logo
ZKiG
  I semestr
 • Odwzorowania kartograficzne
 • Matematyka
 • Grafika inżynierska i rysunek techniczny
 • Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne w geodezji i kartografii
 • Podstawy fizyki w geodezji
 • Zasady wykonywania prac topograficznych
  II semestr
 • Podstawy geodezji
 • Mapoznawstwo
 • Rachunek wyrównawczy
 • Ćwiczenia terenowe z podstaw geodezji
 • Oprogramowanie geodezyjne
 • Podstawy systemów informacji przestrzennej
 • Podstawy astronomii
 • Instrumentoznawstwo geodezyjne
  III semestr
 • Ewidencja gruntów i budynków - kataster
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
 • Standardowe kartograficzne opracowania tematyczne
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Projektowanie map
 • Epokowe odkrycia i dzieła w kartografii i geodezji
 • Podstawy programowania
  IV semestr
 • Kartowanie środowiska przyrodniczego
 • Mapa zasadnicza
 • Ćwiczenia terenowe - Kartowanie środowiska przyrodniczego
 • Ćwiczenia terenowe - Pomiary szczegółowe
 • Praktyka zawodowa
 • Bazy i rejestry danych przestrzennych
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Infrastruktura Informacji Przestrzennej
 • Planowanie przestrzenne
  V semestr
 • Geodezja inżynieryjna
 • Kartografia internetowa i mobilna
 • Metody prezentacji kartograficznej
 • Seminarium dyplomowe
 • Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Budownictwo
 • Eksploracja baz danych przestrzennych
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Zasady generalizacji kartograficznej
  VI semestr
 • Systemy i usługi w ramach Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
 • Geodezja satelitarna i grawimetria
 • Seminarium dyplomowe
 • Laboratorium dyplomowe
 • Ćwiczenia terenowe - Geodezja inżynieryjna i satelitarna
 • Mediacje w geodezji
 • Fotogrametria
 • Kartografia animowana i multimedialna
 • Projektowanie urbanistyczne
  VII semestr
 • Laboratorium dyplomowe
 • Seminarium dyplomowe i złożenie pracy dyplomowej
 • Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • EGZAMIN INŻYNIERSKI

promotor: dr Jarosław Kubiak lub dr Radzym Ławniczak
1. Obsługa geodezyjna wybranych inwestycji
2. Kartowanie tematyczne w różnych skalach wybranego obszaru
3. Ocena dokładności pomiaru wybranych obiektów topograficznych
4. Badanie dokładności wybranych instrumentów geodezyjnych
5. Analiza dokładności metod obliczania powierzchni i objętości
6. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne


promotor: dr Dariusz Lorek
1. Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowania map podmiotów
gospodarczych

2. Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowania map turystycznych
3. Kartowanie terenowe jako pozyskiwanie danych tematycznych dla baz urzędowych
4. Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa aktualizacji stanu środowiska
5. Wykorzystanie topograficznych baz danych w inwentaryzacji wybranych elementów
środowiska przyrodniczegopromotor: dr inż. Łukasz Halik
1. Interaktywna internetowa mapa tematyczna wybranego obszaru
2. Geowizualizacji 3D wybranych obiektów zabytkowych/przyrodniczych ze zdjęć naziemnych
3. Geowizualizacji 3D wybranych obiektów zabytkowych/przyrodniczych ze zdjęć pozyskanych
za pomocą UAV (dron)

4. Systemy informacji przestrzennej – tworzenie, analizy przestrzenne
i bazodanowepromotor: dr inż. Paweł Cybulski
1. Wyznaczanie osiadania obiektów budowlanych na przykładzie budynku N
2. Analiza deformacji konstrukcji mostowych na przykładzie obiektu M
3. Badanie oddziaływania inwestycji N na geometrię budynku M
4. Badanie dobowych zmian w geometrii obiektu N
5. Pomiary przemieszczeń obiektu budowlanego M

Informacje o kierunku Maciej Smaczyński maciej.smaczynski@amu.edu.pl tel. 618296307
Informacje o rekrutacji Katarzyna Skiba katarzyna.skiba@amu.edu.pl tel. 618296244
Zaklad Kartografii i Geomatyki 2019 .