logo

dr Dariusz Lorek

adiunkt

pokój: 333
telefon: +48 61 829 62 49
e-mail: kubal@amu.edu.pl
godziny dyżurów: wtorek 12:00 - 13:30

Wykształcenie
2011 - Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii
2007 - Magister geografii,

Problematyka badawcza
Mapy topograficzne z XVIII/XIX wieku dla obszaru wielkopolski, potencjał informacyjny Urmesstischblätter, tworzenie baz danych na podstawie dawnych map topograficznych

Książki:

 • Lorek D., 2011, Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822-33 z terenu Wielkopolski, Zakład Graficzny UAM, Poznań: 132

Artykuły:

 • Lorek D., 2016, Multimedia integration of cartographic source materials for researching and presenting phenomena from economic history, Geodesy and Cartography, Vol. 65 (2): 271-281, ISSN 2080-6736.
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J., Wielebski Ł., Lorek D., 2016, Zróżnicowanie hipsometryczne PN "Bory Tucholskie", [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego Bory Tucholskie, A. Choiński, M. Kochanowska, W. Marszelewski (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 43-52, ISBN 978-83-935112-9-7.
 • Halik Ł., Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2015, Kartowanie terenowe w technologii GPS-GIS, Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna R. V (A66): 95-104.
 • Lorek D., 2014, Twierdza Poznań - kartograficzne ślady przemian, Architektura Krajobrazu, Krajobraz Forteczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, Nr 2/2014: 62-77.
 • Lorek D., 2014, Kartograficzny obraz Poznania w okresie zaborów, [W:] Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, Z dziejów kartografii tom XVIII, Redakcja Beaty Konopskiej i Jerzego Ostrowskiego, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa: 169-180, ISBN: 978-83-86062-18-8, ISBN: 978-83-60024-19-5.
 • Lorek D., 2014, Kartograficzny zapis przestrzeni historycznej w korelacji ze źródłami pisanymi, Badania Fizjograficzne R. IV SERIA A (A65) / 2014, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 205-214.
 • Lorek D., 2013, Fortyfikacje Poznania jako determinanta rozwoju miasta i ich obraz na dawnych planach, [W:] Z Dziejów Kartografii, T. XVII, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński, IHN Warszawa: 271-284, ISSN 0138-0850.
 • Lorek D., 2012, Die Verwendung der Geoinformations-Technologie in Forschungen zur Landschaftsveränderung aufgrund von topographischen Landkarten Preußens des 19. Jahrhunderts, [In:] 15. Kartographiehistorisches Colloquium, red. K. Brunner, T. Horst, Kirschbaum -Verlag, Bonn: 159-163
 • Lorek D., 2012, Nazwy własne na dawnych mapach - na podstawie wybranych miejscowości w dolinie Warty, [W:] Turystyka i Rekreacja, studia i prace, Uwarunkowania i planu rozwoju turystyki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 202-210
 • Lorek D., 2012, Informacja topograficzna na Urmesstischblätter a objaśnienia w legendzie, [W:] Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, Warszawa: 55-61
 • Lorek D., 2011, Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822-33 z terenu Wielkopolski,Zakład Graficzny UAM, Poznań: 132
 • Lorek D., 2011, Mapa topograficzna Urmesstischblätter z lat 1828-1832 jako Ľródło informacji o przestrzeni miejskiej w Wielkopolsce, [W:] Dawna kartografia miast, Z dziejów kartografii tom XV, Redakcja Jerzy Ostrowski i Paweł Weszpiński, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa: 411-420
 • Lorek D., 2011, Zakres informacji geograficznej i nazewniczej o obszarze Wielkopolski w Atlasie Orteliusa, [W:] Od atlasu do kolekcji w 440 rocznicę I wydania Atlasu Abrahama Orteliusa, Ostrowski J., Skrycki R. (red.) Z dziejów kartografii, tom XVI, Wydawnictwo IHN PAN, Warszawa : 77-83.
 • Lorek D., 2009, Kartograficzny obraz stanu przedindustrialnego na przykładzie wybranych miast Wielkopolski, [W:] Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Bródka S., Markuszewska I. (red.). Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXII, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Poznań : 183-188,
 • Lorek D., 2009, Prezentacja rzeĽby terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego metodą kreskową na mapach z 1830 roku, [W:] Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.), Poznań, Jeziory: 253-263,
 • Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2008, Pruskie mapy topograficzne dla Wielkopolski do 1803 roku, Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią, Seria A _ Geografia Fizyczna, t.59/2008: 29-42.
 • Lorek D., 2007, Stan i zagospodarowanie zieleni miejskiej w zachodnim klinie Poznania jako podstawa wytyczenia szlaku turystycznego. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.58/2007: 31-46.

Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .