logo
Kartografia UAM - prace mgr

prace magisterskie obronione
opiekun Beata Medyńska-Gulij

2017
Dominik Winiecki: Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej powiatu szamotulskiego - III miejsce na IX Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii, geoinformacji i geomatyki 2017
Hanna Janc: Interaktywna Wizualizacja ścieżki dydaktycznej w KuĽnicy Żelichowskiej
Michał Mastarowicz: Interaktywna wizualizacja zmian granic Wielkopolski od 1000 do 2015
Karolina Konieczna: Interaktywna wizualizacja walorów turystycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego
Artur Ziółkowski: Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej podmiotów gospodarczych gminy Stare Miasto
Jagoda Tomczyk: Wizualizacja kartograficzna zmian pokrycia terenu lewobrzeżnego Torunia i jego okolic
Jessica Kościuch: Internetowa prezentacja obiektów turystycznych jezior powiatu konińskiego
Anna Gościniak : Multimedialna wizualizacja pałaców w powiecie jarocińskim

2016
Maciej Smaczyński: Technologia UAV w pozyskiwaniu danych i wizualizacji imprezy masowej - I miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2016
Tymoteusz Horbiński: Geowizualizacja wydobycia kruszywa naturalnego w powiecie gnieĽnieńskim w latach 2005 - 2015 - III miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2016
Martyna Kwiatkowska: Multimedialna wizualizacja ścieżek dydaktycznych Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
Paweł Siudziński: Wizualizacja struktury przestępczości na terenie Poznania w 2014 roku
Michał Kolan: Interaktywna wizualizacja rozkładu przestrzennego struktury akcji gaśniczych w Poznaniu w roku 2014
Joanna Pawlaczyk: Internetowa mapa interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce w 2014 roku
Aleksandra Przybylska: Wizualizacja zrealizowanych projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013 w centralnych powiatach województwa wielkopolskiego
Michalina Zacharyasz: Wizualizacja zmian granic węgierskich i polskich w latach 1918 1945 i ich skutków
Zuzanna Orchowska:Multimedialna wizualizacja pływalni i parków wodnych na obszarze aglomeracji poznańskiej
Piotr Karpiński: Trójwymiarowa wizualizacja budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Agnieszka Cholajda: Trójwymiarowa wizualizacja zmian zabudowy mieszkaniowej części osiedla Różany Potok w Poznaniu w latach 1998 - 2014

2015
Ewa Nowakowska: Baza Danych Ogólnogeograficznych jako podstawa wizualizacji tematycznej powiatu konińskiego - Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2015
Klaudia Gapińska: Wizualizacja zmian areału lasu w Nadleśnictwie Kaczory na podstawie źródeł kartograficznych w latach 1935-2000 - Wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2015
Zofia Kokot: Cyfryzacja Dziennika Ewidencyjnego i wizualizacja chronologii pozyskiwania oraz struktury udostępniania materiałów stanowiących zasób WODGiK Poznań
Anna Dettlaff: Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa opracowania mapy walorów turystycznych miasta Puck
Weronika Przybysławska: Mapa podmiotów gospodarczych miasta Golina przy wykorzystaniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych
Michał Dabrowski: Wizualizacja kartograficzna przestępczości w województwie wielkopolskim w latach 2004-2013
Patrycja Dziduch: Interaktywna mapa tematyczna gminy Deszczno przy wykorzystaniu technologii Google Maps API
Zofia Murawska: Wizualizacja kartograficzna zmian użytkowania ziemi w Tarnowie Podgórnym z uwzględnieniem inwestycji na podstawie źródeł kartograficznych
Monika Jakubowska: Interaktywna wizualizacja ścieżki dydaktycznej "Moja Mała Ojczyzna" w Gminie Rokietnica

2014
Adrian Kujszczyk: Trójwymiarowa wizualizacja zabudowy klasztornej w W±chocku
Dawid Kaczmarowski: Wizualizacja modelu rzezby terenu Gminy Mosina pod inwestycje gospodarcze
Laura Bakowska: Wizualizacja zmian i struktury rolnictwa ekologicznego w województwie wielkopolskim w latach 2005-2013
Bartosz Bendowski: Zmiany użytkowania ziemi w Gminie Grodzisk Wielkopolski
Aleksandra Dwornik: Mapa zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w nadleśnictwie Karczma Borowa w ramach projektu Baltic Landscape
Marcin Handl: Trójwymiarowa wizualizacja kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki
Krzysztof Hausa: Wizualizacja szlaku rowerowego Pierścień Powiatu Poznańskiego
Marcin Klecha: Multimedialna wizualizacja barokowej przestrzeni miejskiej Rydzyny w trzecim wymiarze - II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2014; oraz nagroda specjalna Stowarzeszenia Kartografów Polskich
Katarzyna Filipczyk: Interaktywna wizualizacja kartograficzna zmian zasobów mieszkaniowych województwa wielkopolskiego w latach 2002-2012
Małgorzata Jasiewicz: Zmiany zasięgów lasów w Wielkopolskim Parku Narodowym 1870-2012
Daniel Musiałowski: Adaptacja Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego do opracowywania map tematycznych gminy Słubice w programie GIS
Mateusz Pikulik: Zmiany uzytkowania ziemi w gminie Dopiewo w latach 1930-2012
Marcin Derewiońko: Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji tematycznej w mieście Śrem
Dawid Olszewski: Interaktywna wizualizacja ruchów migracyjnych w województwie podlaskim w latach 2010-2012
Kamil Jawgiel: Geowizualizacja danych VGI i profesjonalnych na przykładzie pomiarów odoru w Tarragonie (Hiszpania) - II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2014
Tomasz Wasiak: Wizualizacja kartograficzna ekranów akustycznych w dzielniicy Grunwald - Poznań oraz ich wpływ na estetykę krajobrazu
Witold Dołowicz: Inwentaryzacja geoinformacyjna i wizualizacja kartograficzna funkcji i rozmieszczenia parkingów na osiedlu PrzyjaĽni w Poznaniu w latach 2008-2012
Andrzej Grudziński: Wizualizacja ścieżki dydaktycznej "Mirosławiec kiedyś i dziś"

2013
Paweł Cybulski: Zmienne dynamiczne w animacjach kartograficznych na przykładzie bezrobocia w województwie wielkopolskim - II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2013
Patrycja Filusz: Wizualizacja kartograficzna przestrzennego zróżnicowania pochodzenia studentów UAM
Jakub Zalewski: Interaktywna wizualizacja zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie wielkopolskim 2000 i 2010 (Wizualizacja - nowotwory w Wielkopolsce)
Przemysław Bąk: Geobaza ogrodu botanicznego UAM na potrzeby wizualizacji kartograficzne w Internecie
Karol Kędzia: Multimedialny serwis internetowy twierdzy Poznań (Twierdza Poznań)
Szymon Jankowski: Aktywność użytkownika otwartych serwisów w projektowaniu interaktywnej mapy powiatu mogileńskiego
Paulina Pietkiewicz: Multimedialny serwis centralnego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU odcinek centralny) II miejsce w XI edycji Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską
Jakub Korput: Parametry wizualizacji Numerycznego Modelu Terenu w przestrzeni miejskiej Koszalina
Dawid Pyrdał: Wyszukiwanie potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Pakość przy wykorzystanie narzędzi geoinformacyjnych

2012
Bartosz Bestjan: Generalizacja geometryczna w procesie tworzenia map na urządzenia mobilne
Cezary Boratyński: Interaktywna mapa zmian w ruchu drogowym w poznańskiej "Strefie 30"
Adrian Domin: Serwis komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp. w technologii Google Maps API (Gorzów Wielkopolski - komunikacja miejska)
Tomasz Kaźmierczak: Interaktywna mapa podmiotów gospodarczych Borku Wielkopolskiego w technologii Google Maps API 3.0
Mateusz Kołtuniak: Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowania studium zagospodarowania dla gminy Środa Wlkp.
Bartosz Mazurek: Wizualizacja szlaków rowerowych w technologii Google Maps API na przykładzie obszaru Puszczy Zielonki (Puszcza Zielonka - szlaki rowerowe)
Miłosz Myszczuk: Geowizualizacja zmienności czasowo-przestrzennej aktywności VGI na przykładzie panoramio.com
Dominika Groblewska: Wykorzystanie wybranych Ľródeł kartograficznych do opracowania mapy podatności środowiska przyrodniczego na degradację w gminie Pakość
Łukasz Gotowiec: Przydatność źródeł kartograficznych do prezentacji zmian użytkowania ziemi w Gminie Czerwonak
Zuzanna Karczewska: Przestrzenne zróżnicowanie podatności środowiska przyrodniczego na degradację na przykładzie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
Agnieszka Król: Multimedalna mapa sektora usług w serwisie informacyjnym o Gminie Odolanów
Bartosz Myrda: Wizualizacja kartograficzna natężenia ruchu sieci drogowej gminy Swarzędz
Martyna Nowakowska: Prezentacja ścieżki dydaktycznej "Sekrety starych drzew" Ogrodu Botanicznego w Poznaniu
Krzysztof Łażewski: Mapa hałasu osiedla PrzyjaĽń w Poznaniu na podstawie pomierów terenowych i subiektywnych ocen mieszkańców
Sylwia Turowska: Wizualizacja kartograficzna szlaków turystycznych Gminy ¦lesin w Google Maps Api - Nagroda specjalna Ministra Sportu i Rekreacji w konkursie na prace magisterskie TERAZ POLSKA
Adrian Gorczyca: Rozszerzenie produktu turystycznego Słowińskiego Parku Narodowego
Aleksandra Paruzel: Kartograficzna prezentacja dostępności turystycznej Karpacza dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
Magdalena Szczepaniak: Potencjał turystyczny gmin z Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy
Mateusz Świderski: Kartograficzna wizualizacja szlaku jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Dorian Tchórz: Multimedialna prezentacja potencjału turystycznego gminy Lipiany w Google Maps API
Justyna Trzmiel: "Poznaj Koło w dwa koła" wizualizacja marki i produktu turystycznego
Kamil Żamojć: Wizualizacja przestrzeni uzdrowiskowej Kołobrzegu w technologii Google Maps API

2011
Radosław Borak: Multimedialna mapa turystyczna Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Google Maps
Michał Drożdż: Lokalizacja sieci telekomunikacyjnej na obszarch chronionych w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej"
Artur Jagiełło: Mapa przestępczości miasta Poznania na podstawie bazy danych Komendy Miejskiej Policji
Maciej Jąder: Budowa systemu informacji przestrzennej dla gminy Pobiedziska w skali 1:10 000 w aspekcie interaktywnej mapy
Marcin Lis: Geowizualizacja form młodoglacjalnych Wielkopolskiego Parku Narodowego na podstawie numerycznego modelu terenu
Edyta Lasiewicz: Trójwymiarowa animacja danych o bezrobociu w województwie wielkopolskim w latach 2005-2010
Jarosław Rostkowski: Zmiany elementów środowiska przyrodniczego na obszarze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w latach 1931-2005
Katarzyna Rybakowicz: Wykorzystanie modelu danych wektorowych i rastrowych do lokalizacji zbiorników małej retencji w powiecie śremskim
Rafał Smyk: Zastosowanie powierzchni statystycznych do geowizualizacji prognoz demograficznych na przykładzie województwa wielkopolskiego
Tomasz Szczepanek: Geowizualizacja zabudowy miejskiej zgodnie ze standardem CityGML na przykładzie "Wirtualnej Mosiny" - II miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Łukasz Wielebski: Dostępność czasowa sieci drogowej Gminy Rokietnica dla działań Ochotniczych Straży Pożarnych - drugie miejsce w II ogólnopolskim konkursie na prace magisterskie z kartografii i geoinformacji w 2011

2010
Łukasz Halik: Multimedialna wizualizacja obiektów w Google Maps API na przykładzie "Mapy Zabytków Powiatu Poznańskiego" (Mapa Zabytków Powiatu Poznańskiego)
- I miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Maciej Kozłowski: Mapa plakatowa gminy RogoĽno jako element promocji turystycznej
Marek Pasierbek: Mapa sozologiczna miasta Lubonia w skali 1:10 000
Aleksander Plewa: Baza danych decyzji o zmianie zagospodarowania przestrzennego w ramach wdrażania GIS w gminie Komorniki
Zofia Sarnowska: Interaktywna prezentacja kartograficzna produktu agroturystycznego na przykładzie mapy powiatu poznańskiego (Gospodarstwa Agroturystycze Powiatu Poznańskiego)
- II miejsce w konkursie na prace magisterskie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Paweł Witek: Zarz±dzanie danymi przestrzennymi dotycz±cymi zagrożeń urbanizacyjnych w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka
Alicja Włodarz: Wykorzystanie Systemów Informacji o Terenie do budowy bazy danych obiektów danych ogrodów dendrologicznych
- II miejsce w II Ogólnopolskim konkursie z kartografii i geoinformacji w 2010
Jakub Wrzosowisk: Geowizualizacja turni skalnych z obszaru Rudaw Janowickich

2009
Dawid Pyrdal: Koncepcja mapy potencjalnych miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych
- III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie z kartografii w 2009
Olga Adach: Interaktywnatmapa internetowa stacji narciarskich w polskich Sudetach
Anna Bachorz: Inwenatryzacja eksploatowanych, nieekspoatowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów na terenie powiatu poznanskiego
Jarosław Lewandowski: Dynamika zmian antropogenicznych na przykładzie zbiorowisk leśnych w powiecie konińskim
Karolina Postaremczak: Promocja przestrzeni miejskiej na mapie "EURO 2012 - Poznań dla Kibica"
Maciej Sobczyk: Kartograficzna prezentacja relacji czasu i przestrzeni na przykładzie komunikacji miejskiej dworca autobusowego Poznań Śródka
Agnieszka Struk: Przydatność danych przestrzennych do okre¶lania podatności jezior na degradację na przykładzie wybranych jezior w Puszczy Zielonce
Tomasz Struk: Projekt Systemu Informacji Przestrzennej dla gminy Mosina

2008
Dagmara Gregorowicz: Prezentacja zasobów i walorów turystycznych na przykładzie mapy turystycznej gminy Janowiec
Bartosz Kaczmarek: Dane o jeziorach w Systemach Informacji Geograficznej na przykładzie wybranych zbiorników powiatu poznańskiego
Jacek Wawrzyniak: Baza danych podatności środowiska przyrodniczego powiatu kościańskiego na degradację
Piotr Sobański: Mapa przyrodniczo-turystyczna Szczawna-Zdroju

2007
Piotr Franczuk: Wybrane uwarunkowania przyrodnicze występowania dębów w Rogalińskim Parku Narodowym
Tomasz Grzelka: Tyflomapa ochrony przyrody w Wielkopolsce
Marcin Kantanista: Pedosfera Wielkopolskiego Parku Narodowego
- I miejsce w konkursie na poster - V Ogólnopolska Konferencja "Wiosna w geodezji i kartografii"
Ewelina Krawczak: Przestrzeń miejska w tyflokartografii na przykładzie Poznania
Krzysztof Kuśnierek: Kartograficzna prezentacja ochrony przyrody na dynamicznych mapach internetowych na przykładzie "Mapy ochrony przyrody województwa wielkopolskiego"
- I miejsce w konkursie na prace magisterskie Wojewody Wielkopolskiego
Krzysztof Maciejewski: Przestrzeń turystyczna na przykładzie mapy internetowej powiatu poznańskiego
Agnieszka Selwa: Charakterystyka wybranych cech lasów Parku Krajobrazowego Promno na podstawie źródeł kartograficznych

Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .