logo

dr inż. Łukasz Wielebski

adiunkt

pokój: 323
telefon: +48 61 829 63 07
e-mail: lukwiel@amu.edu.pl
godziny dyżurów: wtorek 09:45 - 11:30

Wykształcenie
2017 - Inżynier geodezji i kartografii,
2015 - Doktor Nauk o Ziemi w zakresie Geografii,
2011 - Magister geografii w specjalności geoinformacja,

Problematyka badawcza
- geowizualizacja czasu i przestrzeni na potrzeby służb ratowniczych,
- efektywność metod prezentacji kartograficznej, ocena przydatności metod wizualizacji pod kątem ich funkcjonalności w określonych zastosowaniach,
- optymalizacja przekazu graficznego map tworzonych na potrzeby podmiotów decyzyjnych

PUBLIKACJE:

 • Cybulski P., Wielebski Ł., 2018, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal; DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183. Published online
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2018, Graphically supported evaluation of mapping techniques used in presenting spatial accessibility, Cartography and Geographic Information Science. doi:10.1080/15230406.2018.147931 (zapytaj autorów o PDF)
 • WIELEBSKI Ł., 2017, Geowizualizacja wpływu czasów wschodu i zachodu Słońca na godziny dyżurowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna, A68: 235-246.
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J., WIELEBSKI Ł., Lorek D., 2016, Zróżnicowanie hipsometryczne PN „Bory Tucholskie”, [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (red. Choiński A., Kochanowska M., Marszelewski W.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 43-52.
 • Medynska-Gulij B., F. Dickmann, Ł. Halik, Ł. WIELEBSKI, 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329.
 • WIELEBSKI Ł., 2015, Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 135.
 • WIELEBSKI Ł., 2014, Mapping tecniques of spatio-temporal relatioships for a centric road network model, Kartographische Nachrichten, 64 (5): 269-276.
 • WIELEBSKI Ł., Medyńska-Gulij B., 2013, Cartographic visualization of fire hydrants accessibility for the purpose of decision making, [W:] Geodesy and Cartography, 62 (2): 183-198.
 • WIELEBSKI Ł., 2013, Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej dla służb ratowniczych, [W:] Pragmatyka w kartografii, Prace i studia kartograficzne, tom 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 151-162.
 • WIELEBSKI Ł., 2012, Dostępność czasowa sieci drogowej gminy Rokietnica dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie modelu sieciowego, Badania Fizjograficzne, 63:167-186.
 • WIELEBSKI Ł., Medyńska-Gulij B., Lis M., 2012, Wizualizacja wymiernych i plastycznych cech rzeźby na podstawie numerycznego modelu terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, Badania Fizjograficzne, 63:187-208.

KONFERENCJE:

 • Wrocław - 19–20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki”,
  Referat: Filmowa prezentacja kartograficzna przestrzennych aspektów działania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • Waszyngton (USA) - 02-07.07.2017, 28th International Cartographic Conference,
  Referat: Visualization of stable and mobile objects at mass events recorded with UAVs.
 • Wiedeń (Austria) - 10-12.11.2015,
  Referat: The graphical attractiveness and perceived effectiveness of cartographic presentations of spatio-temporal accessibility.
 • Toruń - 23-24.10.2014, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Poster: Efektywność i atrakcyjność graficzna metod prezentacji dostępności przestrzennej.
 • Drezno (Niemcy) - 25-30.10.2013, 26th International Cartpgraphic Conference
  Poster: Cartographic visualization of the spatial location of external hydrants for the fire brigade purposes.
 • Poznań - 25-26.10.2012, XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Wizualizacja kartograficzna zależności czasowo-przestrzennych.
 • Hanower (Niemcy) - 9-11.10.2012, konferencja naukowa INTERGEO - 60.Deutscher Kartographentag
  Poster: Kartographische Visualisierung der zeitlichen Zugänglichkeit des Straßennetzes für die Rettungsdienste.
 • Drezno (Niemcy)- 14.10.2011, Reliefdarstellung gestern und heute. Kolloquium anlässlich des 200. Todestages von Johann Georg Lehmann (1765 - 1811)
  Poster: Visualisierung messbarer und "plastischer" Eigenschaften des jungglazialen Reliefs auf der Grundlage von Digitalen Geländemodellen (DTM).

NAGRODY:

 • II miejsce w III ogólnopolskim konkursie prac magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji dla studentów wyższych uczelni na rok 2011.
  Temat pracy: "Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej sieci drogowej dla działań ratowniczych (na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rokietnica przy wykorzystaniu aplikacji ArcGIS z rozszerzeniem Network Analyst)"

Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .