logo

Dr Łukasz Halik

Assistant Professor

phone: +48 61 829 62 49
e-mail: lhalik@amu.edu.pl

2014 - Assistant Professor,
2014 - PhD degree, cartography/geography,
2010 - Master's degree, geography specialization geoinformation,Research subject:
- visualization of objects in the system augmented and virtual reality
- use of mobile devices in presenting the objects of the real world
- methods of cartographic presentation of spatial data on the Internet


BOOK:

  • HALIK Ł., 2014 Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistoœci, UAM Poznan, 181. (The visual variables of point signs in the mobile augmented reality system - in Polish)

PAPERS:

  • HALIK Ł., Medynska-Gulij B., 2016, The differentiation of point symbols using selected visual variables in the mobile augmented reality system, The Cartographic Journal, DOI: 10.1080/00087041.2016.1253144 (in print)
  • HALIK Ł. Medyńska-Gulij B., 2016, National level geoportals as a potential source of information about real estate - web GIS, Problemy rynku nieruchomoœci, 45:61-71.
  • Medyńska-Gulij B., Dickmann F., HALIK Ł., Wielebski Ł., 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329.
  • HALIK Ł., 2012, Wykorzystanie mobilnego systemu rozszerzonej rzeczywistości w robotach geodezyjnych - wywiad terenowy, Geodeta - Magazyn Geoinformacyjny, 209:20-25.
  • HALIK Ł., 2012, The analysis of selected point-symbol visual variables of the Augmented Reality system for smartphone-type mobile devices, Geodesy and Cartography, 61:19-30.
  • HALIK Ł., 2012, Dokładność prezentacji i zakres informacji na mapach katastralnych z XIX w. oraz na współczesnej mapie ewidencyjnej - na przykładzie historii jednej parceli w Tarnowie Podgórnym, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, 3:113-119.
  • HALIK Ł., 2011, Zastosowanie Google Maps API do multimedialnej wizualizacji informacji o obiektach przestrzennych w Internecie. Badania Fizjograficzne, tom 61, 27-35.
  • HALIK Ł., Medy_ska-Gulij B., 2008, Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego i techniki GPS [W:]Problemy ekologii krajobrazu, PAEK, 22:32-45.
Department of Cartography and Geomatics 2018