logo

prof. zw. dr hab. Beata Medyńska-Gulij - kierownik zakładu;

pokój: 321; telefon: +48 61 829 6239; e-mail: bmg@amu.edu.pl;

stopnie, tytuły, funkcje :1990: magister geografii/specjalność kartografia UWr; 1998: doktor nauk o Ziemi UWr; 2008: doktor habilitowany nauk o Ziemi UMCS; 2009: profesor UAM; 2018: profesor tytularny; 2018: profesor zwyczajny; od 2010: kierownik zakładu; od 2012: zastępca dyrektora instytutu ds dydaktycznych

Problematyka badawcza: pragmatyka kartograficzna, wizualizacja przestrzeni topograficznej i miejskiej, historia kartografii, geomatyka - standaryzacja, pozyskiwanie i klasyfikacja danych przestrzennych, mapy turystyczne

Udział w projektach afiliowanych w Zakładzie Kartografii i Geomatyki UAM:

 • DPWS/PNFN/100328 międzynarodowy projekt z Ruhr-University-Bochum, 2016-2018, Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich centrów przemysłowych (interaktywno-multimedialny serwis kartograficzny), kierownik polskiego zespołu
 • NCN2013/09/B/HS2/01182, 2014-2017, Wizualizacja przestrzeni topograficznej w Europie na rękopiśmiennych mapach wieloarkuszowych w XVIII wieku, kierownik projektu
 • NCN2013/11/B/HS3/03905, 2014-2017, Przestrzeń przedindustrialna Wielkopolski w XIX wieku, główny wykonawca
 • N526/145037, 2009-2011, Wpływ technik graficznych stosowanych w atlasach od "Theatrum Orbis Terrarum" (1570) do "Atlas Maior" (1662) na tworzenie reguł projektowania map, kierownik projektu
 • N526/205139, 2010-2011, Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter (1822-1833) z terenu Wielkopolski, promotor
PUBLIKACJE:
książki
 • Medyńska-Gulij B., Żuchowski T. J., 2018, European Topography in Eighteenth-Century Manuscript Maps, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 215. ISBN 978-83-7986-204-7 (Charles W. J. Withers: Eighteenth-century Europe was a continent at once divided yet united...)
 • Lorek D., Dickmann F., Medyńska-Gulij B., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., 2018, Die kulturlandschaftliche Entwicklung polnischer und deutscher Industriezentren - Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich ośrodków przemysłowych - The cultural and landscape development of Polish and German industrial centeres, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Bochum-Poznań. ISBN 978-83-7986-195-8
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2015, 2017(dodruk), Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji, PWN Warszawa, S. 228.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2011, 2012(dodruk), Kartografia i geowizualizacja, PWN Warszawa, S. 216.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2011, Graphic Design Techniques on Maps from World Atlases 1570-1662, and Their Influence on the Creation of Cartographic Principles, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, S. 105.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2007, Pragmatyczne podstawy kompilowania kartograficznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, S. 140.
 • Kaczmarek L., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2007, Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych w badaniach środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, S. 170.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2002, Mapy księstw śląskich świdnickiego, jaworskiego i legnickiego z drugiej połowy XVII wieku Fryderyka Khünoviusa, Wydawnictwo Gajt, Wrocław, S. 138.
artykuły i rozdziały w monografiach
 • Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2018, Scope of information in the legends of topographical maps in the nineteenth century - Urmesstischblätter, The Cartographic Journal.DOI:10.1080/00087041.2018.1541204 (w druku)
 • Medyńska-Gulij, B., Żuchowski T.J., 2018, An Analysis of Drawing Techniques used on European Topographic Maps in the Eighteenth Century, The Cartographic Journal.DOI:10.1080/00087041.2018.1558021 (w druku)
 • Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., 2018, Graphically supported evaluation of mapping techniques used in presenting spatial accessibility, Cartography and Geographic Information Science. doi:10.1080/15230406.2018.147931 (zapytaj autorów o PDF)
 • MEDYNSKA-GULIJ B., 2018, Educating tomorrow's cartographers, w: The Routledge Handbook of Mapping and Cartography, Red. Alexander J. Kent and Peter Vujakovic, Routledge, 561-568.
 • Cybulski P., MEDYNSKA-GULIJ B., 2018, Cartographic redundancy in detecting extreme values in spatio-temporal maps, ISPRS International Journal of Geo-Information, DOI:10.3390/ijgi7010008.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2017, Topographische Manuskriptkarten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Aquarell- und Tuschezeichnung aus dem Haus Hannover, w: 16. Kartographischehistorisches Colloquium, Marbach am Neckar 2012, red: M. Heinz i A. Hüttermann, Kirschbaum Verlag Bonn, 171-180.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2017, Główne nurty w działalności naukowej Profesora Władysława Pawlaka, w: Profesor Władysław Pawlak - współtwórca wrocławskiej szkoły kartograficznej, red: W. Spallek i T. Niedzielski, Sowa-Druk, Wrocław, 15-29.
 • Halik Ł., MEDYNSKA-GULIJ B., 2017, The differentiation of point symbols using selected visual variables in the mobile augmented reality system, Cartographic Journal, The,Vol.54/2; 147-156. DOI: 10.1080/00087041.2016.1253144
 • Horbinski T., MEDYNSKA-GULIJ B., 2017, Geovisualisation as a process of creating complementary visualisations: static two-dimensional, surface three-dimensional,and interactive, Geodesy and Cartography, Vol.66/1; 45-58.DOI: 10.1515/geocart-2017-0009
 • Smaczyński M., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2017, Low aerial imagery _ an assessment of georeferencing errors and the potential for use in environmental inventory, Geodesy and Cartography, Vol.66/1; 89-104.DOI: 10.1515/geocart-2017-0005
 • Halik Ł., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2016, Geoportale szczebla krajowego jako potencjalne Ľródło informacji o nieruchomościach - web SIP, Problemy rynku nieruchomości, 45:61-71.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., J. Kubiak, Ł. Wielebski, D. Lorek, 2016, Zróżnicowanie hipsometryczne PN "Bory Tucholskie", w: Przyroda abiotyczna Parku Narodowego Bory Tucholskie, red: A. Choiński, M. Kochanowska, W. Marszelewski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 43-52.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2016, Die Herausbildung von Farbgestaltungsprinzipien in der Kartographie, untersucht am Beispiel topographischer Manuskriptkarten aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, W: 17. Kartographisches Colloquium, Eichstatt, red: M. Heinz; Kirschbaum Verlag GmbH, Bonn. 81-92. ISBN: 978-3-7812-2031-7.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., P. Cybulski, 2016, Spatio-temporal dependencies between hospital beds, physicians and health expenditure using visual variables and data classification in statistical table, Geodesy and Cartography. Volume 65:67-80, DOI: 10.1515/geocart-2016-0002. free PDF
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2016, Map, tourism, In: Encyclopedia of Tourism, Ed: J. Jafari and H. Xiao, Springer International, 0.1007/978-3-319-01669-6_449-1
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., F. Dickmann, Ł. Halik, Ł. Wielebski, 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329.
 • Halik Ł., Lorek D., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2015, Kartowanie terenowe w technologii GPS-GIS, Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna R. V (A66), 67-74.
 • Bielecka E., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2015, Zur Geodateninfrastruktur in Polen. Geodata Infrastructure in Poland, Kartographische Nachrichten, 65/4:201-208.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2014, Cartographic sign as a core of multimedia map prepared by non-cartographers in free map services, Geodesy and Cartography. Vol.63:55-64, DOI: 10.2478/geocart-2014-0004. free PDF
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2013, How the Black Line, Dash and Dot Created the Rules of Cartographic Design 400 Years Ago, Cartographic Journal, The, 50/4:356-368, DOI: http://dx.doi.org/10.1179/1743277413Y.0000000035. PDF
 • Wielebski Ł., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2013, Cartographic visualization of fire hydrants accessibility for the purpose of decision making, Geodesy and Cartography. Volume 62:183-198, DOI: 10.2478/geocart-2013-0011. free PDF
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2013, Database of Topographic Objects as a Ground for Creation the Spatial Development Study in Polish Communes, Geoinformatica Polonica. Volume 12:45-52, DOI: 10.2478/v10300-012-0012-3. free PDF
 • Koch W.G., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2013, Color cartographiae - wykorzystanie barwy w kartografii, [W:] Pragmatyka w kartografii, Studia i prace kartograficzne, red. B. Medynska-Gulij i J. Kubiak, 4:73-80.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2013, Pragmatyka kartograficzna a otwarte serwisy mapowe, w: Pragmatyka w kartografii, Studia i prace kartograficzne, red. B. Medyńska-Gulij i J. Kubiak, 4:99-108.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., M. Myszczuk, 2012, The geovisualization window of the temporal and spatial variability for Volunteered Geographic Information System, Geodesy and Cartography. Volume 61:31-45, DOI: 10.2478/v10277-012-0020-y. free PDF
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2012, Pragmatische Kartographie in Google Maps API, Pragmatical Cartography in Google Maps API, Kartographische Nachrichten, 5:250-255.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2012, Die graphischen Gestaltungsprinzipien der frühen preußischen topographischen Kartenwerke zur Regierungszeit Friedrichs des Zweiten, ed. K. Brunner, T. Horst, 15. Kartographiehistorisches Colloquium, Kirschbaum-Verlag, Bonn, 165-174.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2012, Warum beneidet der Kartograph des 21. Jahrhunderts den Kartographen des 17. Jahrhunderts?, ed. M. Heinz i W.G. Koch, 13. Kartographiehistorisches Colloquium, Kirschbaum-Verlag, Bonn, 215-226.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., Wielebski Ł., Lis M., 2012, Wizualizacja wymiernych i plastycznych cech rzeĽby na podstawie numerycznego modelu terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, Badania Fizjograficzne, 63:187-208, DOI 10.2478/v10116-012-0010-7. free PDF
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2011, Graficzne techniki projektowania map w atlasach Orteliusa (1570), de Jode (1578) i Merkatora (1595), [W:] Z dziejów Kartografiii-Tom XVI, Od atlasu do kolekcji. 2011, Wydawnictwo IHN PAN Warszawa;101-109.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2011, Potencjał informacyjny map topograficznych z drugiej połowy XVIII wieku dla przestrzeni miast wielkopolskich, [W:] Z dziejów kartografii, Warszawa-Tom XV, Dawna kartografia miast. 2010; Wydawnictwo IHN PAN Warszawa;395-409.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2010, Map compiling, map reading and cartographic design in "Pragmatic pyramid of thematic mapping, Quaestiones Geographicae. 29/1:57-63. DOI: 10.2478/v10117-010-0006-5. free PDF
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2010, Wytyczne kartowania terenowego przy wykorzystaniu VMapL2 i techniki GPS, ROCZNIKI GEOMATYKI 2010, 7/37:01-119
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2010, Wizualizacja kartograficzna w ocenach środowiska przyrodniczego,[W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 228-245.
 • Bródka S., Kaczmarek L., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2010, Projekty ocen środowiska przyrodniczego w technologii GIS, [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 247-330.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2010, Perspektywa na mapach - konfrontacja dawnych metod prezentacji rzeĽby terenu z wizualizacjami 3D, [W:] Numeryczne modele terenu w kartografii. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 14-21.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2010, Wizualizacja kartograficzna na potrzeby ocen środowiska przyrodniczego, [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red). Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 174-196
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2009, Mapowanie tematyczne - zależności pragmatyczne miedzy kompilowaniem, czytaniem i projektowaniem map. [W:] Główne problemy współczesnej kartografii, W. Żyszkowska i W. Spallek (red.), Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, Wrocław, 73-82.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2009, Przestrzeń geograficzna Wielkopolskiego Parku Narodowego na mapach topograficznych z lat 1770-1793. [W:] Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.), Poznań - Jeziory, 239-252
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2008, Point Symbols: Investigating Principles and Originality in Cartographic Design, Cartographic Journal, The, 45/1:62-67, DOI: http://dx.doi.org/10.1179/000870408X276602. PDF
 • Kaczmarek L., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2008, Method of assessing spatial data for the purpose of monitoring the natural environment, [W:] A. Demirci i in. (red.): Geographic Information Systems, Fatih University Publications Istambul, 40:441-449.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2008, De beoordeling van het ontwerp van oude kaarten. De 16de-eeuwse Europakaarten uit de atlassen van Ortelius, De Jode en Mercator, Caert Thresoor 27, 3:57-65.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., Halik Ł., 2008, Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego i techniki GPS, Problemy ekologii krajobrazu, PAEK, 22:32-45.
 • Graf R., Kaniecki A., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2008, Dawne mapy jako Ľródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, 59:11-28, DOI: 10.2478/v10116-009-0002-4. free PDF
 • Medyńska-Gulij B., Lorek D., 2008, Pruskie mapy topograficzne dla Wielkopolski do 1803 roku, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A-Geografia Fizyczna, 59:29-42, DOI: 10.2478/v10116-009-0003-3. free PDF
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2007, Podstawy graficznego projektowania treści map przyrodniczych, w: Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Poznań, 88-10
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2007, Legenda i zasady gestaltyzmu w graficznym projektowaniu treści mapy, Polski Przegląd Kartograficzny, 39:137-145.
 • Kaczmarek L., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2007, Przetwarzanie baz danych Ľródłowych w celach ochrony środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, [W:] Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa, s. 271-278.
 • Kaczmarek L., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2006, Krajowy zasób danych przestrzennych i jego wykorzystanie w badaniach środowiska przyrodniczego, W: Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, S. 203-210.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2005, Urzędnik a obecny rozwój kartografii, Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Uniwersytet Warszawski, 177-182.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2005, Powinności kartografa przy redakcji map turystycznych, W: Główne problemy współczesnej kartografii 2005. Co zwie się koncepcją mapy? Pod redakcją W. Pawlaka i W. Spallka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 199-204.
 • Macias A., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2005, Koncepcja mapy tematycznej geografa a jej redakcyjne opracowanie przez kartografa, Polski Przegląd Kartograficzny, 32:189-195.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2004, Kartograficzna prezentacja elementów kształtowania środowiska geograficznego, Materiały XXX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Poznań, 135-141.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2004, Barwy hipsometryczne na przeglądowych mapach ogólnogeograficznych z obrazem lasu, Polski Przegląd Kartograficzny, 36:202-204.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2003, The effect of cartographic content on tourist map users , Cartography, 32:47-52, DOI:10.1080/00690805.2003.9714252. PDF
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., 2003, Wizualizacja treści map turystycznych, Materiały XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Kraków, 101-105.
 • Kaczmarek L., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2003, Geomatyczna inwentaryzacja dębów rogalińskich, Geodeta - Magazyn Geoinformacyjny, 11:39-40.
 • MEDYŃSKA-GULIJ B., Spallek W., 2002, Komputerowe opracowanie planu miasta a poziomy jego czytania, Polski Przegląd Kartograficzny, 29:189-195.