logo

dr inż. Paweł Cybulski

adiunkt

pokój: 323
telefon: +48 61 829 63 07
e-mail: p.cybulski@amu.edu.pl
godziny dyżurów: piątek 13:30 - 15:00

Wykształcenie
2017 - Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii
2017 - Inżynier geodezji i kartografii
2013 - Magister geografii

Problematyka badawcza
- wizualizacja czasowo-przestrzenna,
- dostrzeganie zmian przez użytkowników na mapach animowanych,
- generalizacja kartograficzna,
- geodezja inżynieryjna.

PUBLIKACJE:
książki

 • Lorek D., Dickmann F., Medyńska-Gulij B., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., 2018, Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich ośrodków przemysłowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Bochum-Poznań. ISBN 978-83-7986-195-8
 • Cybulski P., 2017, Wpływ sugestywności wizualnej na dostrzeganie zmian przez użytkownika mapy animowanej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-159-0
Artykuły
 • Cybulski P., Wielebski Ł., 2018, Effectiveness of dynamic point symbols in quantitative mapping, The Cartographic Journal; DOI: 10.1080/00087041.2018.1507183. PDF
 • Cybulski P., Medyńska-Gulij B. 2018, Cartographic Redundancy in Reducing Change Blindness in Detecting Extreme Values in Spatio-Temporal Maps, ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (1), 8, DOI: 10.3390/ijgi7010008. free PDF
 • Cybulski P., 2016, Design rules and practices for animated maps online, Journal of Spatial Science 61 (2): 461-471, DOI: 10.1080/14498596.2016.1147394 PDF
 • Medyńska-Gulij B., Cybulski P., 2016, Spatio-temporal dependencies between hospital beds, physicians and health expenditure using visual variables and data classification in statistical table, Geodesy and Cartography. Volume 65: 67-80, DOI: 10.1515/geocart-2016-0002. free PDF
 • Cybulski P., 2014, Presentation of spatio-temporal data in the context of information capacity and visual suggestiveness, Geodesy and Cartography, Volume 63/2:147-159, DOI: 10.2478/geocart-2014-0011. free PDF
 • Cybulski P., 2014, Rotating Point Symbols on Animated Maps for the Presentation Quantitative Data, Kartographische Nachrichten, tom. 4, 198-203
 • Cybulski P., 2014, Prezentacja dynamiki stężenia fosforu całkowitego w jeziorach reperowych w Polsce w latach 2000-2008 za pomocą sygnatur animowanych, Badania Fizjograficzne, Seria A, 65: 85-94. DOI: 10.14746/bgf.2014.5.7 free PDF
 • Cybulski P., 2013, Długość trwania w animacjach czasowych typu frame-by-frame, Prace i studia kartograficzne, tom 4, 31-36

Konferencje:

 • Poznań - 13-14.04.2018, State of the Map
  Referat: Dokładność geomertyczna danych OSM w porównaniu z BDOT10k
 • Wrocław - 19-20.09.2017, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Mapy animowane w Internecie – teoria projektowania a dominująca praktyka
 • Waszyngton - 02.07.2017, 28th International Cartographic Conference
  Referat: Highlighting the spatio-temporal information on maps with dynamic variables
 • Poznań - 07.05.2016, Wiosna w geodezji i kartografii
  Referat: Pomiary odkształceń przeprawy mostowej CO przez Wartę
 • Wiedeń - 10-12.11.2015, ICA European Symposium on Cartography
  Referat: Visual Suggestiveness and Change Blindness in Dynamic Cartographic Visualizations
 • Lublin - 17-21.06.2015, Kongres Geografów Polskich
  Referat: Wyzwania i możliwości wizualizacji kartograficznej - projekty badawcze w Zakładzie Kartografi i Geomatyki
 • Toruń - 23-24.10.2014, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Wizualizacja dynamiki danych przestrzennych przy użyciu "rotacji" symboli punktowych
 • Poznań - 25-26.10.2012, XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Zmienne dynamiczne animacji kartograficznej na przykładzie prezentacji bezrobocia w województwie wielkopolskim

Nagrody:

 • 2013: II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z zakresu Kartografii i Geoinformacji

Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .