logo

MSc Eng. Maciej Smaczynski

PhD student

room: 323
phone: +48 61 829 63 07
e-mail: maciej.smaczynski@amu.edu.pl

Qualifications:
2016 - Master of geographical sciences
2018 - Engineer of Geodesy and Cartography

Major research interests:
Spatial data acquisition algorithm using UAV technology,
UAV technology in monitoring the use of space and engineering objects,
Satellite and engineering geodesy,
Geodetic monitoring of displacement and deformation of engineering construction.

Papers:

  • Halik, SMACZYŃSKI, 2017 - Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low-level aerial imagery. Pure and Applied Geophysics, Published online. DOI: 10.1007/s00024-017-1755-z
  • SMACZYŃSKI, 2017 - Porównanie procesu kartowania elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem technologii GPS i UAV. Bad. Fizjograf. Nad Polsk± Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.68/2017: 159-172.
  • SMACZYŃSKI, Medyńska-Gulij, 2017 - Low aerial imagery – an assessment of georeferencing errors and the potential for use in environmental inventory. Geodesy and Cartography, Vol. 66, No 1: 89-104. DOI: 10.1515/geocart-2017-0005
  • SMACZYŃSKI, 2016 - Pozyskiwanie danych przestrzennych do rejestracji wydarzenia o charakterze masowym z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Bad. Fizjograf. Nad Polsk± Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.67/2016: 195-203.
  • Smaczyński, 2015, Wizualizacja dynamiki zmian liczby uczestników imprezy masowej z wykorzystaniem dronów Bad. Fizjograf. Nad Polsk± Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.66/2016: 159-172.
  • Bakowski, Caputa, Galoch, Karpiński, Simińska, Smaczyński, Urbanek, Walczak, 2013, Propozycja uogólnionej legendy dokumentacji jaskiń na potrzeby badań Sekcji Speleologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego, W: Geoforum, red. Andrzej Kostrzewski, Tom 1: 97-102, ISBN 978-83-63400-57-6

Conferences:

  • Wrocław - 19-20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Referat: Kartometryczne zobrazowania z niskiego pułapu lotniczego jako materiał do celów aktualizacji treści map wielkoskalowych w zakresie obiektów infrastruktury drogowej.
  • Swieradów-Zdrój - 8-10.06.2016, 23rd Cartographic School - Applications of UAVs in Geosciences Poster: UAV Technology in Data Acquisition and The Cartographic Visualisation of the Population Movements During Mass Event.

Prizes:

  • 2016: I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z Zakresu Kartografii i Geoinformacji.

Department of Cartography and Geomatics 2018