logo

MSc Maciej Smaczynski

PhD student

room: 323
phone: +48 61 829 63 07
e-mail: maciej.smaczynski@amu.edu.pl

Qualifications:
2016 - Master of geographical sciences

Major research interests:
Pozyskiwanie danych przestrzennych przy wykorzystaniu technologii UAV (BSL),
Algorytm pozyskiwania danych przestrzennych z wykorzystaniem UAV,
Technologia UAV w monitoringu ciągów komunikacyjnych i obiektów inżynierskich.

Papers:

  • Smaczyński, 2015, Wizualizacja dynamiki zmian liczby uczestników imprezy masowej z wykorzystaniem dronów Bad. Fizjograf. Nad Polsk± Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.66/2016: 159-172.
  • Bakowski, Caputa, Galoch, Karpiński, Simińska, Smaczyński, Urbanek, Walczak, 2013, Propozycja uogólnionej legendy dokumentacji jaskiń na potrzeby badań Sekcji Speleologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego, W: Geoforum, red. Andrzej Kostrzewski, Tom 1: 97-102, ISBN 978-83-63400-57-6

Conferences:

  • Swieradów-Zdrój - 8-10.06.2016, 23rd Cartographic School - Applications of UAVs in Geosciences Poster: UAV Technology in Data Acquisition and The Cartographic Visualisation of the Population Movements During Mass Event.

Prizes:

  • 2016: I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z Zakresu Kartografii i Geoinformacji.

Department of Cartography and Geomatics 2017