logo

Beata Medyńska-Gulij: Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji

2015, 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 228.
ISBN 978-83-01-18328-8
z przedmową Prezydenta Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Paweł Cybulski: Wpływ sugestywnoœci wizualnej na dostrzenianie zmian przez użytkownika mapy animowanej

2017, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
ISBN 978-83-7986-159-0


Łukasz Wielebski: Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym

2015, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 135.
ISBN 978-83-7986-073-9


Łukasz Halik: Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości

2014, Zakład kartografii i Geomatyki UAM, Poznań, 181.
ISBN 978-83-938868-2-1


Pragmatyka w kartografii; B. Medyńska-Gulij i J. Kubiak, redakcja

2013, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 217.
ISBN 978-83-63400-52-1

Lech Kaczmarek: Potencjał informacyjny krajowych baz danych przestrzennych w kartograficznych badaniach środowiska przyrodniczego

2013, UAM w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach, 152.
ISBN: 978-83-920562-9-4 (rozprawa doktorska napisana w Zakładzie Kartografii i Geomatyki)


Beata Medyńska-Gulij: Kartografia i geowizualizacja

2011, 2012 dodruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 216.
ISBN: 978-83-01-16716-5


Beata Medyńska-Gulij: Graphic Design Techniques on Maps from World Atlases 1570-1662 and Their Influence on the Creation of Cartographic Principles

2011, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 105.
ISBN: 978-83-62662-92-0

Dariusz Jakub Lorek: Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822-33 z terenu Wielkopolski

2011, Zakład Kartografii i Geomatyki UAM, Poznań, 132.
ISBN: 978-83-920562-3-2
Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .