logo
ZKiG

1-14 lutego - termin składania dokumentów
01-13 lutego - termin rejestracji
13 lutego - ostateczny termin opłaty rekrutacyjnej
15 lutego - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
22 lutego 2019 - Rozpoczęcie zajęć

UWAGA!
Kandydat przed złożeniem dokumentów musi posiadać tytuł inżyniera

  I semestr
 • Kartograficzna metoda badań oraz proces geomatyczny
 • Projektowanie i produkcja map
 • Teorie obliczeniowe w geomatyce
 • Język obcy
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie
 • Transformacje źródeł kartograficznych
 • Web-Geowizualizacja 3D
 • Ćwiczenia terenowe z Geomatyki (8 dni po 8 h)
 • Projektowanie responsywnych map internetowych
 • Modelowanie 3D
 • Technologia bezzałogowych statków latających (UAV)
  II semestr
 • Statystyczne i graficzne podstawy geowizualizacji
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
 • Zaawansowane metody pomiarów GNSS
 • Język obcy
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie
 • Geoanimacja
 • Skanowanie laserowe – ALS, TLS, LiDAR
 • Kartowanie sozologiczne i hydrograficzne
  III semestr
 • Nauki o Ziemii - teorie i technologie
 • Laboratorium magisterskie
 • Seminarium magisterskie i złożenie pracy dyplomowej
 • Użyteczność i efektywność produktów kartograficznych
 • Geodezyjne i kartograficzne dane IIP w Polsce oraz Unii Europejskiej
 • Etyka zawodowa w kartografii i geomatyce
 • Programowanie w Pythonie
 • EGZAMIN MAGISTERSKI
promotor: prof. Beata Medyńska-Gulij
Zapraszam na konsultacje odnośnie tematu pracu magisterskiej
1. Multimedialna rekonstrukcja krajobrazu wybranej jednostki geograficznej
2. Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa wizualizacji kartograficznej powiatu lub gminy
3. Technologia UAV (drony) w pozyskiwaniu danych i wizualizacji obiektu x lub zjawiska y
4. Multimedialna wizualizacja przestrzeni miejskiej w trzecim wymiarze
5. Wizualizacja kartograficzna szlaków turystycznych w gminie x
6. Multimedialny serwis atrakcji turystycznych lub zabytków na smartfony
7. Wizualizacja obiektów lub krajobrazu w wirtualnej rzeczywistości
8. Wizualizacja kartograficzna zmian użytkowania terenu w gminie x
9. Mapy animowane zjawisk ekstremalnych
10. Geowizualizacja dostępności przestrzennej i czasowej
oraz wiele innych tematów zgodnie z zainteresowaniami magistrantki/ magistranta
Informacje o kierunku Łukasz Halik lhalik@amu.edu.pl tel. 618296249
Informacje o rekrutacji Marta Płowucha plowucha@amu.edu.pl tel. 618296116
  Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną
 • Charakterystyka odwzorowań kartograficznych stosowanych w Polsce
 • Mapy i bazy topograficzne
 • Kartowanie komponentów środowiska przyrodniczego w technologii GiS i GPS
 • Zasady opracowania, zasób i treść mapy zasadniczej
 • Globalne systemy nawigacji satelitarnej
 • Mapy i bazy tematyczne, urzędowe w Polsce
 • Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce - charakterystyka, zadania i podstawy prawne
 • Metody mapowania danych statystycznych
 • Reguły projektowania map
 • Geoportal – cele, zakres informacyjny, możliwości użytkowania, hierarchiczność treści i formy mapy
 • Klasyfikacja map
 • Generalizacja kartograficzna
 • Kartografia internetowa
Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .