logo

Dr. Lukasz Wielebski

Assistant Professor

phone: +48 61 829 6307
e-mail: lukwiel@amu.edu.pl

2015 - Assistant Professor,
2017 - Engineer of Geodesy and Cartography 2015 - PhD degree, cartography/geography,
2011 - Master's degree, geography specialization geoinformation,

Major research interests:
Geovisualization of time and space for the needs of emergency services,
Effectiveness of cartographic presentation methods, assessment of the usefulness of cartographic visualization methods in terms of their functionality in specific applications,
Optimization of graphics of maps created for the needs of decision-makers.

PUBLICATIONS:

 • WIELEBSKI Ł., 2017, Geowizualizacja wpływu czasów wschodu i zachodu Słońca na godziny dyżurowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna, A68: 235-246.
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J., WIELEBSKI Ł., Lorek D., 2016, Zróżnicowanie hipsometryczne PN „Bory Tucholskie”, [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (red. Choiński A., Kochanowska M., Marszelewski W.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 43-52.
 • Medynska-Gulij B., F. Dickmann, Ł. Halik, Ł. WIELEBSKI, 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329.
 • WIELEBSKI Ł., 2015, Wizualizacja kartograficzna dostępno¶ci przestrzennej w modelu monocentrycznym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 135 (Book in Polish with summary in English)
 • WIELEBSKI Ł., 2014, Mapping tecniques of spatio-temporal relatioships for a centric road network model, Kartographische Nachrichten, 64/5: 269-276.
 • WIELEBSKI Ł., Medyńska-Gulij B., 2013, Cartographic visualization of fire hydrants accessibility for the purpose of decision making, [W:] Geodesy and Cartography, 62 (2): 183-198.
 • WIELEBSKI Ł., 2013, Wizualizacja kartograficzna dostępno¶ci czasowej dla służb ratowniczych, [In:] Pragmatyka w kartografii, Prace i studia kartograficzne, tom 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 151-162.
 • WIELEBSKI Ł., 2012, Dostępno¶ć czasowa sieci drogowej gminy Rokietnica dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie modelu sieciowego, Badania Fizjograficzne, 63:167-186.
 • WIELEBSKI Ł., Medyńska-Gulij B., Lis M., 2012, Wizualizacja wymiernych i plastycznych cech rzeĽby na podstawie numerycznego modelu terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, Badania Fizjograficzne, 63:187-208.

Conferences:

 • Wrocław - 19–20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki”, Referat: Filmowa prezentacja kartograficzna przestrzennych aspektów działania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • Waszyngton (USA) - 02-07.07.2017, 28th International Cartographic Conference, Referat: Visualization of stable and mobile objects at mass events recorded with UAVs.
 • Wiedeń (Austria) - 10-12.11.2015, EuroCarto 2015 - 1st ICA European Symposium on Cartography, Referat: The graphical attractiveness and perceived effectiveness of cartographic presentations of spatio-temporal accessibility.
 • Toruń - 23-24.10.2014, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Poster: Efektywność i atrakcyjność graficzna metod prezentacji dostępności przestrzennej.
 • Drezno (Niemcy) - 25-30.10.2013, 26th International Cartographic Conference, Poster: Cartographic visualization of the spatial location of external hydrants for the fire brigade purposes.
 • Poznań - 25-26.10.2012, XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Referat: Wizualizacja kartograficzna zależności czasowo-przestrzennych.
 • Hanower (Niemcy) - 9-11.10.2012, konferencja naukowa INTERGEO - 60.Deutscher Kartographentag, Poster: Kartographische Visualisierung der zeitlichen Zugänglichkeit des Straßennetzes für die Rettungsdienste.
 • Drezno (Niemcy)- 14.10.2011, Reliefdarstellung gestern und heute. Kolloquium anlässlich des 200. Todestages von Johann Georg Lehmann (1765 - 1811), Poster: Visualisierung messbarer und "plastischer" Eigenschaften des jungglazialen Reliefs auf der Grundlage von Digitalen Geländemodellen (DTM).

Prizes:

 • 2011: 2-nd place in III National Master Thesis Competition in the field of Cartography and Geoinformation.
Department of Cartography and Geomatics 2018