logo

Dr. Lukasz Wielebski

Assistant Professor

phone: +48 61 829 6307
e-mail: lukwiel@amu.edu.pl

2015 - Assistant Professor,
2015 - PhD degree, cartography/geography,
2011 - Master's degree, geography specialization geoinformation,

Research subject: Cartographic visualisation, Geovisualisation
PUBLICATIONS:

  • Medynska-Gulij B., F. Dickmann, Ł. Halik, Ł. WIELEBSKI, 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329.
  • WIELEBSKI Ł., 2015, Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 135 (Book in Polish with summary in English)
  • WIELEBSKI Ł., 2014, Mapping tecniques of spatio-temporal relatioships for a centric road network model, Kartographische Nachrichten, 64/5: 269-276.
  • WIELEBSKI Ł., Medyńska-Gulij B., 2013, Cartographic visualization of fire hydrants accessibility for the purpose of decision making, [W:] Geodesy and Cartography, 62 (2): 183-198.
  • WIELEBSKI Ł., 2013, Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej dla służb ratowniczych, [In:] Pragmatyka w kartografii, Prace i studia kartograficzne, tom 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 151-162.
  • WIELEBSKI Ł., 2012, Dostępność czasowa sieci drogowej gminy Rokietnica dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie modelu sieciowego, Badania Fizjograficzne, 63:167-186.
  • WIELEBSKI Ł., Medyńska-Gulij B., Lis M., 2012, Wizualizacja wymiernych i plastycznych cech rzeźby na podstawie numerycznego modelu terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, Badania Fizjograficzne, 63:187-208.

Department of Cartography and Geomatics 2017