logo

Rozprawy doktorskie obronione:

(promotor: Beata Medyńska-Gulij)

6.06.2017 Paweł Cybulski: Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzeganie zmian przez użytkownika mapy animowanej

3.06.2015 Łukasz Wielebski: Wizualizacja kartograficzna dostępnosci przestrzennej w modelu monocentrycznym

3.06.2014 Łukasz Halik: Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistosci

6.12.2011 Lech Kaczmarek: Potencjał informacyjny krajowych baz danych przestrzennych w kartograficznych badaniach srodowiska przyrodniczego

8.06.2011 Dariusz Lorek: Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822-33 z terenu Wielkopolski


Rozprawy doktorskie w badaniach:

(opiekun naukowy: Beata Medyńska-Gulij)

Tymoteusz Horbiński: Interaktywno-multimedialne możliwosci prezentacji rozwoju kulturowo-krajobrazowego centrów przemysłowych

Maciej Smaczyński: Technologia UAV (drony) w badaniach zmian czasowo-przestrzennych użytkownia przestrzeni urbanistycznej kampusów uniwersyteckich
Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .