logo

mgr inż. Maciej Smaczyński

doktorant

pokój: 323
telefon: +48 61 829 63 07
e-mail: maciej.smaczynski@amu.edu.pl
godziny dyżurów: czwartek 9:30-11:00

Wykształcenie
2016 - Magister geografii
2018 - Inżynier Geodezji i Kartografii

Problematyka badawcza
Algorytm pozyskiwania danych przestrzennych z wykorzystaniem UAV,
Technologia UAV w monitoringu ciągów komunikacyjnych i obiektów inżynierskich,
Geodezja satelitarna i inżynieryjna,
Geodezyjny monitoring przemieszczeń i odkształceń konstrukcji inżynierskich.

PUBLIKACJE:

  • Halik, SMACZYŃSKI, 2017 - Geovisualisation of relief in a virtual reality system on the basis of low-level aerial imagery. Pure and Applied Geophysics, Published online. DOI: 10.1007/s00024-017-1755-z
  • SMACZYŃSKI, 2017 - Porównanie procesu kartowania elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem technologii GPS i UAV. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.68/2017: 159-172.
  • SMACZYŃSKI, Medyńska-Gulij, 2017 - Low aerial imagery – an assessment of georeferencing errors and the potential for use in environmental inventory. Geodesy and Cartography, Vol. 66, No 1: 89-104. DOI: 10.1515/geocart-2017-0005
  • SMACZYŃSKI, 2016 - Pozyskiwanie danych przestrzennych do rejestracji wydarzenia o charakterze masowym z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.67/2016: 195-203.
  • SMACZYŃSKI, 2015 - Wizualizacja dynamiki zmian liczby uczestników imprezy masowej z wykorzystaniem dronów. Bad. Fizjograf. Nad Polsk± Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.66/2015: 157-172.
  • Bakowski, Caputa, Galoch, Karpiński, Simińska, SMACZYŃSKI, Urbanek, Walczak, 2013, Propozycja uogólnionej legendy dokumentacji jaskiń na potrzeby badań Sekcji Speleologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. W: Geoforum, red. Andrzej Kostrzewski, Tom 1: 97-102, ISBN 978-83-63400-57-6

Konferencje:

  • Poznań - 21.04.2018, "Wiosna w Geodezji i Kartografii" pt. "Technika GPS/RTK w dwadzieścia lat później” Referat: Porównanie pomiaru metodą GNSS i biegunową w aspekcie błędu pomiaru punktu.
  • Wrocław - 19-20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Referat: Kartometryczne zobrazowania z niskiego pułapu lotniczego jako materiał do celów aktualizacji treści map wielkoskalowych w zakresie obiektów infrastruktury drogowej.
  • Swieradów-Zdrój - 8-10.06.2016, 23rd Cartographic School - Applications of UAVs in Geosciences Poster: UAV Technology in Data Acquisition and The Cartographic Visualisation of the Population Movements During Mass Event.

Nagrody:

  • 2016: I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z Zakresu Kartografii i Geoinformacji.

Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .