Department of Cartography and Geomatics

Department of Cartography and Geomatics
Faculty of Geographical and Geological Sciences
Institute of Physical Geography and Environmental Planning
Polish

Dr Dariusz Lorek

DARIUSZ LOREK, PhD, Assistant Professor

room: 333; phone: +48 61 829 6249; e-mail: kubal@amu.edu.pl

Qualifications: 2011: PhD degree - Geographical Sciences, Cartography; 2007: Master degree of Geography - specialization Environmental Planning

Research subject: Topographical maps from the 19th Century, multimedia in landscape presentation, topographical databases

Find me on: ORCID iD iconORCID: 0000-0001-6564-3750; SCOPUS ID: 57192933263 ; Web of Science; Google Scholar; ResearchGate

Books
 • Lorek D., Dickmann F., Medyńska-Gulij B., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., 2018, Die kulturlandschaftliche Entwicklung polnischer und deutscher Industriezentren - Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich ośrodków przemysłowych - The cultural and landscape development of Polish and German industrial centeres, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Bochum-Poznań. ISBN 978-83-7986-195-8
 • Lorek D., 2011, The information potential of topographic maps dated to 1822-33 (Urmesstischblätter) from the area of Wielkopolska, western Poland (in Polish), Zakład Graficzny UAM, Poznań: 132
Papers
 • Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2020, Scope of information in the legends of topographical maps in the nineteenth century - Urmesstischblätter, The Cartographic Journal, 57:2, 113-129, DOI: 10.1080/00087041.2018.1547471
 • Cybulski P., Wielebski Ł., Medyńska-Gulij B., Lorek D., Horbiński T., 2020, Spatial visualization of quantitative landscape changes in an industrial region between 1827 and 1883. Case study Katowice, southern Poland, Journal of Maps, 16(1), 77-85. DOI: 10.1080/17445647.2020.1746416
 • Horbiński T., Lorek D., 2020, The use of Leaflet and GeoJSON for creating the interactive web map of the preindustrial state of the natural environment, Journal of Spatial Science. DOI: 10.1080/14498596.2020.1713237
 • Medyńska-Gulij B., Lorek D., Hannemann N., Cybulski P., Wielebski Ł., Horbiński T., Dickmann F., 2019, Die kartographische Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung des Oberschlesischen Industriegebiets (Polen) und des Ruhrgebiets (Deutschland), KN - Journal of Cartography and Geographic Information. DOI: https://doi.org/10.1007/s42489-019-00018-y
 • Lorek D., 2018, 19th century city map of Pleszew – thematic visualization (in Polish), Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna R. VIII (A68): 47-60.
 • Lorek D., 2017, The evaluation of contemporary coordinate system application methods of the XIX century topographic maps in QGIS software (in Polish), Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna R. VIII (A68): 47-60.
 • Lorek D., 2016, Multimedia integration of cartographic source materials for researching and presenting phenomena from economic history Geodesy and Cartography; 65/2:271-281, DOI: 10.1515/geocart-2016-0015
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J., Wielebski Ł., Lorek D., 2016, Hipsometric differences in the „Bory Tucholskie” NP (in Polish), [In:] Abiotic nature in the „Bory Tucholskie” National Park, A. Choiński, M. Kochanowska, W. Marszelewski (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 43-52, ISBN 978-83-935112-9-7.
 • Halik Ł., Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2015, Field mapping in GPS-GIS technology (in Polish), Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna R. V (A66): 95-104.
 • Lorek D., 2014, The Poznań Fort – Cartographic Evidenceof Change (in Polish), Architektura Krajobrazu, Krajobraz Forteczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, Nr 2/2014: 62-77.
 • Lorek D., 2014, Cartographic image of Poznań during the partitions (in Polish), [W:] Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, Z dziejów kartografii tom XVIII, Redakcja Beaty Konopskiej i Jerzego Ostrowskiego, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa: 169-180, ISBN: 978-83-86062-18-8, ISBN: 978-83-60024-19-5.
 • Lorek D., 2014, Cartographic record of historical space in correlation with written sources (in Polish), Badania Fizjograficzne R. IV SERIA A (A65) / 2014, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 205-214.
 • Lorek D., 2013, Poznań fortifications as a determinant of the city's development and their image on old plans (in Polish), [W:] Z Dziejów Kartografii, T. XVII, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński, IHN Warszawa: 271-284, ISSN 0138-0850.
 • Lorek D., 2012, Die Verwendung der Geoinformations-Technologie in Forschungen zur Landschaftsveränderung aufgrund von topographischen Landkarten Preußens des 19. Jahrhunderts, [In:] 15. Kartographiehistorisches Colloquium, red. K. Brunner, T. Horst, Kirschbaum -Verlag, Bonn: 159-163
 • Lorek D., 2012, Specyfic names on old maps – on the basis of selected villages in the Warta valley (in Polish), [W:] Turystyka i Rekreacja, studia i prace, Uwarunkowania i planu rozwoju turystyki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 202-210
 • Lorek D., 2012, Topographical information in the Urmesstischblätter and explanation of symbols in the legend (in Polish), [W:] Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, Warszawa: 55-61
 • Lorek D., 2011, The Urmesstischblätter topographic map at the scale of 1:25,000 as a source of information about municipal space in Greater Poland (in Polish), [W:] Dawna kartografia miast, Z dziejów kartografii tom XV, Redakcja Jerzy Ostrowski i Paweł Weszpiński, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa: 411-420
 • Lorek D., 2011, Range of geographic and toponymic information about Greater Poland area in the Ortelius’ Atlas (in Polish), [W:] Od atlasu do kolekcji w 440 rocznicę I wydania Atlasu Abrahama Orteliusa, Ostrowski J., Skrycki R. (red.) Z dziejów kartografii, tom XVI, Wydawnictwo IHN PAN, Warszawa : 77-83.
 • Lorek D., 2009, Cartographical image of pre-industrial state on example of chosen cities of Wielkopolska (in Polish), [W:] Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Bródka S., Markuszewska I. (red.). Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXII, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Poznań : 183-188,
 • Lorek D., 2009, Representation of the relief of Wielkopolska National Park on maps from 1830 (in Polish), [W:] Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.), Poznań, Jeziory: 253-263,
 • Lorek D., Medyńska-Gulij B., 2008, Prussian Topographic Maps of Wielkopolska until 1803 (in Polish), Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią, Seria A _ Geografia Fizyczna, t.59/2008: 29-42.
 • Lorek D., 2007, State and level of development of urban greenery in the western wedge of Poznań as a basis for laying out a tourist trail (in Polish), Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A _ Geografia Fizyczna, t.58/2007: 31-46.

Department of Cartography and Geomatics - 2020