdza Poznań - kartograficzne ślady przemian, Architektura Krajobrazu, Krajobraz Forteczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, Nr 2/2014: 62-77.
 • Lorek D., 2014, Kartograficzny obraz Poznania w okresie zaborów, [W:] Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, Z dziejów kartografii tom XVIII, Redakcja Beaty Konopskiej i Jerzego Ostrowskiego, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa: 169-180, ISBN: 978-83-86062-18-8, ISBN: 978-83-60024-19-5.
 • Lorek D., 2014, Kartograficzny zapis przestrzeni historycznej w korelacji ze źródłami pisanymi, Badania Fizjograficzne R. IV SERIA A (A65) / 2014, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 205-214.
 • Lorek D., 2013, Fortyfikacje Poznania jako determinanta rozwoju miasta i ich obraz na dawnych planach, [W:] Z Dziejów Kartografii, T. XVII, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński, IHN Warszawa: 271-284, ISSN 0138-0850.
 • Lorek D., 2012, Die Verwendung der Geoinformations-Technologie in Forschungen zur Landschaftsveränderung aufgrund von topographischen Landkarten Preußens des 19. Jahrhunderts, [In:] 15. Kartographiehistorisches Colloquium, red. K. Brunner, T. Horst, Kirschbaum -Verlag, Bonn: 159-163
 • Lorek D., 2012, Nazwy własne na dawnych mapach - na podstawie wybranych miejscowości w dolinie Warty, [W:] Turystyka i Rekreacja, studia i prace, Uwarunkowania i planu rozwoju turystyki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 202-210
 • Lorek D., 2012, Informacja topograficzna na Urmesstischblätter a objaśnienia w legendzie, [W:] Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, Warszawa: 55-61
 • Lorek D., 2011, Mapa topograficzna Urmesstischblätter z lat 1828-1832 jako Ľródło informacji o przestrzeni miejskiej w Wielkopolsce, [W:] Dawna kartografia miast, Z dziejów kartografii tom XV, Redakcja Jerzy Ostrowski i Paweł Weszpiński, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa: 411-420
 • Lorek D., 2011, Zakres informacji geograficznej i nazewniczej o obszarze Wielkopolski w Atlasie Orteliusa, [W:] Od atlasu do kolekcji w 440 rocznicę I wydania Atlasu Abrahama Orteliusa, Ostrowski J., Skrycki R. (red.) Z dziejów kartografii, tom XVI, Wydawnictwo IHN PAN, Warszawa : 77-83.
 • Lorek D., 2009, Kartograficzny obraz stanu przedindustrialnego na przykładzie wybranych miast Wielkopolski, [W:] Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Bródka S., Markuszewska I. (red.). Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXII, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Poznań : 183-188,
 • Lorek D., 2009, Prezentacja rzeĽby terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego metodą kreskową na mapach z 1830 roku, [W:] Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.), Poznań, Jeziory: 253-263,
 • Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2008, Pruskie mapy topograficzne dla Wielkopolski do 1803 roku, Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią, Seria A _ Geografia Fizyczna, t.59/2008: 29-42.
 • Lorek D., 2007, Stan i zagospodarowanie zieleni miejskiej w zachodnim klinie Poznania jako podstawa wytyczenia szlaku turystycznego. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.58/2007: 31-46.

dr inż. Łukasz Wielebski

dr inż. ŁUKASZ WIELEBSKI - adiunkt

pokój: 323; telefon: +48 61 829 6307; e-mail: lukwiel@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2017: Inżynier geodezji i kartografii; 2015: Doktor Nauk o Ziemi w zakresie Geografii; 2011: Magister geografii w specjalności geoinformacja

Problematyka badawcza: geowizualizacja czasu i przestrzeni na potrzeby służb ratowniczych; efektywność metod prezentacji kartograficznej; ocena przydatności metod wizualizacji pod kątem ich funkcjonalności w określonych zastosowaniach; optymalizacja przekazu graficznego map tworzonych na potrzeby podmiotów decyzyjnych

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0003-2923-7530; SCOPUS ID: 22434014700; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate

Publikacje
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Halik D., Dickmann F., 2020, Time, Spatial, and Descriptive Features of Pedestrian Tracks on Set of Visualizations, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(6), 348. DOI: 10.3390/ijgi9060348
 • Cybulski P., Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lorek D., Horbiński T., 2020, Spatial visualization of quantitative landscape changes in an industrial region between 1827 and 1883. Case study Katowice, southern Poland,Journal of Maps, 16(1). DOI: 10.1080/17445647.2020.1746416
 • Medyńska-Gulij B., Wielebski Ł., Halik Ł., Smaczyński M., 2020, Complexity Level of People Gathering Presentation on an Animated Map—Objective Effectiveness Versus Expert Opinion, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(2), 117. DOI: 10.3390/ijgi9020117
 • Cybulski P., Wielebski Ł., 2019, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal, 56, 2, 146-160. DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183. PDF
 • Medyńska-Gulij B., Lorek D., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., Dickmann F., 2019, Die kartographische Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung des Oberschlesischen Industriegebiets (Polen) und des Ruhrgebiets (Deutschland), KN - Journal of Cartography and Geographic Information. DOI: 10.1007/s42489-019-00018-y
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2019, Graphically supported evaluation of mapping techniques used in presenting spatial accessibility, Cartography and Geographic Information Science, 46:4, 311-333, DOI: 10.1080/15230406.2018.1479311
 • WIELEBSKI Ł., 2017, Geowizualizacja wpływu czasów wschodu i zachodu Słońca na godziny dyżurowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna, A68: 235-246.
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J., WIELEBSKI Ł., Lorek D., 2016, Zróżnicowanie hipsometryczne PN „Bory Tucholskie”, [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (red. Choiński A., Kochanowska M., Marszelewski W.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 43-52.
 • Medynska-Gulij B., F. Dickmann, Ł. Halik, Ł. WIELEBSKI, 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329.
 • WIELEBSKI Ł., 2015, Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 135.
 • WIELEBSKI Ł., 2014, Mapping tecniques of spatio-temporal relatioships for a centric road network model, Kartographische Nachrichten, 64 (5): 269-276.
 • WIELEBSKI Ł., Medyńska-Gulij B., 2013, Cartographic visualization of fire hydrants accessibility for the purpose of decision making, [W:] Geodesy and Cartography, 62 (2): 183-198.
 • WIELEBSKI Ł., 2013, Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej dla służb ratowniczych, [W:] Pragmatyka w kartografii, Prace i studia kartograficzne, tom 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 151-162.
 • WIELEBSKI Ł., 2012, Dostępność czasowa sieci drogowej gminy Rokietnica dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie modelu sieciowego, Badania Fizjograficzne, 63:167-186.
 • WIELEBSKI Ł., Medyńska-Gulij B., Lis M., 2012, Wizualizacja wymiernych i plastycznych cech rzeźby na podstawie numerycznego modelu terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, Badania Fizjograficzne, 63:187-208.
Konferencje
 • Wrocław - 19–20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki”,
  Referat: Filmowa prezentacja kartograficzna przestrzennych aspektów działania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • Waszyngton (USA) - 02-07.07.2017, 28th International Cartographic Conference,
  Referat: Visualization of stable and mobile objects at mass events recorded with UAVs.
 • Wiedeń (Austria) - 10-12.11.2015,
  Referat: The graphical attractiveness and perceived effectiveness of cartographic presentations of spatio-temporal accessibility.
 • Toruń - 23-24.10.2014, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Poster: Efektywność i atrakcyjność graficzna metod prezentacji dostępności przestrzennej.
 • Drezno (Niemcy) - 25-30.10.2013, 26th International Cartpgraphic Conference
  Poster: Cartographic visualization of the spatial location of external hydrants for the fire brigade purposes.
 • Poznań - 25-26.10.2012, XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Wizualizacja kartograficzna zależności czasowo-przestrzennych.
 • Hanower (Niemcy) - 9-11.10.2012, konferencja naukowa INTERGEO - 60.Deutscher Kartographentag
  Poster: Kartographische Visualisierung der zeitlichen Zugänglichkeit des Straßennetzes für die Rettungsdienste.
 • Drezno (Niemcy)- 14.10.2011, Reliefdarstellung gestern und heute. Kolloquium anlässlich des 200. Todestages von Johann Georg Lehmann (1765 - 1811)
  Poster: Visualisierung messbarer und "plastischer" Eigenschaften des jungglazialen Reliefs auf der Grundlage von Digitalen Geländemodellen (DTM).
Nagrody
 • II miejsce w III ogólnopolskim konkursie prac magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji dla studentów wyższych uczelni na rok 2011.
  Temat pracy: "Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej sieci drogowej dla działań ratowniczych (na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rokietnica przy wykorzystaniu aplikacji ArcGIS z rozszerzeniem Network Analyst)"

dr inż. Maciej Smaczyński

dr inż. MACIEJ SMACZYŃSKI

pokój: 323; telefon: +48 61 829 6307; e-mail: maciej.smaczynski@amu.edu.pl

Wykształcenie: 2016: Magister geografii; 2018: Inżynier Geodezji i Kartografii; 2019: Doktor Nauk o Ziemi

Problematyka badawcza: Algorytm pozyskiwania danych przestrzennych z wykorzystaniem UAV; Technologia UAV w monitoringu ciągów komunikacyjnych i obiektów inżynierskich; Geodezja satelitarna i inżynieryjna; Geodezyjny monitoring przemieszczeń i odkształceń konstrukcji inżynierskich

Znajdź mnie na: ORCID iD iconORCID: 0000-0002-8569-6013; SCOPUS ID: 57203945268 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate

Publikacje
 • Medyńska-Gulij B., Wielebski Ł., Halik Ł., Smaczyński M., 2020, Complexity Level of People Gathering Presentation on an Animated Map—Objective Effectiveness Versus Expert Opinion, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(2), 117. DOI: 10.3390/ijgi9020117
 • Halik, SMACZYŃSKI, 2017 - Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low-level aerial imagery. Pure and Applied Geophysics, Published online. DOI: 10.1007/s00024-017-1755-z
 • SMACZYŃSKI, 2017 - Porównanie procesu kartowania elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem technologii GPS i UAV. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.68/2017: 159-172.
 • SMACZYŃSKI, Medyńska-Gulij, 2017 - Low aerial imagery – an assessment of georeferencing errors and the potential for use in environmental inventory. Geodesy and Cartography, Vol. 66, No 1: 89-104. DOI: 10.1515/geocart-2017-0005
 • SMACZYŃSKI, 2016 - Pozyskiwanie danych przestrzennych do rejestracji wydarzenia o charakterze masowym z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.67/2016: 195-203.
 • SMACZYŃSKI, 2015 - Wizualizacja dynamiki zmian liczby uczestników imprezy masowej z wykorzystaniem dronów. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.66/2015: 157-172.
 • Bakowski, Caputa, Galoch, Karpiński, Simińska, SMACZYŃSKI, Urbanek, Walczak, 2013, Propozycja uogólnionej legendy dokumentacji jaskiń na potrzeby badań Sekcji Speleologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. W: Geoforum, red. Andrzej Kostrzewski, Tom 1: 97-102, ISBN 978-83-63400-57-6
Konferencje
 • Poznań - 21.04.2018, "Wiosna w Geodezji i Kartografii" pt. "Technika GPS/RTK w dwadzieścia lat później” Referat: Porównanie pomiaru metodą GNSS i biegunową w aspekcie błędu pomiaru punktu.
 • Wrocław - 19-20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Referat: Kartometryczne zobrazowania z niskiego pułapu lotniczego jako materiał do celów aktualizacji treści map wielkoskalowych w zakresie obiektów infrastruktury drogowej.
 • Swieradów-Zdrój - 8-10.06.2016, 23rd Cartographic School - Applications of UAVs in Geosciences Poster: UAV Technology in Data Acquisition and The Cartographic Visualisation of the Population Movements During Mass Event.
Nagrody
 • 2016: I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z Zakresu Kartografii i Geoinformacji.

Dydaktyka

Nagrodzone Prace Magisterskie opiekun prof. Beata Medyńska-Gulij

2018
Marcin Spiralski: Wirtualne wejście na Pik Młodzieży w Kazachstanie w wirtualnej rzeczywistości na smartfony - II miejsce na X Ogólnopolskim Konkursie na prace dyplomowe z kartografii, geoinformacji i geomatyki

2017
Dominik Winiecki: Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej powiatu szamotulskiego - III miejsce na IX Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii, geoinformacji i geomatyki 2017

2016
Maciej Smaczyński: Technologia UAV w pozyskiwaniu danych i wizualizacji imprezy masowej - I miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2016
Tymoteusz Horbiński: Geowizualizacja wydobycia kruszywa naturalnego w powiecie gnieźnieńskim w latach 2005 - 2015 - III miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2016

2015
Ewa Nowakowska: Baza Danych Ogólnogeograficznych jako podstawa wizualizacji tematycznej powiatu konińskiego - Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2015
Klaudia Gapińska: Wizualizacja zmian areału lasu w Nadleśnictwie Kaczory na podstawie źródeł kartograficznych w latach 1935-2000 - Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2015

2014
Marcin Klecha: Multimedialna wizualizacja barokowej przestrzeni miejskiej Rydzyny w trzecim wymiarze - II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2014; oraz nagroda specjalna Stowarzeszenia Kartografów Polskich
Kamil Jawgiel: Geowizualizacja danych VGI i profesjonalnych na przykładzie pomiarów odoru w Tarragonie (Hiszpania) - II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2014

2013
Paweł Cybulski: Zmienne dynamiczne w animacjach kartograficznych na przykładzie bezrobocia w województwie wielkopolskim - II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2013
Paulina Pietkiewicz: Multimedialny serwis centralnego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU odcinek centralny) II miejsce w XI edycji Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską

2012
Sylwia Turowska: Wizualizacja kartograficzna szlaków turystycznych Gminy Ślesin w Google Maps Api - Nagroda specjalna Ministra Sportu i Rekreacji w konkursie na prace magisterskie TERAZ POLSKA

2011
Tomasz Szczepanek: Geowizualizacja zabudowy miejskiej zgodnie ze standardem CityGML na przykładzie "Wirtualnej Mosiny" - II miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Łukasz Wielebski: Dostępność czasowa sieci drogowej Gminy Rokietnica dla działań Ochotniczych Straży Pożarnych - drugie miejsce w II ogólnopolskim konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2011

2010
Łukasz Halik: Multimedialna wizualizacja obiektów w Google Maps API na przykładzie "Mapy Zabytków Powiatu Poznańskiego" (Mapa Zabytków Powiatu Poznańskiego)
- I miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Zofia Sarnowska: Interaktywna prezentacja kartograficzna produktu agroturystycznego na przykładzie mapy powiatu poznańskiego (Gospodarstwa Agroturystycze Powiatu Poznańskiego)
- II miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Alicja Włodarz: Wykorzystanie Systemów Informacji o Terenie do budowy bazy danych obiektów danych ogrodów dendrologicznych
- II miejsce w II Ogólnopolskim konkursie z kartografii i geoinformacji w 2010

2009
Dawid Pyrdal: Koncepcja mapy potencjalnych miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych
- III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie z kartografii w 2009

2007
Marcin Kantanista: Pedosfera Wielkopolskiego Parku Narodowego
- I miejsce w konkursie na poster - V Ogólnopolska Konferencja "Wiosna w geodezji i kartografii"
Krzysztof Kuśnierek: Kartograficzna prezentacja ochrony przyrody na dynamicznych mapach internetowych na przykładzie "Mapy ochrony przyrody województwa wielkopolskiego"
- I miejsce w konkursie na prace magisterskie Wojewody Wielkopolskiego

Tematy Prac Magisterskich na kierunku Kartografia i Geomatyka

promotor: prof. Beata Medyńska-Gulij


1. Multimedialna rekonstrukcja krajobrazu wybranej jednostki geograficznej

2. Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej powiatu lub gminy

3. Technologia UAV (drony) w pozyskiwaniu danych i wizualizacji obiektu x lub zjawiska y

4. Multimedialna wizualizacja przestrzeni miejskiej w trzecim wymiarze

5. Wizualizacja kartograficzna szlaków turystycznych w gminie x

6. Multimedialny serwis atrakcji turystycznych lub zabytków na smartfony

7. Wizualizacja obiektów lub krajobrazu w wirtualnej rzeczywistości

8. Wizualizacja kartograficzna zmian użytkowania terenu w gminie x

9. Mapy animowane zjawisk ekstremalnych

10. Geowizualizacja dostępności przestrzennej i czasowej

oraz wiele innych tematów zgodnie z zainteresowaniami magistrantki/ magistrantaTematy Prac Inżynierskich na kierunku Geodezja i Kartografia

promotor: dr Dariusz Lorek

1. Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowania map podmiotów
gospodarczych

2. Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowania map turystycznych

3. Kartowanie terenowe jako pozyskiwanie danych tematycznych dla baz urzędowych

4. Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa aktualizacji stanu środowiska

5. Wykorzystanie topograficznych baz danych w inwentaryzacji wybranych elementów
środowiska przyrodniczego


promotor: dr inż. Łukasz Halik

1. Interaktywna internetowa mapa tematyczna wybranego obszaru

2. Geowizualizacji 3D wybranych obiektów zabytkowych/przyrodniczych ze zdjęć naziemnych

3. Systemy informacji przestrzennej – tworzenie, analizy przestrzenne
i bazodanowe


promotor: dr inż. Paweł Cybulski

1. Pomiar elementów skrajni kolejowej i toku szynowego

2. Pomiary skręcenia i pionowości wież, masztów i kominów

3. Pomiary pionowości ścian budynków zabytkowych

4. Badanie przemieszczeń poziomych i pionowych konstrukcji mostowych

5. Geodezyjne wyznaczanie osiadania budynków

GEODEZJA i KARTOGRAFIA - siedem semestrów, studia pierwszego stopnia inżynierskie.

Program studiów został dopasowany do Rozporządzenia Ministra Admnistracji i Cyfryzacji z dnia 31.01.2014 roku w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii: zakres 1,2,3,6

INFOFILM
Program Studiów
  I semestr
 • Odwzorowania kartograficzne
 • Matematyka
 • Najnowsze technologie w geodezji i kartografii
 • Grafika inżynierska i rysunek techniczny
 • Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne w geodezji i kartografii
 • Podstawy geodezji I
 • Zasady wykonywania prac topograficznych
  II semestr
 • Podstawy geodezji II
 • Mapoznawstwo i geoportale
 • Rachunek wyrównawczy
 • Ćwiczenia terenowe z podstaw geodezji
 • Oprogramowanie geodezyjne
 • Podstawy systemów informacji przestrzennej
 • Podstawy astronomii
 • Instrumentoznawstwo geodezyjne
  III semestr
 • Ewidencja gruntów i budynków - kataster
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
 • Standardowe kartograficzne opracowania tematyczne
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Epokowe odkrycia i dzieła w kartografii i geodezji
 • Podstawy programowania
 • Podstawy informatyki w geodezji i kartografii
  IV semestr
 • Waloryzacja środowiska przyrodniczego
 • Kartowanie terenowe w technologii GIS i GPS (4 dni po 8h)
 • Mapa zasadnicza
 • Teledetekcja
 • Wprowadzenie do technologii bezzałgowych systemów lotniczych (drony)
 • Ćwiczenia terenowe - Waloryzacja środowiska przyrodniczego
 • Ćwiczenia terenowe - Pomiary szczegółowe
 • Praktyka zawodowa
 • Bazy i rejestry danych przestrzennych
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Infrastruktura Informacji Przestrzennej
 • Planowanie przestrzenne
  V semestr
 • Geodezja inżynieryjna
 • Teledetekcja
 • Seminarium dyplomowe
 • Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Budownictwo
 • Eksploracja baz danych przestrzennych
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Zasady generalizacji kartograficznej
  VI semestr
 • Systemy i usługi w ramach Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
 • Geodezja satelitarna i grawimetria
 • Seminarium dyplomowe
 • Laboratorium dyplomowe
 • Ćwiczenia terenowe - Geodezja inżynieryjna i satelitarna
 • Mediacje w geodezji
 • Fotogrametria
 • Kartografia animowana
 • Projektowanie urbanistyczne
  VII semestr
 • Laboratorium dyplomowe
 • Seminarium dyplomowe i złożenie pracy dyplomowej
 • Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • EGZAMIN INŻYNIERSKI

KARTOGRAFIA I GEOMATYKA studia 3-semestralne magisterskie w trybie stacjonarnym

Ważne terminy

3-13 lutego - termin rejestracji i składania dokumentów
13 lutego - ostateczny termin opłaty rekrutacyjnej
18 lutego - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - 9:00, sala 316, Collegium Geographicum
24 lutego 2020 - Rozpoczęcie zajęć

UWAGA!
Kandydat przed złożeniem dokumentów musi posiadać tytuł inżyniera

Program Studiów
  I semestr
 • Kartograficzna metoda badań oraz proces geomatyczny
 • Projektowanie i produkcja map
 • Statystyczne i graficzne podstawy geowizualizacji
 • Teorie obliczeniowe w geomatyce
 • Język obcy
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie
 • Transformacje źródeł kartograficznych
 • Web-Geowizualizacja 3D
 • Ćwiczenia terenowe z Geomatyki (3 dni po 8 h)
 • Projektowanie responsywnych map internetowych
 • Modelowanie 3D
 • Technologia bezzałogowych statków latających (UAV)
  II semestr
 • Projektowanie map internetowych
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
 • Zaawansowane metody pomiarów GNSS
 • Język obcy
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie
 • Geoanimacja
 • Skanowanie laserowe – ALS, TLS, LiDAR
 • Kartowanie sozologiczne i hydrograficzne
  III semestr
 • Nauki o Ziemii - teorie i technologie
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie i złożenie pracy dyplomowej
 • Użyteczność i efektywność produktów kartograficznych
 • Geodezyjne i kartograficzne dane IIP w Polsce oraz Unii Europejskiej
 • Etyka zawodowa w kartografii i geomatyce
 • Programowanie w C#
 • EGZAMIN MAGISTERSKI
  Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną
 • Charakterystyka odwzorowań kartograficznych stosowanych w Polsce
 • Mapy i bazy topograficzne
 • Kartowanie komponentów środowiska przyrodniczego w technologii GiS i GPS
 • Zasady opracowania, zasób i treść mapy zasadniczej
 • Globalne systemy nawigacji satelitarnej
 • Mapy i bazy tematyczne, urzędowe w Polsce
 • Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce - charakterystyka, zadania i podstawy prawne
 • Metody mapowania danych statystycznych
 • Reguły projektowania map
 • Geoportal – cele, zakres informacyjny, możliwości użytkowania, hierarchiczność treści i formy mapy
 • Klasyfikacja map
 • Generalizacja kartograficzna
 • Kartografia internetowa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szkoła Nauk Przyrodniczych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Zakład Kartografii i Geomatyki

Tel.: 0048 618296239, 0048 8296246

Adres: Collegium Geographicum, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, Polska

Zakład Kartografii i Geomatyki - 2020