logo
Kartografia UAM - prace mgr

Nagrodzone Prace Magisterskie

opiekun prof. Beata Medyńska-Gulij

2018
Marcin Spiralski: Wirtualne wejście na Pik Młodzieży w Kazachstanie w wirtualnej rzeczywistości na smartfony - II miejsce na X Ogólnopolskim Konkursie na prace dyplomowe z kartografii, geoinformacji i geomatyki

2017
Dominik Winiecki: Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej powiatu szamotulskiego - III miejsce na IX Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii, geoinformacji i geomatyki 2017

2016
Maciej Smaczyński: Technologia UAV w pozyskiwaniu danych i wizualizacji imprezy masowej - I miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2016
Tymoteusz Horbiński: Geowizualizacja wydobycia kruszywa naturalnego w powiecie gnieźnieńskim w latach 2005 - 2015 - III miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2016

2015
Ewa Nowakowska: Baza Danych Ogólnogeograficznych jako podstawa wizualizacji tematycznej powiatu konińskiego - Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2015
Klaudia Gapińska: Wizualizacja zmian areału lasu w Nadleśnictwie Kaczory na podstawie źródeł kartograficznych w latach 1935-2000 - Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2015

2014
Marcin Klecha: Multimedialna wizualizacja barokowej przestrzeni miejskiej Rydzyny w trzecim wymiarze - II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2014; oraz nagroda specjalna Stowarzeszenia Kartografów Polskich
Kamil Jawgiel: Geowizualizacja danych VGI i profesjonalnych na przykładzie pomiarów odoru w Tarragonie (Hiszpania) - II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2014

2013
Paweł Cybulski: Zmienne dynamiczne w animacjach kartograficznych na przykładzie bezrobocia w województwie wielkopolskim - II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2013
Paulina Pietkiewicz: Multimedialny serwis centralnego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU odcinek centralny) II miejsce w XI edycji Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską

2012
Sylwia Turowska: Wizualizacja kartograficzna szlaków turystycznych Gminy Ślesin w Google Maps Api - Nagroda specjalna Ministra Sportu i Rekreacji w konkursie na prace magisterskie TERAZ POLSKA

2011
Tomasz Szczepanek: Geowizualizacja zabudowy miejskiej zgodnie ze standardem CityGML na przykładzie "Wirtualnej Mosiny" - II miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Łukasz Wielebski: Dostępność czasowa sieci drogowej Gminy Rokietnica dla działań Ochotniczych Straży Pożarnych - drugie miejsce w II ogólnopolskim konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2011

2010
Łukasz Halik: Multimedialna wizualizacja obiektów w Google Maps API na przykładzie "Mapy Zabytków Powiatu Poznańskiego" (Mapa Zabytków Powiatu Poznańskiego)
- I miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Zofia Sarnowska: Interaktywna prezentacja kartograficzna produktu agroturystycznego na przykładzie mapy powiatu poznańskiego (Gospodarstwa Agroturystycze Powiatu Poznańskiego)
- II miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Alicja Włodarz: Wykorzystanie Systemów Informacji o Terenie do budowy bazy danych obiektów danych ogrodów dendrologicznych
- II miejsce w II Ogólnopolskim konkursie z kartografii i geoinformacji w 2010

2009
Dawid Pyrdal: Koncepcja mapy potencjalnych miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych
- III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie z kartografii w 2009

2007
Marcin Kantanista: Pedosfera Wielkopolskiego Parku Narodowego
- I miejsce w konkursie na poster - V Ogólnopolska Konferencja "Wiosna w geodezji i kartografii"
Krzysztof Kuśnierek: Kartograficzna prezentacja ochrony przyrody na dynamicznych mapach internetowych na przykładzie "Mapy ochrony przyrody województwa wielkopolskiego"
- I miejsce w konkursie na prace magisterskie Wojewody Wielkopolskiego

Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .